Terve.fi

Nivelrikko sai uudet hoitosuositukset – tekonivel vasta viimeisenä vaihtoehtona

Nivelrikko sai uudet hoitosuositukset – tekonivel vasta viimeisenä vaihtoehtona
Julkaistu 24.10.2012

- Lääkkeettömistä hoidoista itsehoidon ohjaus, laihduttaminen ylipainoisilla nivelrikkopotilailla ja sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta ovat nivelrikon hoidon perusta, tiivistää fysiatrian dosentti Jari Arokoski, Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin tiedotteessa.

Suurinta osaa potilaista auttaa oireiden lievittäminen laihduttamalla, terapeuttisella harjoittelulla, liikunnalla ja kipulääkityksellä. Osa tarvitsee kuitenkin ennen pitkää tekonivelen, todetaan tuoreistetussa suosituksessa.

Nivelrikkoa parantavaa tai sen etenemistä hidastavaa lääkettä ei toistaiseksi ole onnistuttu kehittämään. Lääkkeillä  pyritään lievittämään oireita.

- Nivelrikon lääkehoito on yksilöllistä ja potilasta ohjataan käyttämään lääkitystä tarpeen mukaan. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä vaikutus oireisiin, toteaa farmakologian professori Eeva Moilanen.

Aiempi suositus nivelrikon hoidosta oli ilmestynyt vuonna 2007. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Ortopediyhdistys ry asettivat Arokosken johtaman työryhmän päivittämään suosituksen.

Perimmäinen syy yhä tuntematon

Lääkäriseura Duodecimin tiedotteen mukaan nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, joka edetessään aiheuttaa kipua ja heikentää toimintakykyä.  Nivelrikon etenemistä hidastavaa tai tautia parantavaa hoitoa ei ole.

Nivelrikko on koko nivelen sairaus, jonka perimmäistä syytä ei edelleenkään tunneta. Nivelmuutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa, eikä vaurioitunut rustokudos uusiudu ennalleen.

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan polven nivelrikon esiintyvyys kasvaa miehillä 55–64-vuotiaiden ryhmässä (esiintyvyys vajaa 10 prosenttia) ja naisilla erityisesti 65–74-vuotiaiden ryhmässä (vajaa 20 prosenttia).

Lonkkanivelrikon esiintyvyys kasvaa erityisesti 65–74-vuotiaiden ryhmässä niin miehillä kuin naisilla (hieman yli 10 prosenttia). Osa heistä kärsii kovista nivelkivuista ja sairaus rajoittaa pahoin heidän toimintakykyään ja liikkumistaan.

Nivelrikkoon viittaaviin röntgenologisiin muutoksiin ei kuitenkaan aina liity kipuoireita.

Ohjattu vesiharjoittelu mainitaan

Ohjattu vesiharjoittelu mainitaan erityisen sopivana, kun suosituksessa puhutaan nivelrikkopotilaan toimintakyvyn edistämisestä.

Yleisemmin todetaan, että nivelrikkopotilaan harjoittelu koostuu yleisharjoittelusta, kuten kävelystä, pyöräilystä ja uinnista sekä spesifisistä liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoituksista.

Kylmähoito, akupunktio, TENS ja polvituki esillä

Fysikaalisista hoidoista kylmähoito lisää polvinivelen liikkuvuutta ja vähentää nivelen turvotusta.

Polven nivelrikossa hyötyä saattaa olla myös akupunktiosta ja TENS-hoidosta, sillä ne vähentävät kipua ja kohentavat toimintakykyä ainakin lyhytaikaisesti.

Myös polvituen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelrikossa.

Parasetamoli ensisijainen, tulehduskipulääkkeet sitten, opioideja voimakkaisiin kipuihin

Nivelrikkoa parantavaa tai sen etenemistä hidastavaa lääkettä ei toistaiseksi ole onnistuttu kehittämään.

Nivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli. Jos sen teho ei riitä, siirrytään käyttämään tulehduskipulääkkeitä, linjaa suositus.Jos potilaan kivut ovat voimakkaat, voidaan kokeilla opioidin lisäämistä hoitoon.

Nivelen sisäisillä ruiskeilla voidaan hoitaa

Nivelrikkoa voidaan hoitaa myös paikallisesti iholle siveltävillä tulehduskipulääkkeillä ja polvinivelrikkoa myös nivelen sisäisillä glukokortikoidi- ja hyaluronaattiruiskeilla.

Glukosamiinia ja kondroitiinia on tutkittu nivelrikon hoidossa, mutta niiden teho ei näytä eroavan lumelääkkeestä.

Vertaileva tutkimusnäyttö eri tekonivelmalleista puutteellista

Tekonivelleikkaus tehdään, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa tai potilaalla on olennaisesti toimintakykyyn vaikuttava liikevajaus tai virheasento.

- Nivelrikon kirurgisia hoitomuotoja ovat olleet artroskopia, asennonkorjausleikkaus (osteotomia) sekä tekonivelkirurgia. Nykyisen tutkimusnäytön perusteella artroskopia ei ole kuitenkaan vaikuttava polvinivelrikon hoitomuoto, toteaa työryhmän ortopedijäsen, professori Pekka Paavolainen.

- Näistä hoitomuodoista tekonivelkirurgian huomattava kehitys ja leikkaustulosten paraneminen on vähentänyt muiden hoitomuotojen osuutta. Tekonivelkirurgian tulokset ovat suurissa tutkimusaineistoissa jatkuvasti parantuneet, mutta vertaileva hyvä tutkimusnäyttö eri tekonivelmallien keskinäisestä paremmuudesta on edelleen puutteellista.

Sairauspäivärahoista iso lasku

Polvi- ja lonkkanivelrikko on Duodecimin tiedotteen mukaan kallis sairaus, sillä se aiheuttaa suuria kustannuksia myös yhteiskunnalle pelkästään sairauspäivärahoina.

Nivelrikon vuoksi päädytään usein työkyvyttömyyseläkkeelle.  Väestön vanhenemisen takia polvi- ja lonkkanivelrikosta johtuva hoidon tarve on lisääntymässä, siksi hoitokäytäntöjä tulee edelleen tehostaa ja sairauden ehkäisemiseen panostaa, todetaan tiedotteessa.

Lähde: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito –tiedote 24.10.

Lue lisää:

14 kommenttia