Terve.fi

Nivelpsoriaasi

Nivelpsoriaasi
Ihopsoriaasipotilaista 7-40 %:lla esiintyy lisäksi nivelpsoriaasia. Nivelpsoriaasin alkamishuippu on 45-54 vuoden iässä. Lue nivelpsoriaasin oireista ja hoidosta.
Teksti
Julkaistu: 14.11.2005

Ylilääkäri Riitta Luosujärvi, HUS

Nivelpsoriaasin hoito

Pohjoiseurooppalaisista n. 2 %:lla esiintyy ihopsoriaasia. Ihopsoriaasipotilaista 7-40 %:lla esiintyy lisäksi nivelpsoriaasia. Nivelpsoriaasin alkamishuippu on 45-54 vuoden iässä, se on yhtä yleinen naisilla ja miehillä ja sairauden arvioitu ilmaantuvuus on 6-7/100 000. Geneettisillä tekijöillä on tärkeä osuus, sillä noin 40 %:lla nivelpsoriaasipotilaista on lähisuvussa psoriaasista ja se on 100 kertaa yleisempi saman suvun jäsenillä muuhun väestöön verrattuna.

Nivelpsoriaasin laukaiseviksi tekijöiksi on epäilty erilaisia infektioita. Niveltulehdus alkaa usein myös aikaisemmin vaurioituneesta nivelestä.

Nivelpsoriaasin tyypillisimmät oireet ja löydökset ovat niveltulehduksen epäsymmetrisyys, 40-50 %:lla tulehdus on sormien ja varpaiden kärkinivelissä. Toisinaan se on selkärankareuman kaltainen, jolloin potilailla on luukalvon kipua ja tulehdusta sekä selkärangan nivelten ja nikamien tulehdusta. Joskus tauti on monen nivelen nivelreumaa muistuttava tulehdus. Ihottuma ja niveltulehdukset voivat esiintyä joko samanaikaisesti tai eri aikaan.

Taudin määrittämiseksi ei ole olemassa mitään tyypillistä verikoetta. Lasko kohoaa usein, toisinaan myös veren valkosoluarvo ja potilaalla esiintyy anemiaa. Samoin veren uraattiarvo nousee. Reumatekijää ei yleensä esiinny. Röntgenkuvissa nähdään tyypillisiä muutoksia ja ultraääni- ja magneettikuvaustutkimuksissa voidaan kuvantaa nivelten ja luukalvon tulehdusta.

Nivelpsoriaasin ennuste vaihtelee huomattavasti taudin aktiviteetin mukaan. Tauti voi olla lievä aiheuttaen vain ohimenevästi nivelturvotusta tai -kipua. Noin 20 %:lla tauti on vaikea, niveliä tuhoava ja jopa yli puolella potilaista on havaittu syöpymiä tai virheasentoja nivelissä. Joissakin tutkimuksissa on todettu lisääntynyttä kuolleisuutta. Varhaisella diagnoosilla pyritään mahdollisimman täsmälliseen taudin hoitoon ja näin parantamaan ennustetta.

Nivelpsoriaasin hoito on hyvin yksilöllistä. Lievissä psoriaasin aiheuttamissa entesiiteissä eli jänteen kiinnityskohdan tulehduksissa, riittää yleensä pelkkä oireenmukainen tulehduskipulääkitys, mutta mitä vaikeammasta ja mitä enemmän niveliä tuhoavasta taudista on kysymys, sitä voimakkaampaa antireumaattista lääkettä käytetään.

Perinteisistä antireumaattisista lääkkeistä yleisimmin käytetyt – joko yksinään tai muiden antireumaattisten hoitojen kanssa – ovat metotreksaatti, sulfasalatsiini ja syklosporiini. Näillä lääkkeillä on voitu vähentää nivelkipua ja alentaa veren tulehdusarvoja kuten senkkaa ja CRP:ä. Näyttöä ei kuitenkaan ole niiden kyvystä hidastaa luunmuutosten ilmaantumista. Atsatiopriiniä sekä kulta- ja klorokiinivalmisteita on myös kokeiltu. Leflunomidilla on saatu hyviä hoitotuloksia.

Uusilla biologisilla TNF-alfan vaikutusta estävillä suoraan taudin syntymekanismiin vaikuttavilla antireumaattisilla lääkehoidoilla on saatu erittäin hyviä hoitovasteita. Biologinen lääkehoito liitetään hoitoon rajusti etenevässä monen nivelen nivelpsoriaasissa, johon liittyy tai ei liity voimakkaita psoriaasi-ihomuutoksia silloin, kun 6 kuukauden muulla tehokkaalla antireumaattisella lääkehoidolla ei – metotreksaatti mukaan lukien – ole saavutettu riittävää hoitovastetta.

Tähän mennessä nivelpsoriaasipotilaille ei ole ollut hyvää ja tehokasta hoitoa. Koska taudin eräs perussyy on lisääntynyt TNF-alfan määrä, on loogista vähentää tämän tulehdusvälittäjäaineen määrää. Koska biologiset TNF-alfaa estävät lääkkeet vähentävät täsmällisesti tämän tulehdusvälittäjäaineen määrää, ne myös huomattavasti alentavat taudin aktiviteettia ja joskus sammuttavat sen kokonaan. Tämän johdosta – ellei tavanomaisilla antireumaattisilla lääkkeillä saavuteta riittävää vastetta 6 kuukauden hoidon aikana – TNF-alfaa estäviä lääkkeitä suositellaan käytettäväksi tulehduksen rauhoittamiseksi.

Nivelpsoriaasi ei ole merkityksetön sairaus. Ihottuman lisäksi se aiheuttaa kipua ja niveltulehdusta. Vaikka tauti ei tartu, näkyvän ihottuman vuoksi voidaan kokea syrjäytyneisyyttä. Sairaus vaikuttaa selvästi elämänlaatuun ja taudin pahimpina jaksoina joudutaan turvautumaan joskus sairauslomiin. Tauti aiheuttaa myös ennenaikaista kuolleisuutta. Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää, että nivelpsoriaasia hoidetaan tehokkailla lääkkeillä.

Kommentoi »