Terve.fi

Näin opetat lasta pyöräilemään turvallisesti – 4 vinkkiä


Mitä asioita lapselle tulisi opettaa turvallisesta pyöräilystä? Lue lisää lasten pyöräilystä.

Kevät tekee taas tuloaan ja lumen väistyessä lapset odottavat kuumeisesti pyöräilykelejä. Monissa perheissä saattaa olla edessä aika, jolloin pohditaan uskaltaako alakouluikäistä lasta päästää vielä yksin pyörällä kouluun.

Kouluikäiselle lapselle yksinään pyöräily voi olla eräänlainen siirtymisriitti itsenäisyyteen ja omaan vapaampaan liikkumiseen. Vapaus tuo mukanaan kuitenkin vastuun ja lapsen tulisi oppia ajamaan turvallisesti ennen kuin häntä voi päästää yksin liikenteeseen. Tämä tarkoittaa liikennekasvatusta ja tiettyjen sääntöjen omaksumista jo pienestä pitäen.

Tässä Everydayhealth.com-sivusto neuvoo, mitä asioita lapselle tulisi opettaa turvallisesta pyöräilystä.

1. Perusasiat

Pidä huoli, että lapsi käyttää aina pyöräillessä kypärää. Tutkimusten mukaan niiden on todettu vähentävän kuolemia ja pysyvästi vammauttavia onnettomuuksia. Yksi keino välittää lapselle viesti kypärän käytön tärkeydestä on käyttää sellaista itsekin. Oikean käytöksen matkiminen tuo paljon parempia tuloksia kuin pelkkä neuvominen. Osta lapselle kypärä, joka on kooltaan sopiva ja hänelle mieluinen, ettei se päädy roikkumaan ohjaustankoon pyöräilyn ajaksi.

Pyörän huoltaminen on tärkeä osa pyöräilyturvallisuutta. Älä siis kohtele lapsen pyörää, kuin lelua. Jos pyörää ei huolleta kunnolla ohjaus ja jarrut saattavat kärsiä ja aiheuttaa vaaran. Säännöllinen pyörähuolto on melko yksinkertaista: Pidä ketjut puhtaina ja öljyttyinä, renkaat pumpattuina ja katso ettei mikään osa ole irrallaan tai huonosti kiinni.

2. Missä ajetaan

Useimmiten vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille, kun he ovat ylittämässä katua tai tietä. Yleensä onnettomuudet sattuvat lähiympäristössä, kuten kotikadulla. Eniten liikenneonnettomuuksia sattuu lapsille kesäkuukausina.

Turvallisin paikka lapsen pyöräilylle on kävelytie. Pidä huoli, että lapsi ymmärtää liikenteen vaarat ja toimii varovaisesti tien ylityksissä. Muistuta lasta, että hänen pitää väistää jalankulkijoita, eikä toisinpäin. Uusi pyöräreitti on syytä ajaa ensin aina yhdessä. Vanhemman tulisi valita myös turvallisin reitti, jossa on mahdollisimman vähän tienylityksiä.

Vanhemmalle lapselle kannattaa opettaa muutama perussääntö, jotta nämä osaisivat ennakoida tilanteet autojen läheisyydessä: pysähdy liikennemerkkien osoittamilla paikoilla, aja tien laidassa äläkä tee äkkikäännöksiä sekä muista että autoilijat eivät aina käyttäydy kohteliaasti. Vakaasti ajaminen ja huomion kiinnittäminen muuhun liikenteeseen ovat turvallisen pyöräilyn avainasioita.

3. Laki

Monin paikoin pyöräilijöitä koskevat samat liikennelait kuin autoilijoitakin, kuten pysähdysmerkit ja liikennevalot. Pyöräilijöillä tulisi olla myös turvallisuusvarusteita, kuten kypärä ja heijastimet pyörässä.

Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsensa toimista, joten heidän tulee huolehtia, että lapsen pyöräilyvarustus on lainmukainen. Lapsen informoiminen liikennesäännöistä kuuluu myös vastuulliseen ja turvalliseen pyöräilykasvatukseen.

4. Vanhempien rooli

Vanhempien olisi hyvä pyöräillä aika ajoin lastensa kanssa, vaikka nämä pyöräilisivätkin jo yksikseen. Näin vanhempi voi seurata miten lapsi toimii liikenteessä, noudattaako tämä sääntöjä ja hallitseeko pyörän käytön. Jos havaitset ongelmia ohjaus- tai jarrutustilanteissa, syynä saattaa olla pyörän huollon tarve tai lapsen harjoituksen puute.

Lue lisää:

Liikkuva lapsi ei liho

10 vinkkiä – Näin lapsi pysyy kunnossa

Näin treenaat lasten kanssa – vinkit vauvasta teiniin!

Julkaistu: 13.4.2010