Terve.fi

Musiikki auttaa kipuun

Musiikki auttaa kipuun
Julkaistu: 10.1.2012

ScienceDailyn mukaan University of Utahin tutkijaryhmän oletus oli, että musiikki johtaa kognitiivisen keskittymisen pois kivusta. Tutkimukseen osallistuneille 143 henkilöllä annettiin lieviä sähköshokkeja sormenpäähän samalla, kun he kuulivat musiikkia. Henkilöiden tuli joko kuunnella kappaletta, seurata melodiakulkuja tai huomata poikkeavia nuotteja.

Tutkijat huomasivat, että kipuärsykkeen tuntemukset vähenivät sitä enemmän, mitä enemmän kognitiivista huomiointia musiikin kuuntelu vaati. Ryhmän mukaan kivun huomattiin vähenevän musiikkin paneutumisen yhteydessä.

Vastoin aiempaa oletusta tutkimuksessa huomattiin, että kivusta eniten ahdistuneiden henkilöiden kipukokemukset vähenivät muita enemmän, vaikka tutkijat olivat arvelleet ahdistuneisuuden vaikeuttavan musiikin kuuntelua. Vastaavasti kivusta vähiten kärsineet itse asiassa keskittyivät vähemmän musiikkiin kuin muut.

Lue myös:

Kommentoi »