Terve.fi

Miten ehkäistä nuoren mielenterveysongelmia?

Miten ehkäistä nuoren mielenterveysongelmia?
Julkaistu 13.12.2011

Pirjo Kinnusen väitöstutkimuksessa seurattiin 10 vuoden ajan nuoria tarkoituksena löytää sellaisia tekijöitä, joilla on yhteys heidän myöhempään mielenterveyteensä. Aluksi tutkittavat olivat 14-vuotiaita, lopuksi kasvaneet 24-vuotiaiksi. Aineisto on kerätty vuosilta 1996 ja 2006.

Kinnunen korostaa, että nuorten mielenterveyden edistäminen ei vaadi terapiakoulutusta. Me kaikki voimme kuunnella nuorta, kiinnostua heidän asioistaan. Lisäksi on tärkeä kannustaa nuorta kasvamaan omaksi itsekseen. Ongelmia pitäisi ehkäistä ja mielenterveyttä edistää kaikissa niissä arkisissa yhteisöissä, joissa nuoret viettävät aikaansa.

Mutta jos nuori ei puhu?

Tutkija päätyy esittämään kaksi kokonaisuutta, joilla on yhteyttä nuorten mielenterveyteen. Ulkoisesti havaittaviin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi tupakointi ja psykosomaattiset oireet, kuten päänsärky ja vatsavaivat.

Sisäisiin tekijöihin Kinnunen laskee  huolet, suhteet vanhempiin, ajatukset tulevaisuudesta, tyytyväisyyden omaan itseen, kokemuksen psyykkisestä terveydestä sekä hallinnan tunteen.

Sisäisiä tekijöitä ulkopuolisten on hankalampi huomata, ellei nuori itse niistä avaudu. Kuitenkin mielenterveyden edistäminen lähtee juuri tunne-elämästä ja ajattelusta. Jos nuori ei saa apua silloin, kun tunne-elämä tai ajatusmaailma häiriintyy, hän voi alkaa ratkaista niitä sellaisilla tavoilla, jotka näkyvät myös ulospäin. 

Masennusoireita jopa 40 prosentilla

Kaikkiaan noin 15-25 prosenttia Suomen nuorista kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Mielenterveyshäiriöistä johtuvien sairauslomien määrä on kaksinkertaistunut alle 30-vuotiailla kymmenen vuoden aikana.

Kinnusen tutkimuksessa 24-vuotiailla oli paljon erilaisia mielenterveysoireita. Esimerkiksi masennusoireita oli peräti 39,4 prosentilla naisista ja 18,5 prosentilla miehistä.

Myös psykosomaattisia oireista naiset kärsivät enemmän (23,9 %). Miehistä näitä oli 16 prosentilla. Aina oireet eivät hankaloita arkea, mutta ne voivat johtaa ongelmiin ja sairastumiseen, jos ei saa apua.

Pirjo Kinnusen väitöskirjan otsikko on Nuoruudesta kohti aikuisuutta – varhaisaikuisen mielenterveys ja siihen yhteydessä olevat ennakoivat tekijät (Tampereen yliopisto, terveystieteiden laitos).

 

Kommentoi »