Mitä tehdä kun parisuhde rakoilee?

Mitä tehdä kun parisuhde rakoilee?
Jokainen parisuhde yrittää säilyttää tasapainon ja tietyn vakauden. Jos joku asia, kriisi tai tilanne häiritsee suhdetta, siinä toimii mekanismeja, jotka koettavat palauttaa tasapainon.
Julkaistu 25.6.2015

Puolisot yhdessä tekevät suhteesta sellaisen kuin se on. Molemmat vaikuttavat sen vuorovaikutukseen. Tämä tarkoittaa myös, että kumpikaan ei ole syytön tai syyllinen. Se on jaettu, yhteinen kokemus. Terapeuttien kokemuksen mukaan pariskunta ei hyödy syyllisten etsimisestä. Jos halutaan korjata vaikeuksia tai saada apua vaikeisiin tilanteisiin, pitäisi aluksi päästä keskusteluun tai yhteyteen, jossa kerrotaan omista tunteista toista syyttämättä.

Jokaiselta löytyy parantamisen avaimet 

Jokaisella parilla on käytössään korjaavat mekanismit, myönteinen ja kielteinen. Jos halutaan parantaa parisuhdetta, myönteisen korjaavan mekanismin ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistaminen auttavat. Pariskunnalla itsellään on avaimet parantaa ja ymmärtää suhdettaan – vaikka ne tilapäisesti olisivatkin hukassa ja niiden löytymiseen tarvittaisiin ajoittain ulkopuolista apua.

Suhteen muodostumiseen vaikuttavat sen historia sekä molempien kumppaneiden henkilökohtainen, aikaisempi elämä. Osansa tuovat myös kokemukset ihmissuhteista ja kummankin henkilökohtainen luonne sekä nykyinen perhe- ja työtilanne.

Valmiiksi negatiivista suhtautumista 

Tutkimukset ovat selkeästi osoittaneet, että eroon päättyvien parisuhteiden luonne on pysyviin parisuhteisiin verrattuna voittopuolisesti negatiivisissa tunteissa vastavuoroisempi. Näin on siksi, että kumppanit tuovat vuorovaikutukseen valmiiksi jo hyvin negatiivista. Puolisot onnistuvat yhdessä luomaan jatkuvan tilan, jossa he yhdessä käyttäytyvät negatiivisesti toisiaan kohtaan. He tulkitsevat herkästi toistensa kommentteja tai lähentymisyrityksiä negatiivisesti.

Jotta suhde voisi toimia hyvin, myönteisten käyttäytymis- ja tunnekokemusten määrän pitäisi ylittää kielteisen. Oli ne sitten masennusta, riitelyä tai mykkäkoulua. Tyyneyden ja hyvinvoinnin olotilaa on oltava enemmän kuin pakoa, tappelua ja ärsyyntymistä tai epätasapainoa ja uhatuksi tulemisen tunnetta. Myönteisten tunteiden ja käyttäytymisen osuuden suhde negatiivisiin on hyvä, jos se on 5:1. Toisin sanoen myönteistä pitää olla huomattavasti enemmän.

Mielialan kohotusta vai latistusta? 

Hyvissä parisuhteissa kumppanit onnistuvat kohottamaan paremmin toisen mielialaa hyvään suuntaan. He kokevat voivansa vaikuttaa kumppaniinsa. Eroon päätyvät parit eivät pysty vaikuttamaan toiseen positiivisella tavalla. Hyvässä suhteessa kumppanit tekevät tilanteen korjaamisyrityksiä. Jos joku tuntuu hankalalta, sitä yritetään parantaa. Siinä myös koetaan onnistumista. On kysymys hyvin aktiivisesta toiminnasta eikä alistumisesta.

Riitelyn määrä ei ole oleellista 

On yllättävää, että onnelliset parit eivät välttämättä eroa onnettomista riitelynsä rakentavuudessa. Riitelyjen määrä ei ole oleellista. Onnelliset saattavat riidellä aivan yhtä ikävällä tavalla. Onnelliset eroavat kuitenkin onnettomista siinä, paljonko he osaavat tehdä tilanteen parantamisyrityksiä, jotka otetaan positiivisesti vastaan. Tällaisissa suhteissa kumppani toimii välillä kuin terapeutti. Hän kommentoi esimerkiksi puolisoiden välistä kommunikaatiota jotenkin ulkopuolisesti. Hän tukee tai rauhoittaa, ilmaisee toisen arvostusta tai pehmentää valitusten kriittisyyttä. Esimerkiksi kiihtyvässä riitelyssä toinen voi todeta, että taidamme olla molemmat aika stressaantuneita tai väsyneitä. Tätä ei kannata nyt jatkaa. Palataan asiaan, kun olemme molemmat rauhoittuneempia.

Kielteisen käsittelyä tarvitaan 

Onnettomat parit kykenevät vähemmän pääsemään eteenpäin pois kielteisestä vuorovaikutuksesta. He eivät osaa tehdä korjaavia toimia. Jos toinen yrittääkin, toinen ei lähde mukaan. Toimivassa parisuhteessa onkin tärkeää voida ilmaista koko tunteiden kirjo, eikä vain iloisuutta. Jokapäiväisessä elämässä on asioita, jotka tekevät meistä surullisia, pettyneitä tai huolestuneita. On myös meitä pelottavia asioita. Oleellisia ovat myös meitä ärsyttävät ja vihastuttavat asiat.

On yhtä tärkeätä pystyä vastaamaan puolison kielteisiin kokemuksiin ns. pimeään puoleen kuin vastata hänen innostukseensa ja myönteisiin kokemuksiinsa. Tarvitsemme kielteisen kohtaamista ja käsittelyä. Jos kuvittelemme parisuhteen ilman niitä, se olisi hyvin outo. Vakaat ja onnelliset parisuhteet sisältävät hyvin rikkaan myönteisyyttä ja kielteisyyttä sisältävän ilmaston. Vanha totuus siitä, että onnellisen suhteen eteen on tehtävä töitä, pitää tutkimusten mukaan paikkansa. Jos kumpikaan ei aktiivisesti yritä korjata kielteistä tilannetta, jatkuvia riitoja tai masentunutta oloa, se ei itsestään muutu.

On kuitenkin muistettava, että hyvässä suhteessa on aikoja, jolloin on vähemmän onnellista ja se myös siedetään. Saattaa esiintyä seksuaalista haluttomuutta tai vähemmän läheisyyttä. Silti siihen usein liittyy kokemus, että sitä tarvittaessa voi saada lisää.

» Väestöliitto

Kommentoi »