Terve.fi

Miksi urheilijan polvi loukkaantuu?

Miksi urheilijan polvi loukkaantuu?

Teksti Jukka Ristiniemi
Mainos

<![endif]—><!—[if gte mso 10]>

<![endif]—>

Polvivammat ovat hyvin yleisiä erityisesti sellaisissa lajeissa, joissa polvi pääsee kiertymään kehon painon ollessa päällä.

Polvessa niveltyvät toisiinsa käytännössä yhteen sopimattomat reisiluun ja sääriluun nivelpinnat. Sivusta katsottuna reisiluun pää on lähes pyöreä kun taas sääriluun pää on tasainen. Polvea tukevilla rakenteilla, nivelkapselilla, nivelkierukoilla ja nivelsiteillä on erityisen tärkeä tehtävä, koska vääntö- ja kiertoliikkeissä niveleen kohdistuu useita kertoja ruumiin painon suuruisia voimia.

Polviniveltä ympäröi kauttaaltaan nivelkapseli, johon kiinnittyvät nivelkierukat. Nämä muodostavat sääriluun päähän ikään kuin kupit, johon pyöreät reisiluun päät niveltyvät. Kierukat tasoittavat kuormitusta ja tukevoittavat niveltä. Sivuttaissuunnassa niveltä tukevat sivusiteet ja etu- takasuunnassa ristisiteet. Ristisiteillä on myös tärkeä kiertoliikettä tukeva tehtävä. Sääriluun ja reisiluun lisäksi polven etuosaan niveltyy vielä polvilumpio, jota tukevat kapselirakenteet.

Nuorilla tietyissä lajeissa omat vammansa

  

Polvivammat ovat tyypillisiä tietyille lajeille. Huipputason jalkapalloilijoista puolet saa ainakin kohtalaisen vakavan polvivamman jossakin uransa vaiheessa ja polvivamma on erittäin yleinen ammattijalkapalloilijan eläkkeelle jäämisen syy. Muita polvea uhkaavia lajeja ovat muun muassa laskettelu, salibandy ja koripallo.

Murrosikäisillä tytöillä on jopa 4-kertainen riski saada eturistisiteen repeämä poikiin verrattuna. Riski liittyy polven anatomisiin rakenteisiin ja yleiseen nivelsiderakenteitten löysyyteen. Naisilla nivelsiderakenteet ovat löysempiä kuin miehillä. Naisilla ristisiteet sijaitsevat ahtaammassa paikassa kuin miehillä ja naiset tulevat esimerkiksi hypystä alas suoremmalla polvella kuin miehet ja polvi vääntyy helpommin pihtikinttusuuntaan.

Eturistisiteen repeämän tyypillinen vammamekanismi onkin suhteellisen suoraksi ojennetun polven vääntyminen sisäänpäin säären samalla kiertyessä ulos. Oireena on alkuvaiheen kohtuullinen epämääräisesti paikantuva kipu ja turvotus ja erityisesti alkuvaiheessa polvi tuntuu pettävän alta kävellessä.

Toinen tyypillinen nuorten löysään kudosrakenteeseen ja tiettyihin anatomisiin rakenteisiin liittyvä vamma on polvilumpion sijoiltaan meno, joka kulkee usein suvussa. Vammaenergia on usein vähäinen. Tässäkin vammassa polvi kääntyy sisäänpäin ja polvilumpio menee käytännössä poikkeuksetta sijoiltaan ulospäin. Oireena on kova kipu polven sisäsivulla ja polvea voi olla vaikea ojentaa suoraksi.

Polven sivuside vaurioituu usein hiihtotapaturmassa tai suorassa iskussa, joka kohdistuu polven ulkosyrjälle. Oireena on useimmiten kova kipu polven sisäsyrjällä. Paikallinen verenpurkauma ja turvotus kipupaikalla ovat tavallisia. Sivusidevammat ovat suhteellisen yleisiä jääkiekkoilijoilla.

Ikääntyvän polven urheiluvammat

Pitkän urheilu-uran jälkeen urheilijan polven rustovauriot ja nivelkierukan repeämät lisääntyvät. Erityisesti kontaktilajeissa polviin tulee useita vääntövammoja, joissa rustoon ja nivelkierukkaan kohdistuu kovia voimia.

Elimistön ikääntyessä kudokset haurastuvat. Rustovauriot ja nivelkierukkarepeämät ovat toki tavallisia nuorillakin urheilijoilla, mutta näihin vaaditaan yleensä korkea vammaenergia. Ikääntyvässä polvessa sen sijaan jo kohtuullisen vähäinenkin vääntövamma saattaa aiheuttaa vaurion. Nämä vammat oireilevat sillä tavalla, että polvi turpoaa ja ilmaantuu lukkiutumista. Nivelkierukan repeämässä polvi saattaa jäädä lukkoon kyykystä ylösnoustessa. Tällöin polven ojentaminen on vaikeaa ja kivuliasta. Rustovauriot saattavat ilmaantua hyvin vähäisestäkin vääntövammasta.

Normaalissa polvessa nivelrustot ovat erittäin sileät, pinta muistuttaa lasia. Toistuvien vammojen seurauksena rustosta saattaa irrota pieniä paloja, jotka kääntyvät nivelpintojen väliin ja saattavat aiheuttaa kiertoliikkeisiin liittyvää äkillistä vihlaisevaa kipua ja jopa lukkiutumisen tunnetta. Polvessa on niin sovitusti lastuja laakerissa.

Voiko polvivammoja estää?

 

Urheiluvammoja pystytään todennäköisesti ehkäisemään oikean tyyppisellä harjoittelulla. Hyvä lihashuolto ja koordinaatioharjoitteet ovat tärkeitä. Esimerkiksi naiskoripalloilijoita kehotetaan tulemaan hypyistä “miehekkäästi” alas. Koordinaatioharjoitteitten vaikutusta vammojen esiintymiseen on tutkittukin Norjassa, jossa useitten jalkapallojoukkueitten naispelaajat arvottiin joko koordinaatioharjoitteita tekevään ryhmään tai perinteiseen harjoitteluryhmään. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu ryhmien välille eroa, mikä tutkijoitten mukaan johtui siitä, etteivät joukkueet malttaneet toteuttaa pitkäkestoista koordinaatioharjoitteluohjelmaa.

Vaikean polvivamman jälkeen alaraajojen koordinaatio häiriintyy pitkäksi aikaa ja molemmat polvet ovat alttiita uusille vammoille. Toisen polven eturistisidevamman jälkeen myös terveen polven eturistisiteen repeämän riski seuraavien vuosien aikana on erittäin suuri. Erityisesti nuorilla urheilijoilla on lähes 20 %:n riski saada uusi eturistisidevamma, 10 % leikattuun ja 10 % terveeseen polveen. Polvivamman jälkeen onkin erittäin tärkeää tehdä kuukausien ajan lihaskunto- ja koordinaatioharjoitteita uusintavammojen estämiseksi.

<!—[if gte mso 9]>Normal021MicrosoftInternetExplorer4<![endif]—><!—[if gte mso 10]>

<![endif]—>

Faktaa polvivammoista

  • Polvea tukevia rakenteita ovat nivelsiteet, nivelkierukka,nivelkapseli ja lihakset 
  • Polvivammat ovat yleisiä lajeissa, joissa polvikiertyy painon ollessa päällä  
  • Tyypillisiä lajeja ovat mm. jalkapallo, laskettelu,salibandy, koripallo ja jääkiekko 
  • Yleisimpiä polvivammoja ovat eturistisiteen repeämä,polvilumpion sijoiltaan meno, sivu- ja ristisidevammatsekä nivelkierukan repeämät  
  • Polvea voidaan tutkia tarkasti magneettikuvauksella,joka paljastaa vauriot ja niiden laajuuden  
  • Nykyään polvivammat korjataan tähystysleikkauksessa  
  • Polvivammoihin liittyy uusiutumisen riski, varsinkin jospolvea tukevat rakenteet ovat heikentyneet

Lue lisää polvivammoista

Eturistisiteen vamma

Artikkeleita liikuntavammoista

Miten ehkäistä urheiluvammoja

Keväiset liikuntavammat

Laskettelurinteiden haavereista on puolet alaraajavammoja

Eri urheilulajeilla on omat vammatyyppinsä

Repeytynyt nivelkierukka kannattaa pelastaa, ei poistaa

Julkaistu: 2.3.2009