Kauneus ja Terveys

Miksi miehet ovat joko huippuja tai luusereita?

Miksi miehet ovat joko huippuja tai luusereita?
He ovat yhteiskunnan menestyjiä mutta myös huono-osaisimpia. Onko syy korvien välissä?
Julkaistu: 5.6.2015

Miehet ovat johtajia, professoreita ja nobelisteja mutta myös työmarkkinoilta pudonneita, asunnottomia, alkoholisteja ja rikollisia, joilla menee kaikkein heikoimmin.

Miksi mies joko menestyy tai luisuu pohjalle, kun nainen elelee näiden ääripäiden välissä? Onko kyse miesten biologisista ominaisuuksista?Niin ajateltiin sata vuotta sitten. Keksittiin vaihteluhypoteesi: miehillä oli fyysisissä ominaisuuksissa, kuten pituudessa ja painossa, suuremmat erot kuin naisilla. Siksi ajateltiin, että tämä suuri vaihtelu pätee myös henkisiin kykyihin.– Katsottiin, etteivät naiset voi olla fiksuja ja lahjakkaita, koska heidän ominaisuutensa ovat siinä keskivaiheilla. Lähes kaikki tiedemiehet hyväksyivät ajatuksen. Vain muutamat etevät tutkijat kritisoivat sitä, kertoo emeritusprofessori Kari Uusikylä, joka on tutkinut luovuutta ja lahjakkuutta.Vaihteluhypoteesi on nykyään hylätty.

Uusikylän mukaan miehet ovat keskimäärin hieman parempia spatiaalisessa lahjakkuudessa eli hahmottamaan avaruudellisesti. Naiset ovat parempia kielellisessä lahjakkuudessa.

Kun työ loppuu, mies romahtaa 

Miksi mies on joko voittaja tai luuseri? Kulttuuri ja historia vaikuttavat tähän.

- Samat asiat, jotka nostavat miehet huipulle, voivat suistaa heidät pohjalle, THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio kertoo.

Suorituskeskeisille miehille työ on naisia useammin kaikki kaikessa. He haluavat pärjätä itse ilman perheen tai ystävien apua. Parhaimmillaan miehet menestyvät loistavasti, mutta jos työ loppuu, moni putoaa tyhjän päälle. Tukiverkkoa ei ole tai apua ei pysty pyytämään.– Naisille perhe ja ystävät ovat usein tuki, jonka vaaliminen toisaalta estää naisia pyrkimästä ihan huipulle ja toisaalta pelastaa vaikeuksien tullessa.Uusikylän mukaan lahjakkuutta on sekä miehillä että naisilla ja jokaisella elämänalueella.– Jotta omaa lahjakkuuttaan uskaltaa lähteä toteuttamaan, pitää olla rohkea eikä pelätä epäonnistumista. Ehkä näitä on kasvatuksessa pidetty aiemmin miesten ominaisuuksina.

Naiset saavuttavat valtaa 

Toinen selitys löytyy historiasta. Maatalousyhteiskunnassa fyysistä voimaa vaativista töistä tuli miesten töitä. Naiset hoitivat kodin ja lapset. Miehet saivat paremman aseman yhteiskunnassa.Asetelma on säilynyt osin tähän päivään saakka. Se on kuitenkin muuttumassa.– Nykyinen työelämän murros on ennen kaikkea perinteisten miesten töiden murrosta. Maatalous- ja ­teollisuustyö ovat hiipuneet. Tietoyhteiskunnassa tarvitaan usein feminiinisiksi miellettyjä ominaisuuksia, kuten sosiaalisia taitoja, Pasi Moisio sanoo.Erot miesten ja naisten välillä ovat myös tasoittuneet. Uusikylä muistuttaa, että yliopistossa aiemmin miesten aloina pidettyjen lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoista nykyään puolet on naisia. Naiset ovat viime vuosikymmeninä ottaneet miesten etumatkaa kiinni myös asunnottomuudessa ja alkoholin käytössä.Sukupuoli ei määrää, mihin ihminen pystyy.– Erot sukupuolten sisällä ovat moninkertaiset verrattuna eroihin sukupuolten välillä, Moisio sanoo.

Kommentoi »