Terve.fi

Miksi kyynärpää kipuilee?


Kyynärpäässä olkanivel niveltyy kahteen kyynärvarrenluuhun. Kyynär- ja olkaluun välinen sarananivel sallii koukistus-ojennusliikkeen. Toinen nivel muodostuu olka- ja värttinäluun välille ja tämä nivel sallii sekä ojennus-koukistus että kiertoliikkeen.
Julkaistu: 2.10.2012