Terve.fi

Mikä rassaa sairaanhoitajaa?

Mikä rassaa sairaanhoitajaa?
Julkaistu 13.12.2012

Liian suuri vastuu ammatin arvostukseen ja palkkaukseen nähden. Hoitajat kantavat vastuuta myös lääkäreille kuuluvista asioista, koska katsovat sen välttämättömäksi, että potilas saa parhaan avun.

Arvostusta on mutta arvostus on myötätuntoa. Kiukuttaa kun vähemmän vastuullisesta työstä maksetaan parempaa palkkaa kun hoitotyöntekijöille. En voi ymmärtää.

Muun muassa tällaisia vastauksia saatiin, kun hoitoalan ammattilaisilta kysyttiin, mikä on suurin epäkohta omassa työssä. Huono palkkaus toistui tämän tästä avoimissa vastauksissa.

Usein isoimmaksi kipukohdaksi työssä rankataan myös kiire:

Liian vähän aikaa/potilas.

Työtä ei ehdi/pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi.

Jatkuva kiire, liian monta yht`aikaista työtehtävää. Lisäksi aikaa menee huomattavan paljon raportin kirjoittamiseen, luokitteluihin ja muihin tietokoneella tehtäviin töihin. Tuntuma on, että ennen raportin kirjoittamisesta selvisi puolessa tunnissa. Nyt hyvä jos 1½ – 2 tunnissa.

Mikä kysely?

Hoitajien mielipiteitä selvitettiin hoitoalan ammattilaisille suunnatun Hoitoportaali.fi:n kyselyssä. Siihen vastasi 5 873 hoitajaa. Kyselyn toteutti portaalia tuottava Terve Media. Terve Media tuottaa myös tätä sivustoa.

Vastaajista 54 prosentilla ammattinimike on sairaanhoitaja. Kyselyyn osallistuneista 41 prosenttia työskentelee sairaaloissa ja 20 prosenttia terveyskeskuksissa.

Aikaa itse hoitotyölle!

Monessa avoimessa vastauksessa hoitajat nostavat esille raskaimpana epäkohtana sen, että joskus muut työt vievät turhaan aikaa itse hoitotyöltä:

Hoitotyön lisäksi monenlaista liitännäistyötä ja -tehtävää. Tuntuu, että enemmänkin voisi keskittyä itse hoitotyön tekemiseen ja kehittämiseen.

Lähihoitajat siivoavat ja pesevät pyykkiä hoitotyön ohella.

Liian vähän hoitajia, liikaa muuta työtä kuin varsinaista hoitotyötä.

Hoitajilla teetetään hoitotyön ulkopuolisia tehtäviä.

Usea nostaa työnsä suurimmaksi epäkohdaksi niukat henkilöresurssit: työntekijöitä ei ole tarpeeksi.

Paljon potilaita ja vähän henkilökuntaa.

Liian vähän käsiä vanhusten hoitoon.

Liian vähän hoitajia suhteessa potilasmäärään/raskashoitoisia potilaita ja liian monta kehnosti suomenkieltä puhuvia+kirjottavia hoitajia yhdellä os:lla!!!!

Hoitajamitoitus ei ole työpaikallani kunnossa, ruksaa 56 prosenttia hoitajista vastauksensa. Monessa paikassa asiat ovat kuitenkin paremmin: 44 prosenttia ilmoittaa, että hoitajamitoitus on omalla työpaikalla kunnossa.

Lue myös:

1 kommentti