Terve.fi

Lukio voi uuvuttaa nuoren

Lukio voi uuvuttaa nuoren
Koululaistemme osaaminen on maailman huippua, mutta silti nuorten psyykkinen terveys on vaarassa kärsiä opiskelujen vuoksi, varoittaa Jyväskylän yliopiston johtava professori Katariina Salmela-Aron tekemä tutkimus. Eniten koulu-uupumuksesta kärsivät menestymistä hakevat lukiolaistytöt, joista jopa 20 prosentilla on koulu-uupumusta.
Julkaistu: 20.5.2009

”Tytöt menestyvät mutta uupuvat. Erityisesti tyttöjen riittämättömyyden tunteet lisääntyvät lukiossa. Lukioon siirtyneillä pojilla puolestaan lisääntyy kyyninen, negatiivinen suhtautuminen kouluun”, kertoo Salmela-Aro.

Tutkimuksessa selvisi, että mitä enemmän lukiolaiset kokivat opettajilta positiivista kannustusta, oikeudenmukaisuutta ja positiivista motivaatiota, sitä vähemmän lukiossa koettiin uupumusta. Opettajien osaavuutta pidettiin tärkeänä seikkana.

Kyynisyys ja riittämättömyyden tunteet lisääntyivät koko ajan lukioon suuntautuneilla. Ammattikouluun siirtyneillä riittämättömyyden tunteet sen sijaan laskivat ja kyynisyys lisääntyi heillä peruskoulun lopussa, mutta laski ammattikouluun siirtymän jälkeen.

Koulu-uupumus on pitkittynyt kouluun liittyvä stressioireyhtymä, joka näkyy uuvuttavana väsymyksenä, kouluun liittyvinä kyynisyyden kokemuksina ja riittämättömyyden tunteina. Kouluinnolle taas on ominaista energisyys, omistautuminen ja uppoutuminen, kertoo Suomen Akatemian artikkeli.

Kommentoi »