Terve.fi

Laskimotukoksen hoito

Laskimotukoksen hoito
Kuinka laskimotukosta eli veritulppaa hoidetaan? Lue artikkelimme.
Julkaistu: 5.4.2018
Syvän laskimotukoksen hoito riippuu sen sijainnista ja vaikeusasteesta. Pääasiallisesti pohkeen alueella sijaitseva laskimotukos hoidetaan antamalla potilaalle ihonalaisesti noin viikon ajan pienimolekylaarista hepariinia sekä jatkohoitoon, useimmiten 3-6 kuukauden ajaksi, varfariinia eli ns. verenohennuslääkettä. Mikäli laskimotukoksen uusiutumisen riski on suuri, voidaan verenohennuslääkitystä jatkaa loppuelämän ajan. Varfariini eli kauppanimeltään Marevan otetaan suun kautta yksilöllisen ohjeen mukaan.
Jos laskimotukos on laaja-alainen ja sijaitsee ylempänä, reiden alueella, se voidaan joutua liuottamaan varsinaisilla liuotushoitolääkkeillä. Tämän jälkeen hoito on yleensä samankaltainen kuin pohkeen alueella sijaitsevassa laskimotukoksessa.
Kun ihminen on kerran sairastanut laskimotukokseen, riski sairastua siihen uudestaan on kohonnut. Tämän vuoksi laskimotukosten ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Lähteet:
Laskimotukos ja keuhkoembolia (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 13.2.2018). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Harjola V. Syvälaskimotukos, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016.
Kommentoi »