Terve.fi

Lapsen diabeteksen hoito

Lapsen diabeteksen hoito
Lapsen diabetesta hoidetaan usein insuliinihoidolla ketoasidoosin korjaannuttua.
Julkaistu: 10.9.2018

Ketoasidoosin korjaannuttua tai useimmilla potilaalla suoraan diagnoosin varmistuttua aloitetaan ihonalainen insuliinihoito. Potilaiden insuliinitarve on hyvin yksilöllinen, ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat ikä ja paino, insuliiniherkkyys sekä diabeteksen vaihe diagnoosihetkellä. Insuliiniherkkyyttä heikentävät mm. murrosikä, ylipaino, pitkäkestoinen hyperglykemia, ketoosi tai ketoasidoosi ja samanaikainen infektio.

Esimerkiksi ketoasidoosin jälkeen teini-ikäisen nuoren insuliinitarve voi olla 1,0–1,5 yks/kg/vrk, kun taas varhain diagnosoidulla oireettomalla lapsella tarve on pieni 0,1–0,2 yks/kg/vrk, ja aluksi saattaa riittää yksi annos pitkävaikutteista insuliinianalogia aamuisin. 1-tyypin diabeetikon ruokavaliosuositus ei merkittävästi poikkea normaaliväestön ruokavaliosuosituksista, mutta runsasta kuidun saantia suositellaan.

Tyypin 1 diabeteksen hoitovastuu on keskitetty erikoissairaanhoitoon, ja moniammatillinen diabetestyöryhmä toteuttaa hoidon yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa. Pitkäaikaisverensokerin eli HbA1c:n tavoitearvo on alle 7.5 % (= 58 mmol/mol) ja verensokeritavoite 4–8 mmol/l.

Lähteet:

Jukka Rajantie, Markku Heikinheimo, Marjo Renko (toim.), Diabetes, Lastentaudit, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

Matti Korppi, Liisa Kröger, Heikki Rantala, Harri Niinikoski (toim.), Diabeettisen ketoasidoosin hoito, Lastentautien päivystyskirja, Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Matti Korppi, Liisa Kröger, Heikki Rantala, Harri Niinikoski (toim.), Ihonalaisen insuliinihoidon aloitus diabetekseen sairastuneilla lapsilla, Lastentautien päivystyskirja, Kustannus Oy Duodecim, 2016.

Lapsen tuore tyypin 1 diabetes, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim, 2017.

Kommentoi »