Terve.fi

Kun synnytys pelottaa

Kun synnytys pelottaa
Valtaosalla äideistä on raskauden aikana ja varsinkin sen loppupuolella synnytykseen liittyviä pelkoja ja ahdistuneisuutta. Nämä tuntemukset ovat useimmiten normaaleja ja psykologisesti ne liittyvät syntyvän lapsen mukanaan tuomaan elämänmuutokseen ja uusiin velvoitteisiin tai aikaisempiin huonoihin synnytyskokemuksiin.
Julkaistu 28.9.2006

Noin 10 prosentissa tapauksista raskauden edetessä äidin pelko ja ahdistus tulevasta synnytyksestä voimistuu hallitsemattomaksi oireistoksi ja alkaa haitata äidin jokapäiväistä elämää. Tuolloin on yleistä, että äiti alkaa kärsiä samanaikaisesti myös unihäiriöistä ja masennuksesta. Synnytyspelon taustalta löytyykin usein hoitamaton alkuraskauden depressio, johon äiti voi tarvita lääkärin tutkimusta ja hoitoa.

Raskaudenaikaisen mielialahäiriön syitä ei vielä tarkkaan tunneta, mutta raskaudenajan hormonaalisilla tekijöillä tiedetään olevan yhteys mielialan vaihteluihin, kuten esim. itkuherkkyyteen. Muita syitä äidin psyykkiseen oireiluun ovat toisaalta äidin omaan persoonaan ja luonteeseen liittyvä sisäinen haavoittuvuusalttius, psyykkiset ongelmat ennen raskautta ja toisaalta taas ajankohtaiset ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen elämänpiiriin liittyvät stressitekijät.

Tärkeimmät psykologiset synnytyspelkoa ehkäisevät ulkoiset tekijät ovat lapsen toivottavuus, hyvä parisuhde, isän antama tuki ja neuvolan antama synnytysvalmennus, johon molempien vanhempien tulisi osallistua.

Kun pelkoa ei voi hallita

Tilanteissa, joissa äiti kokee, ettei hallitse synnytyspelkoaan, on syytä aktiivisesti hakeutua neuvolalääkärin vastaanotolle ja sieltä tarvittaessa ohjautua psykiatrian erikoislääkärille.

Merkkejä oireiden hallitsemattomuudesta ovat voimakas levottomuus, ahdistuneisuus, paniikin tunne, unirytmin vakava häiriytyminen ja jatkuva päiväväsymys. On huomattava, että normaaliin raskauteen varsinkin loppuaikana liittyy äidin unen pinnallistuminen ja katkeaminen useitakin kertoja öisin ennen synnytystä, mutta normaalitilanteissa äiti ei koe laaja-alaista päiväuupumusta. Itkuisuus, epäluuloisuus ja hajanaisuus käyttäytymisessä, todellisuuden vastaiset ajatukset sekä kykenemättömyys hoitaa jokapäiväisiä asioita on myös merkki mahdollisesti hoitoa vaativasta tilasta.

Kipu pelottaa

Yksi tärkeä synnytyspelon aiheuttaja on pelko tulevasta kipukokemuksesta, sillä monelle naiselle synnytys on heidän elämänsä voimakkain ruumiillinen kipukokemus.

Konkreettinen kivun pelkoa lievittävä seikka on se tieto, että epiduraalipuudutuksen, joka on tehokkain synnytyskipua lieventävä hoito, käyttö on vakiintunut käytäntö synnytyskivuissa Suomessa ja noin puolet synnyttäjistä saa sen. Myös muita synnytyskivun hoitomenetelmiä on käytössä lukuisia ja niitä kehitetään jatkuvasti (ks. synnytyskipu -artikkeli).

Juuri julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan v. 2000-2001 Suomessa alateitse synnyttäneistä äideistä 93 prosenttia oli tyytyväisiä synnytyksen hoitoon. Tässä tutkimuksessa kovaa/sietämätöntä kipua saamansa kivunhoidon jälkeen koki enää 10 prosenttia helsinkiläisäideistä ja neljännes Tampereella synnyttäneistä. Tarvitsemansa kivunhoidon sai alle puolessa tunnissa yli 85 prosenttia synnyttäjistä.

Omatoiminen itsensä “psyykkaus” hyvissä ajoin ennen synnytystä, ajankohtaisen tiedon hankkiminen neuvolakäynneillä käytössä olevista kivunlievityshoidoista ja asiantuntijoihin luottaminen synnytyshetkellä lievittävät synnytyskivun pelkoa.

Lue myös:

Kommentoi »