Terve.fi

Koeputkihedelmöityshoito - IVF

Koeputkihedelmöityshoito - IVF
Koeputkihedelmöityshoito on tehokkain hoitomuoto lapsettomuuden hoidoissa. Koeputkihedelmöityshoidot aloitettiin Suomessa 20 vuotta sitten. Lue erilaisista hoitomuodoista asiantuntijan kirjoittamasta artikkelista.
Julkaistu: 27.9.2006

Koeputkihedelmöityshoito on tehokkain hoitomuoto lapsettomuuden hoidoissa. Koeputkihedelmöityshoidot aloitettiin Suomessa 20 vuotta sitten. Suomen ensimmäinen koeputkihedelmöityshoidolla aikaansaatu raskaus ja synnytys toteutuivat dosentti Aarne I Koskimiehen ansiosta. Nykyään tätä hoitomuotoa tehdään jo pitkälti yli 5000 hoitokiertoa / vuosi. Noin 3 prosenttia syntyneistä lapsista on em. hoidoilla aikaansaatuja.

IVF- eri hoitomuodot; ns. pitkä stimulaatio

IVF-hoidoissa on erilaisia hoitomuotoja, joista on valittava yksilöllisesti kullekin se parhain hoitomuoto. Yleisin ja perinteinen on ns. pitkä stimulaatio-hoitomuoto. Tuolloin hoito alkaa kuukautiskierron lopussa omien hormonien alasajolla. Tämä tapahtuu nenäsumute-muodossa olevalla lääkityksellä tai kertapistoksella. Seuraavien kuukautisten jälkeen seuraa munasolujen kypsytys päivittäisillä hormonipistoksilla (Puregon tai Gonal-F). Pistokset jatkuvat keskimäärin 10-14 päivää. Tämän jälkeen seuraan munasolujen poiminta. Toimenpide ei hyvän ja tehokkaan lääkityksen ansiosta ole kivulias. Kun munasolut on poimittu, voidaan ne hedelmöittää laboratoriossa. Hedelmöitys tapahtuu joko ivf-metodilla, eli laittamalla määrätty määrä siittiöitä munasolun viereen tai viemällä yksi yksittäinen siittiö munasoluun (ICSI eli Mikroinjektiotekniikka).

Hedelmöitystavan määrää siittiöiden laatu. Tämän jälkeen seuraa hedelmöitys ja päivittäinen alkioiden laatu-/kehitysseuranta. Parhaimmat yksi tai korkeintaan kaksi alkiota siirretään kolmantena päivänä hedelmöityksestä, jolloin alkioiden tulisi olla 8-soluvaiheessa.

Osa alkioista on usein poikkeavia tai heikkolaatuisia. Alkionsiirto tapahtuu ultraääniohjauksessa ohuen katetrin avulla. Tuolloin nähdään, että alkio menee varmasti kohtuun ja samalla vältytään ns. hankalilta siirroilta. Ultraääni näyttää reitin kohtuun. Klinikallamme olemme myös todenneet, että tällä siirtometodilla mm. kohdunulkoiset raskaudet ovat vältettävissä.

Muita IVF-hoitomuotoja:

Antagonistihoito

Uusin hormonihoitomuoto, jossa ns. alasajovaihetta (sumutevaihetta) ei käytetä lainkaan vaan hoito alkaa kuukautiskierron alussa hormonipistoksin ja kun munarakkulat (follikkelit) ovat saavuttaneet määrätyn koon, niin aloitetaan rinnalla toinen hormonipistos. Tämä estää munasolujen ennenaikaisen ovulaation eli irtoamisen.

Tämä hoitomuoto on mielestäni syytä valita ainakin ns. PCO-rakenteisten munasarjojen ollessa kyseessä. Tällä hoitomuodolla voidaan välttää ns. munasarjojen ylikiihtynyttä reaktiota eli hyperstimulaatiota. Uusi hoitomuoto on otettu myönteisenä vastaan myös asiakkaiden taholta. Sivuoireet ovat yleensä vielä vähäisemmät kuin perinteisellä pitkällä hoidolla.

Lyhyt stimulaatio

Tämä hoitomuoto on syytä valita, mikäli munasarjojen toimintakapasiteetti on alentunut. Tuolloin kyseisellä hoitomuodolla voidaan saada se suurin määrä munasoluja. Hoito alkaa heti kuukautiskierron alussa nenäsumutehormonilla ja saa heti rinnalleen hormonipistoshoidon. Annokset tässä hoitomuodossa ovat tavanomaista suuremmat.

IVM

In vitro maturisaatio, tulossa oleva hoitomuoto. Tässä hoitomuodossa munasolut poimitaan ilman hormonihoitoa ja kypsytetään laboratoriossa ja kun munasolut ovat kypsiä, ne hedelmöitetään.

Tähän saakka kyseinen hoitomuoto on ollut tutkimuksellista ja lapsia on tämän hoidon seurauksena Suomessa syntynyt kaikkiaan 23. Felicitas-Klinikka on aloittanut myös kyseisen hoitomuodon, mutta vielä tutkimukselliseen käyttöön.

PGD

Koeputkihoidoissa pystytään alkion laatutarkkailulla pitkälle valitsemaan sen parhain siirrettävä alkio, mutta alkiota voidaan vielä tutkia lisää ns. preimplantataoorisella geneettisellä diagnosoinnilla- eli alkiodiagnostiikalla. Tuolloin parhaista alkioista analysoidaan esim. tavallisimmat keskenmenoja aiheuttavat kromosomit ja näin pystyään siirtämään se tervein yksilö ja todennäköisimmin vältytään keskenmenoilta. Tämä palvelee varsinkin naisia, joilla kromosomipoikkeavuuden riskit ovat koholla tai taustalla on toistuvia keskenmenoja.

Ovum donatio – munasoluluovutus

IVF-hoitomuoto on mahdollistanut munasoluluovutushoidot. Ensimmäinen lapsi täällä hoitomuodolla syntyi Suomessa 10 vuotta sitten, Tri Henri Kurunmäen ansiosta. Vuosittain klinikallamme tehdään näitä hoitoja noin satakunta. Puute luovuttajista on jatkuva. Felicitas-Klinikan munasoluluovuttaja on terve, alle 35-vuotias, synnyttänyt suomalainen nainen.

Luovutusmunasoluja tarvitsee silloin, kun esim. toistetuissa omissa hoidoissa munasolujen laatu on sellainen, ettei niistä raskaus voi alkaa, tai munasoluja ei enää muodostu tai munasarjat ovat poistettu (esim. endometrioosi/kasvain).

Yksilöllisyys

Koeputkihoitoa suunnitellessa on aina katsottava yksilöllisesti kunkin parin kohdalla se parhaiten soveltuvin metodi jotta päästään hyviin hoitotuloksiin. Keskimääräinen IVF-hoitojen onnistumisprosentti on 30-40, naisen iästä ja klinikan tuloksista riippuen. Sivuoireet hoidoista nykylääkityksin ovat minimaaliset.

Suomi suunnannäyttäjänä IVF-hoidoissa

Suomessa on ensimmäisenä maassa maailmalla aloitettu yhden alkion siirrot. Aikaisemmin siirrettiin useita alkioita, koska ei osattu analysoida alkioiden laatua, kuten se tänään tapahtuu ja uskottiin, että useiden alkioiden siirrolla saadaan raskaus parhaiten aikaan. Ongelmana olivat lisääntyneet monisikiöraskaudet, jotka ovat kiistatta riskiraskauksia ja aikaansaavat lisäongelmia (esim. keskosuus jne.).

Nykyään parantuneen alkioseurannan takia siirretään korkeintaan kaksi alkiota, ja näin vältytään riskiraskauksilta. Raskaustulokset ovat kuitenkin jopa parantuneet vaikka siirrettävien alkioiden määrää on vähennetty. Lisäksi kiitos hyvän pakastusmenetelmän vuoksi voidaan loput hyvät alkiot pakastaa myöhempää käyttöä varten. Parhaimmassa tapauksessa nainen tarvitsee vain yhden IVF-hoitokuurin. Näin kaikki lapset syntyvät saman hoidon tuloksena. Tätä hyvää hoitoesimerkkiä seurataan ihaillen muissa maailman maissa.

Lapsettomuuden hoito ei ole vain tekniikkaa. Kokonaisvaltainen lapsettomuudenhoito on parhaimmillaan myös lapsettomuuskriisin hoitoa. Hoitotulokset ovat parempia, mikäli psyykkisen tuen terapia on hoitojen ohessa käytettävissä. Vastuulliset hoitoyksiköt ottavatkin tämän huomioon. Tämä hoitotarve korostuu etenkin, jos lapsettomuushoidot pitkittyvät tai päädytään sukusoluluovutushoitoon.

Felicitas-Klinikka Oy www.felicitas.fi

Kommentoi »