Terve.fi

Kitarisaleikkauksesta ei ole hyötyä korvatulehduskierteisellä


Suomessa tehdään paljon kitarisan leikkauksia pikkulapsille, jotka kärsivät korvatulehduskierteestä. Leikkauksia suoritetaan noin 18 000 kappaletta vuodessa.

Oululaisessa kahden vuoden seurantatutkimuksessa oli vajaat 200 lasta, jotka jaettiin kolmeen ryhmään. Yhden ryhmän lapsille tehtiin kitarisan poisto, toista ryhmää hoidettiin korvatulehduksen estolääkkeellä ja kolmatta lumelääkkeellä. Ryhmien välillä ei havaittu juurikaan eroja.

Putkitetut lapset sairastivat hieman vähemmän kuin muut. Osa lapsista myös parani ilman antibioottihoitoa. Tärykalvon puhkaisu tehdään nykyään ani harvoin. Tulehdus tulee kuitenkin todeta, jotta paranemista voidaan seurata. Pitkittynyt tulehdus voi aiheuttaa kuulon alenemaa ja puheen kehityksen viivästymistä.

Korvatulehdus -Poliklinikka.net

Julkaistu: 28.6.2006