Terve.fi

Kirkasvalohoito

Kirkasvalohoito
Valo aktivoi ja virkistää sekä vähentää väsymyksen tunnetta. Kirkkaan valon puute voi johtaa masennuksen oireiden ilmaantumiseen. Lue lisää kirkasvalohoidosta.
Julkaistu: 11.12.2002

Auringonvalo vaikuttaa terveyteemme. Valon tiedetään aktivoivan ja virkistävän sekä vähentävän väsymyksen tunnetta.

Etenkin sisällä ja huonosti valaistuissa tiloissa työskentelevät henkilöt eivät läheskään aina saa riittävästi auringonvaloa tai kirkasta keinovaloa pysyäkseen virkeinä työnsä ääressä. Samoin talvella kirkkaan valon määrä sisällä ja ulkona luonnossa saattaa jäädä vähääiseksi.

Joillakin kirkkaan valon puute voi johtaa masennuksen oireiden ilmaantumiseen, tavallisimmin talvella. Vakava talvimasennus on harvinainen mielialahäiriö, jonka ensisijaisena hoitona on kirkasvalohoito.

Hoito voidaan toteuttaa joko ilmastohoidon kaltaisilla aurinkokylvyillä tai kirkkaalla keinovalolla, jotka korvaavat luonnonvalon pohjoisilla leveysasteilla etenkin talvisin lyhyen päivän ja hämärän aikana. Sen sijaan talvimasennuksen lievät muodot ovat väestössä tavallisia. Myös näitä oireita ovat uupumus, liikaunisuus, ruokahalun kasvu, erityisesti makean nälkä ja mielialan lasku.

Ihminen tarvitsee kirkasta valoa pystyäkseen sopeuttamaan erilaiset rytmiset toimintonsa sosiaalisen kellomme säätelemään tempoon.

Ilman valoisan ja pimeän säännöllistä vaihtelua ihmisen oma sisäinen kello alkaa jätättää. Tällaisista sisäisen kellon häiriöistä esimerkkejä ovat uni-valverytmin häiriöt, vuorotyön aiheuttama poikkeava väsymys ja lentomatkailun aiheuttama aikaerorasitus sekä mahdollisesti talvimasennus. Kirkasvalohoidolla voidaan sisäinen kello siirtää takaisin oikeaan aikaan.

Uni-valverytmin häiriöt vaativat kirkasvalohoidon ajankohdan tarkkaa arviointia, ja hoito on parasta suunnitella yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Vuorotyön aiheuttamaa poikkeavaa väsymystä ja lentomatkailun aiheuttamaa aikaerorasitusta voidaan tehokkaasti lievittää kirkasvalohoidolla, joka noudattaa erikseen laadittuja yksityiskohtaisia aikatauluja.

Talvimasennuksessa kirkasta valoa (2500 luksia) otetaan tavallisesti päivittäin 1-2 tuntia. Käytettäessä voimakkaampaa valoa (5000-10 000 luksia) hoitoaikoja voidaan lyhentää.

Hoito ajoitetaan tavallisesti aamuun, esimerkiksi kello 06 ja kello 10 välille, mutta se voidaan vaihtoehtoisesti ottaa myös iltapäivällä tai illalla, esimerkiksi kello 16 ja kello 20 välillä. Hoitojakson pituus määräytyy sen mukaan , miten tehokkaasti hoito lievittää masennuksen oireita.

Oireet lievenevät tavallisesti huomattavasti 1-2 viikossa. Sen jälkeen hoitoa voidaan jatkaa esimerkiksi siten, että kirkasta valoa otetaan viitenä päivänä viikossa. Hoito voi joissakin tapauksissa jatkua pimeän talven yli, mutta yleisimmin hoidon kesto on 3-4 kuukautta.

Kirkasvalohoito vakavassa talvimasennuksessa ei välttämättä ole yksinään riittävä hoitokeino. Tällöin on tärkeää, että ennen hoidon aloittamista hoidon sisällöstä keskustellaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa ja että tarvittaessa hoitoa tehostetaan muilla keinoilla niissä tapauksissa, joissa kirkasvalohoito ei riittävän tehokkaasti lievitä masennusoireita.

Kirkasvalohoitoa otetaan esimerkiksi loisteputkilla varustetusta hoitolaitteesta. Laite tulee asentaa huonessa siten, että laite on kasvojen tasalla ja että valo tulee laitteesta suoraan kasvoihin.

Valoa ei kuitenkaan tarvitse katsoa suoraan, vaan riittää, kun siihen vilkaisee silloin tällöin. Hoidon aikan voi keskittyä esimerkiksi lukemiseen, askarteluun tai muuhun sellaiseen laitteen ääressä. Silmät tulee pitää kuitenkin auki hoidon aikana. Tavallisesti hoitolaitteet on suunniteltu siten, että riittävä teho saavutetaan laitteesta vajaan metrin etäisyydeltä.

Ennen kirkasvalohoidon aloittamista tulisi varmistua siitä, että hoidosta on odotettavissa hyötyä ja että siitä ei aiheudu haittaa.

Kirkasvalohoitoa ei suositella henkilöille, joilla on silmän linssin tai verkkokalvon sairaus. Nämä sairaudet voivat olla lähtöisin silmästä tai jonkin yleissairauden (esimerkiksi diabeteksen) aiheuttamia. Jos tästä huolimatta kirkasvalohoito katsotaan aiheelliseksi, on silmälääkärin tutkimus välttämätön ennen hoidon aloittamista ja myöhemmin sen aikana.

Niiden henkilöiden, jotka käyttävät auringonvalolle herkistäviä lääkkeitä, on oltava varovaisia myös voimakkaan valon suhteen.

Kommentoi »