Terve.fi

Kävelyn hidastuminen voi kieliä kuolemanvaarasta

Kävelyn hidastuminen voi kieliä kuolemanvaarasta
Iän myötä ihmisen kävely hidastuu, mikä voi lisätä mm. kaatuilua ja vammautumisia. Ranskalaistutkimuksen perusteella hidastumisesta voi myös päätellä ketkä ovat suurentuneessa vaarassa kuolla [elink=http://www.
Julkaistu: 23.11.2009

Hidas kävely on aiemminkin liitetty kuolleisuuteen, mutta yksittäisten sairauksien merkitys on tätä ennen ollut selvittämättä.

Ranskalaiset tutkivat kävelyvauhdin ja kuolleisuuden yhteyksiä seuraamalla 3 200 keskimäärin 73-vuotiasta miestä ja naista viiden vuoden ajan. Seurannan alussa tutkijat mittasivat kauanko osallistujilta kului kuuden metrin kävelyyn.

Kun osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään heidän kävelynopeutensa perusteella, tutkijat havaitsivat kaikista hitaimmin kävelevien kuolevan sydän- ja verisuonitauteihin kolme kertaa todennäköisemmin kuin nopeimpien. Kävelyvauhti ei ennustanut syöpäkuolemia.

Tutkimuksesta jätettiin pois sydän- ja verisuonitauteihin jo sairastuneet ja kävelyä haittaavia vaivoja potevat, joten ainakaan ne eivät selitä hitaan kävelyn ja kuolleisuuden yhteyttä. Mahdollisesti hidastunut kävely onkin merkki terveyden ja fyysisen kunnon laajemmasta heikkenemisestä.

Seurannan aikana 99 osallistujaa kuoli syöpään, 59 sydän- ja verisuonitauteihin ja 51 muihin syihin.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright © Kustannus Oy Duodecim 2009

Lue lisää

Uutisarkistosta poimittua

Kommentoi »