Terve.fi

Kannattaako koulun aloitusta lykätä?

Kannattaako koulun aloitusta lykätä?
Lapsi ei menekään
Julkaistu 26.10.2009

Lapsi ei menekään kouluun sinä vuonna jolloin hän täyttää seitsemän. Tämä ei ole tappio vaan mahdollisuus, jonka avulla seuraavat yhdeksän vuotta koulun penkillä solahtavat putkeen paremmin. Monille vanhemmille asia on arka kunniakysymys. Lapsen etu voi vaatia, että kunnia-asiat siirretään hetkeksi syrjään ja tarkastellaan muita tärkeämpiä tekijöitä.

Koulukypsyystestit kertovat paljon

Mutta eivät kaikkea. Esiopettaja voi suositella testejä, tai vanhemmat voivat itse olla asiassa aloitteellisia. Testeillä mitataan lapsen fyysisiä ja motorisia, henkisiä ja älyllisiä sekä sosiaalisia valmiuksia.

Testien tekijät ovat ammattilaisia, jotka näkevät suuren määrän samassa ikävaiheessa olevia lapsia. Perspektiivi lapsen todellisiin ja tarvittaviin kouluvalmiuksiin on silloin laveampi kuin vanhemmilla. Testien tulokset kannattaa huomioida vakavasti. Ja muistaa, ettei niillä mitata lapsen lahjakkuutta, älykkyyttä tai arvoa ihmisenä.

Mitkä valmiudet painottuvat?

Lapsen sosiaaliset ja kielelliset valmiudet sekä keskittymiskyky nousevat listojen kärkeen kun asiaa kysytään alkuopetuksen opettajilta.

Sosiaalisia valmiuksia; kykyä toimia ryhmässä, solmia uusia suhteita, sopeutua sääntöihin voi harjoitella kotona. Erityistä huomiota niihin kiinnitetään esiopetuksessa.

Lapsen kielen ja puheen kehitys voi kehittyä eri tahtiin suhteessa ikätovereihin. Tätäkin taitoa voi harjoitella kotosalla. Televisio lapsen puheen kehittäjänä on yksisuuntainen. Se ei vaadi vastaamista eikä edes välttämättä kuuntelua. Aikuisen ja lapsen päivittäinen jutustelu vaihtelevista aiheista kehittää juuri niitä koulussa tarvittavia kielellisiä valmiuksia. Kaivetaan myös tarinat ja sadut kaapista käyttöön.

Ekaluokkalainen joutuu keskittymään tehtäviinsä noin neljä tuntia päivässä viitenä viikonpäivänä. Tämänkin taidon kehittymistä voi harjoitella kotona.

Vanhemmat tekevät päätöksen

Testien tulosten perusteella voidaan suositella lapselle koulun aloituksen lykkäystä. Testit eivät kerro mitään lapsen älykkyydestä tai tulevasta suoriutumisesta. Ne kuvaavat lapsen valmiuksia testien tekohetkellä.

Ihmisen kasvu ja kehitys taimesta lähtien tapahtuvat eri tahtiin. Ekaluokkalaiselta vaaditaan tiettyjä valmiuksia, jotta koulunkäynti onnistuu. Vanhemmat päättävät suositusten perusteella oman lapsensa koulun lykkäyksestä. On hyvä muistaa, että esimerkiksi sosiaaliset taidot voivat kehittyä eskarissa ja yksi ylimääräinen vuosi tuossa vaiheessa helpottaa koko tulevaa koulunkäyntiä.

Lue myös:

Kommentoi »