Terve.fi

Julkisen terveydenhuollon silmälääkärin ei tarvitse määrätä silmälaseja - edes sairaalle

Julkisen terveydenhuollon silmälääkärin ei tarvitse määrätä silmälaseja - edes sairaalle
Julkaistu: 11.8.2009

Silmälasien määräämiskäytännöistä on ollut epäselvyyttä, ja nyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on ottanut asiaan kantaa, ja toteaa, että silmälasien määrääminen taittovian korjaamiseksi ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuteen. Päätöksen taustalla on mm. Valviran asiantuntijoiltaan saamat lausunnot, joiden mukaan silmien taittoviat ovat rakenteellisia ominaisuuksia eikä niitä pidetä sairauksina.

Vaikka heikkonäköisyys kuuluukin kansainväliseen tautiluokitukseen, taittovian korjaaminen lasein on verrattavissa enemmän toimintavian korjaamiseen apuvälinein eikä lakiin perustuvaan oikeuteen saada hoitoa sairauteen. Tämän tulkinnan mukaan potilaan on hakeuduttava muualle, esimerkiksi yksityisen silmälääkärin vastaanotolle hankkimaan erikseen silmälasit.

Optikoille lupa määrätä lasit lääkärin luvalla

Voimassa olevan asetuksen mukaan optikko ei saa itsenäisesti määrätä laseja alle 8-vuotiaalle lapselle, henkilölle, jolla on ilmeisesti silmäsairaus tai hänelle on tehty silmämunaan kohdistuva leikkaus tai jos henkilön näöntarkkuutta ei saada silmälaseilla normaaliksi. Nyt Valvira katsoo, että silloin kun erikoislääkäri on tutkinut kroonista silmäsairautta sairastavan potilaan, hän voi ohjata potilaan myös optikolle silmälasien määritystä varten ja samalla antaa optikolle luvan lasien määrittämiseen tietyn ajan (esimerkiksi kuuden kuukauden) kuluessa silmälääkärin tutkimuksesta. Valviran mukaan tällöin ei ole kysymys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaisesta itsenäisestä lasien määräämisestä.

Lähde: Valviran kannanotto 11.8.2009

1 kommentti