Terve.fi

Isyysraha

Isyysraha
Suomessa isällä on ainutlaatuinen mahdollisuus pitää isyyslomaa lapsen syntymän jälkeen. Tämän mahdollistaa isyysraha, jonka tarkoituksena on kannustaa myös isää osallistumaan lapsenhoitoon ja seuraamaan lapsen kehitystä tämän ensiviikkoina. Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan.

Kuka voi hakea isyysrahaa?

Isä voi hakea isyysrahaa Kelasta edellyttäen, että hän on asunut Suomessa 180 päivää välittömästi ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Isän tulee myös elää lapsen äidin kanssa avioliitossa tai avoliitossa. Isyysrahan maksuaikana isä ei saa myöskään käydä ansiotyössä.

Ansiotyöllä tarkoitetaan sekä toisen palveluksessa tehtyä että omaa työtä. Omana työnä pidetään mm. hakijan omassa tai perheenjäsenen yrityksessä tai ammatissa sekä maa-, koti- tai muussa taloudessa tekemää työtä ja hakijan itsenäistä tieteellistä tai taiteellista työtä. Ansiotyötä on myös etätyö.

Isän tulee ilmoittaa työnantajalle isyysvapaasta vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan aloitusta.

Kuinka paljon isyysraha on?

Isyysraha määräytyy isän omien tulojen mukaan. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan sekä erityisäitiysrahan määrä lasketaan hakijan työtulojen tai yrittäjäeläkkeen (YEL/MYEL) vuosityötulojen perusteella. Näin lasketaan myös hakijan sairauspäiväraha.

Isä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta, saa isyysrahaa 23,93 euroa päivältä.

Myös opiskeleva isä voi saada isyysrahaa, jos hänen katsotaan opiskeluista huolimatta osallistuvan lapsen hoitoon. Summa on tällöin sama 23,93 euroa arkipäivältä. Jos isä ei nosta opintorahaa, voidaan päiväraha maksaa hänelle työtulojen mukaisena.

Kuinka kauan isyysvapaa kestää?

Isyysrahaoikeus alkaa, kun lapsi syntyy. Isä, joka osallistuu lapsen hoitoon voi hakea isyysrahaa enintään 18 päivältä enintään neljänä jaksona äidin äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana. Myös lauantait lasketaan kuuluvaksi isyysrahan suorituspäiviin silloin kun isä pitää isyyslomaa esimerkiksi perjantaista seuraavan viikon maanantaihin. Poikkeus on, jos isä on työssä lauantaina.

Isyysvapaata voidaan pidentää 1 – 12 arkipäivällä, jos isä pitää vanhempainvapaasta vähintään sen 12 viimeistä arkipäivää. Pidennys tulee käyttää yhtenä jaksona heti vanhempainvapaan päätyttyä. Äidille ei tällöin makseta vanhempainpäivärahaa tai kotihoidon tukea ajalta, jolloin isä saa vanhempainrahaa tai isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen.

Muistettavaa isyysrahaa hakiessa

Isyysrahaa haetaan Kelan toimistosta lomakkeella SV 29a, Vanhempainetuushakemus.

  • Hakuaikaa on kaksi kuukautta vanhempainrahakauden päättymisestä.
  • Jos työnantaja maksaa palkkaa isyysvapaan ajalta, Kela maksaa isyysrahan työnantajalle, joka täyttää lomakkeen SV 29a ja erillisen lomakkeen Y 17.
  • Isän on haettava vanhempainrahaa kuukautta ennen vanhempainrahakauden aloittamista. Tämä koskee myös ennen isyysrahakauden pidennystä maksettavaa 12 arkipäivän pituista vanhempainrahakautta. Samassa yhteydessä isä voi hakea myös isyysrahaa isyysrahakauden pidennyspäiviltä.

Isyysraha maksetaan jälkikäteen hakemuksen mukaisesti yhdeltä tai useammalta jaksolta kerrallaan.Isyysrahan saajan on ilmoitettava Kelaan viipymättä työhönmenosta ja opiskelusta.

Lähteet:

Julkaistu: 28.9.2006
Kommentoi »