Hyvinvointi

Hyvän parisuhteen vinkit

Tutkimusten mukaan onnellinen parisuhde on suhde, joka kehittyy ja on dynaaminen ja jossa kumppanit ymmärtävät sen, että siihen on kiinnitettävä huomiota, se ei pysy hyvänä itsestään.

Teksti K&T-toimitus
Kuvat Thinkstock
25.6.2015

Parisuhteiden tyytyväisyyttä ja häiriökehitystä käsittelevien tutkimusten mukaan onnelliset, tyytyväiset parit riitelevät yllättäen yhtä paljon kuin onnettomatkin. He riitelevät yhtä tuhoavallakin tavalla. Samoin on rakastuneisuuden aste ei ennusta onnistunutta parisuhdetta. Hyvää kehitystä parisuhteessa ennustaa puolisoiden kyky säilyttää positiivisia tunteita suhteen kehittyessä. Eli toisarvoista on, kuinka rakastuneita puolisot olivat alussa.

Monille pareille avioliiton vaikeudet tulevat suurena yllätyksenä pian sen jälkeen, kun suhteen alkuvaiheen voimakas tunnekuohu on tasaantunut. Jos intohimoinen rakkaus vaihtuu särkyneisiin unelmiin ja katkeruuteen, avioero tuntuu ainoalta vaihtoehdolta. Hajoaviin parisuhteisiin liittyy myönteisten tunteiden väheneminen suhteen kehittyessä tai ehkä vain niiden ilmaisematta jättäminen. Eripuraisuus onkin ilmeisesti enemmän seurausta vähenevistä positiivisten tunteiden ilmaisuista. Jos haluat hyvän, kasvavan ja kehittyvän parisuhteen, pidä mielessä:

Lopeta torjunta ja halveksunta 

Kaihda kriittisyyttä, jatkuvaa puolustuskannalla oloa ja jatkuvaa vetäytymistä. Kiviseinämäinen toisen torjunta ja halveksunta ovat tuhoisia parisuhteelle. Näitä kaikkia ilmenee kyllä hyvissä, toimivissa parisuhteissa – kuitenkin erityisesti hajoavissa parisuhteissa vieläkin enemmän.

Aviomiehille neuvoksi, jos he haluavat hyvän parisuhteen: Anna vaimosi vaikuttaa itseesi. Tämä ei tarkoita suinkaan puolison ehdoilla elämistä, alistumista toisen oikkuihin tai muuten kohtuuttomaan käyttäytymiseen. Se tarkoittaa kumppanin saamaa kokemusta siitä, että sanomisella tai tekemisellä on merkitystä.

Tutkimusten mukaan todennäköisesti hajoavat parisuhteet ovat sellaisia, joissa aviomies torjuu kaiken vaimon yrityksen vaikuttaa mieheensä. Tämä pitää paikkansa varsinkin väkivaltaisissa suhteissa. Niissä mies pitää huolta kaikesta vallasta perheessä eikä ota vaimoaan mukaan päätöksentekoon. Aviovaimoille neuvoksi: Jos haluat kehittyvän, paranevan parisuhteen, älä aloita keskustelua rajun negatiivisesti arvostelemalla miestäsi. Tämä näet liittyy hajoavien parisuhteiden vaimojen käyttäytymistapoihin.

Kaihda välinpitämättömyyttä 

Täydellinen negatiivisuuden puuttuminen suhteessa, on myös huono tekijä parisuhteen kehitykselle. Siitä seuraa tunnetason välinpitämättömyys. Tällaiset parit usein kuvaavatkin suhdettaan vieraantuneeksi. He saattavat sanoa: "Meillä ei ole mitään yhteistä." Eli tietty määrä erimielisyyttä, riitelyä, negatiivista ilmaisua on välttämätöntä, jotta suhde kehittyisi. Vieraantuneissa suhteissa ei ilmaista mitään tunteita.Kumppanit ovat kuin toistensa ohi kulkevia laivoja yössä, jotka elävät rinnakkaisia elämiä. Tällaisessa suhteessa usein koetaan jännitystä. Se saattaa näkyä ilmeissä ja eleissä ja voidaan kokea fyysisinä sairauksina. Usein kumppanit kuvaavat suhdettaan ja itseään, että he eivät ole onnettomia, mutta eivät onnellisiakaan. Tällaisesta suhteesta puuttuu usein kyky ottaa toista huomioon.

Onnistuneita korjausyrityksiä 

Tutkimukset osoittavat, että parisuhteen vuorovaikutuksen muututtua tappeluksi tai ahdistuneeksi tai masentuneeksi kaikista tärkeintä on, että osataan tehdä onnistuneita korjausyrityksiä. Näitä ovat usein toista lohduttavat tai rauhoittavat kommentit. Voi myös olla samaa mieltä tai hakea yhdessä jotakin yhteistä harrastusta tai tekemistä.

Samoin kompromissien tekeminen, huumori ja ehdotukset tilanteen parantamiseksi saattavat korjata tilannetta. Yleensä palautteen antaminen kumppanille hänen innostuessaan tai ollessaan surullinen on hyväksi koettuja keinoja. Tyytyväiseen parisuhteeseen kuuluvat kiintymysten ilmaisut kumppanille sekä tietoisuus toisesta ja parisuhteesta.

Kilpailua toistensa kunnioittamisessa 

Häissä avioliiton solmivia puolisoita kehotetaan kilpailemaan toistensa kunnioittamisessa. Tämä vanha totuus on Raamatusta Paavalin lausuma ja on hyvin hyvä ohje vieläkin. Hajoavien parisuhteiden kaikista tyypillisintä käyttäytymistä ovat nimenomaan vetäytyminen, toisen jättäminen yksin ja halveksunta.

Lähde: Väestöliitto

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi