Terve.fi

Hypotermia eli alilämpöisyys

Hypotermia eli alilämpöisyys
Hypotermian ensioireita ovat
Julkaistu: 30.1.2008

Alilämpöisyyden eli hypotermisen tilan tunnistaminen

Vilunpuistatukset, lihasvärinä ja palelu. Paleltumisen jatkuessa vilunväristykset lakkaavat, ihminen käy sekavaksi, uneliaaksi tai menettää paikantajun ja lopulta seuraa tajuttomuus.
Hypotermian luokitus
Hypotermia eli vajaalämpöisyys luokitellaan lieväksi, kohtalaiseksi ja vaikeaksi. Luokitus perustuu elimistön ydinlämpötilaan, joka voidaan mitata esimerkiksi, korvakäytävästä tai peräsuolesta 6-7 cm:n syvyydeltä.
Elimistön lämpötilan laskiessa alle +34 asteen alkaa esiintyä tajunnan tason häiriöitä, tajuttomuus seuraa elimistön lämpötilan laskiessa +30 asteen, sydän menee kammiovärinään ydinlämpötilan ollessa +25 astetta ja hengitys lakkaa ydinlämpötilan ollessa +23 asteessa.
Lievä hypotermia
Elimistön lämpötila on +35-32 astetta. Oireina ovat voimakas palelu, lihasvärinä ja sekavuus. Syke ja hengitys ovat kiihtyneitä, virtsaneritys lisääntyy. Iho on kuiva, kalpea ja kylmä. Lievässä hypotermiassa henkilö voi kompastella tai kaatuilla ja hänen muistinsa voi kangerrella.
Kohtalainen hypotermia
Elimistön lämpötila on +32-29 astetta. Paleleminen ja vilunväristykset alkavat yleensä vähetä, mutta voivat jatkua jopa silloinkin, kun ydinlämpötila on laskenut 24 asteeseen. Aivotoiminta hidastuu aiheuttaen sekavuutta, puheen vaikeutta ja uneliaisuutta. Liikkeet ovat hapuilevia ja lihakset jäykistyvät. Silmien pupillit laajenevat. Syke ja hengitystiheys ovat pienentyneet.
Vaikea hypotermia
Elimistön ydinlämpö on alle +29 astetta. Vaikeassa hypotermiassa potilas on tajuton, lihasvärinää ei enää ole, ja lämpötilan laskuun liittyy etenevä hengityksen lamaantuminen. Sydämen syke on huomattavan hidas.

Kylmettyneen, hypotermisen ihmisen ensiapuohjeet

Hypotermia suojaa elimistöä, ja oikealla hoidolla potilas voi toipua pitkänkin hypotermiatilanteen jälkeen täysin.
 • Nopeus on avainsana hypotermiaa vastaan kamppailtaessa. Lämmönhukka on estettävä; kiedo uhri huopaan (peitteeseen, avaruuslakanaan tms.) ja toimita tajuton tai sekava alilämpöinen potilas sairaalahoitoon mahdollisimman pikaisesti. Auttaja voi lämmittää uhriaan myös omalla ruumiinlämmöllään.
 • Vakavat hypotermiatapaukset, joissa uhri on sekava, unelias tai tajuton, vaativat aina pikaista sairaalahoitoa.
 • Lievän alilämpöisyyden ensiavuksi riittää nopea hakeutuminen suojaan kylmältä, kuivan ja lämpimän vaatetuksen vaihtaminen, sekä lämpimän juoman nauttiminen.
 • Tajutonta, selvästi alilämpöistä henkilöä ei saa ryhtyä elvyttämään (sydänhieronta ja/tai tekohengitys), sillä paineluelvytys voi pysäyttää uhrin heikosti toimivan sydämen lopullisesti. Paineluelvytyksen voi aloittaa ammattihenkilö, joka on varmasti todennut sydämen pysähtyneen.
 • Tajuton asetetaan kylkiasentoon, jotta hengitystiet pysyvät auki.
 • Vakavassa hypotermiassa (uhri tajuton) on uhria liikuteltava varovasti ja kuljetettava mahdollisuuksien mukaan vaakatasossa hoitopaikkaan. Tämä johtuu siitä, että raajoihin jäänyt kylmettynyt veri voi sydämeen päästyään aiheuttaa kammiovärinän ja siitä aiheutuvan kuoleman.
 • Sekava, unelias potilas on avustettava kävelemään, juoksemaan itse suojaan, jotta alilämpöisyys ei pääse etenemään.
 • Potilaalle ei saa antaa alkoholia eikä häntä saa ulkoisesti lämmittää esimerkiksi saunassa tai kuumassa vedessä.
 • Tapahtumapaikalla ei märkiä vaatteita aleta riisumaan, vaan lämmönhukka estetään esimerkiksi muovikelmulla tai huovilla.
 • Sekavalle tai tajuttomalle ei pidä antaa juotavaa tukehtumisvaaran vuoksi.
 • Hälytä apua hätänumerosta 112.
Linkit
Kommentoi »