Terve.fi

Hyperemeesi eli raskauspahoinvointi

Hyperemeesi eli raskauspahoinvointi
Hyperemeesi eli vaikea raskauspahoinvointi vaatii usein sairaalahoitoa. Sen erottaa tavallisesta raskauspahoinvoinnista oksentelun tiheys ja pitkittynyt kesto.
Julkaistu 30.4.2018

Hyperemeesi on merkittävästi yleisempää ensiodottajilla, mutta voi uusia seuraavan raskauden aikana, yleensä lieväoireisempana.

Hyperemeesin oireet

Pahoinvointia ja lievää oksentelua pidetään normaaleina raskausajan oireina. Lievää raskauspahoinvointia esiintyykin lähes jokaisella odottajalla. Pahoinvointi alkaa yleensä viikolla 5.–7., on pahimmillaan 9.–11. viikoilla ja lakkaa lähes aina 12.–16. raskausviikolla. Oireet ovat usein pahimmillaan aamuisin.

Hyperemeesissä oireet alkavat raskauspahoinvointina, mutta parin viikon aikana oksentelukohtaukset tihenevät ja jatkuva oksentelu aiheuttaa myös ylävatsakipuja. Oksennuksessa voi olla myös verta.

Jos odottavalla äidillä ei pysy mikään ruoka tai juoma sisällä, hyperemeesipotilaan paino voi laskea ja keho kuivua. Jotkut joutuvat hyperemeesin vuoksi sairauslomalle jopa koko raskausajaksi. Hyperemeesipotilas voi tarvita apua jopa itsestään huolehtimiseen.

Hyperemeesin hoito

Suurimmalle osalle hyperemeesipotilaista kotihoito riittää hoidoksi. Hyvää kotihoitoa on pahoinvointia ja oksentelua aiheuttavien tekijöiden välttely, riittävästä nesteytyksestä ja ruokailusta huolehtiminen. On tärkeää pitää mielessä, että vaiva yleensä helpottaa 12. raskausviikkoon mennessä itsestään.

Pahoinvointia voivat hyvinkin aiheuttaa tietyt hajut ja maut, joita on siis syytä välttää. Myös kodin siisteys ja säännöllinen tuuletus saattavat helpottaa tilannetta.

Hoitoon kannattaa hakeutua siinä tapauksessa, jos oksentelu jatkuu, eikä edes neste pysy sisällä tai jos paino laskee. Ensisijainen hyperemeesin hoitomuoto on suonensisäinen nesteytys. Nesteytys saattaa vähentää oksentelua.

Nesteytys tulisi aloittaa tarpeeksi ajoissa, ettei keho ehdi kuivua liikaa. Tarvittaessa hyperemeesipotilaalle voidaan antaa ravintoa letkun kautta, jotta vältyttäisiin aliravitsemukselta.

Hyperemeesiä voidaan joissain tapauksissa hoitaa myös erilaisilla pahoinvointilääkkeillä. Suomessa lääkärit määräävät lääkkeitä odottaville äideille melko varovaisesti, joten määrätyt lääkkeet ovat huolellisesti harkittuja ja turvallisia käyttää.

Moni hyperemeesin hoitoon tehokkaaksi havaittu lääke on ollut käytössä jo useamman vuosikymmenen ajan. Näiden lääkkeiden käytöllä ei ole havaittu olevan merkittäviä sivuvaikutuksia, joten niiden voidaan sanoa olevan riittävän turvallisia raskauden aikana käytettäväksi. Jokainen odottava äiti tekee kuitenkin itse päätöksen lääkkeiden syömisestä raskausaikana.

Lähteet:

Aitokallio-Tallberg A. ym. Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2005.

Hyperemeesi, Naistentaudit ja synnytykset, Kustannus Oy Duodecim 2011.

ICD-10:

O21 Raskausoksentelu

1 kommentti