Sairaudet

Haimasyöpä: Uudella hoitomuodolla lisää elinaikaa

Uudella haimasyövän yhdistelmähoitomuodolla merkittävää parannusta syövän pitkäaikaisennusteeseen

14.6.2016 Terve.fi

Vaikka haimasyöpä on yhä yksi vaikeimmin hoidettavista ja tappavimmista syövistä, uusi tutkimustieto ja hoitomuotojen kehittyminen tuovat toivoa kamppailuun syöpää vastaan.

Liverpoolin yliopiston lääketieteen professori John Neoptolemos esitteli hänen johtamansa tutkimusryhmän löydöksiä maailman suurimmassa syövänhoidon konferenssissa Chicagossa. Gemsitabiini-solunsalpaajalla hoidettujen viiden vuoden elossaolo-osuus oli 16 prosenttia, kun yhdistelmäkemoterapiaa saaneilla osuus nousi peräti 29 prosenttiin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 722 duktaalisen eli haimatiehyen soluista lähtöisin olevan syövän leikkauksen läpikäynyttä Englannista, Ruotsista, Ranskasta ja Saksasta.

Yhdistelmäkemoterapiaa saaneiden eliniän mediaani hoitojen jälkeen oli 28 kuukautta, kun ainoastaan gemsitabiinia saaneilla se oli kaksi ja puoli kuukautta lyhyempi. Eliniän mediaani tarkoittaa tutkittavan joukon keskimmäistä elinikää, ei keskiarvoa.

Kolme kuukautta leikkauksen jälkeen potilaat jaettiin kahteen ryhmään sattumanvaraisesti. Toinen ryhmä sai haimasyövän hoidossa jo yleiseksi vakiintunutta gemsitabiini-kemoterapiaa, ja toinen tutkimusryhmä sai lisäksi kapesitabiini-solunsalpaajaa. Molemmat hoidot toteutettiin kuudessa neljän viikon syklissä. Tutkimus toteutettiin avoimena, eli sekä tutkijat että potilaat tiesivät, kumpaan ryhmään heidät oli satunnaistettu.

Haittavaikutukset

Neoptolemosin mukaan merkittäviä haittavaikutuksia ei ilmennyt näiden tutkimusryhmien välillä. Viisi prosenttia gemsitabiini-kemoterapialla hoidetuista raportoi lääkkeistä aiheutuvasta väsymyksestä, kun yhdistelmähoidetuista väsymystä koki kuusi prosenttia. Ankaraa ripulia koki yhteensä 19 hoidettua, joista 14 kuului gemsitabiini-kapesitabiini-ryhmään.

Gemsitabiini ja kapesitabiini

Gemsitabiini on suonensisäisesti annettava sytostaatti eli solunsalpaaja, jota käytetään virtsarakko-, haima-, rinta- ja munasarjasyövän hoitoon.

Kapesitabiini on suun kautta otettava tablettimuotoinen sytostaatti, jota käytetään yleisesti rinta-, paksusuoli-, levinneen suolisto- ja mahasyövän hoitoon. Kapesitabiini aktivoituu elimistössä muuntuen kasvaimessa fluorourasiiliksi. Se estää DNA-synteesissä tarvittavan entsyymin, tymidylaattisyntaasin toiminnan, joka häiritsee syöpäsolujen jakautumista.

Haimasyövän aiheuttajat

Haimasyövän syntyyn vaikuttavia tekijöitä ei tunneta tarkkaan. Kroonisella haimatulehduksella, miesten tupakoinnilla, ruokavaliolla, naisten sappikivitaudilla ja diabeteksella on epäilty olevan yhteys syövän syntyyn.

Haimasyöpä Suomessa

Suomessa todetaan vuosittain yli 1000 haimasyöpätapausta. Viime vuosina tapauksia on ollut hieman enemmän naisilla. Haimasyöpä on erityisesti iäkkäämpien tauti; sen esiintymishuippu on noin 70 vuoden iässä.

Lähteet:

Suomen syöpärekisteri

EL Pais 6.6.2016

Terveyskirjasto

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi