Terve.fi

Eturistisidevamma - hyvän harrastuksen hinta

Eturistisidevamma - hyvän harrastuksen hinta

Yleisimmät leikkaushoitoa vaativat polvivammat ovat nivelkierukkavammoja. Niiden hoitotulokset ovat hyviä. Astetta vakavampia ovat nivelsidevammat, joista eturistisidevamma vaatii leikkaushoidon.
Teksti Tapio Tarvainen
Mainos

Ristisidevamman leikkaushoidolla tavoitellaan lyhyellä tähtäimellä nopeaa toimintakyvyn palautumista ja samalla pitkällä tähtäimellä vähennetään myöhempien vammojen ja nivelrikon riskiä. Uudet hoitomenetelmät ovat nopeuttaneet toipumista ja parantaneet huimasti hoidon tuloksia.

Missä tilanteissa eturistisiteitä katkeaa?

Esimerkiksi Pirkanmaan alueella vammoja hoidetaan eniten Koskisairaalassa, missä niitä leikataan noin 80 vuodessa, pääasiassa vakuutusyhtiöiden kustantamina. Eturistisidevamma on erittäin yleinen nuorten liikkuvien ihmisten vamma ja toisaalta myös rauhallisempien naisten vamma. Nuorten muuntuneet liikuntaharrastukset eivät ole ainakaan vähentäneet vammoja. Eturiristisiteitä repeää toki edelleen perinteisissä palloilulajeissa kuten koripallo ja jalkapallo.

Nykyisin vielä useammin eturistisidepotilas tulee kuitenkin lääkärin vastaanotolle salibandy- ja sählykentiltä ja talviaikaan laskettelurinteestä. Laskettelurinteessä ja laduilla tyypillisimmillään vammautuminen tapahtuu hurjan laudalla tehdyn hypyn seurauksena, tasokkaankin laskijan hidasvauhtisessa “turhassa” kaatumisessa (kovaan menoon viritetty side ei laukea) ja keski-ikäisen naisen kaatumisena laskussa suksien leikatessa ulos painon ollessa tukevasti kahdella jalalla.

Millä mekanismilla eturistiside pettää?

Vammamekanismina toimii polven vääntyminen ja kiertyminen hallitsemattomasti vartalon painon alla. Siis oman vartalon massa ja maan vetovoima riittävät, vauhtiakaan ei aina tarvita.

Avainsana on “hallitsemattomasti”. Nuorten mieliharrastukset ovat entistä vaudikkaampia. Rinteissä ja pallopelien vaudikkaissa tilanteissa riskit lisääntyvät. Mutta mikä riskinottaja on keski-ikäinen nainen hiihtoladulla? Vammat syntyvät usein kevättalvella Lapin matkalla, mutta ensilenkeillä myös etelän vaatimattomissakin “töyssyissä”. Kevätaamujen jäiset lentokelit tekevät pitkistä loivistakin laskuista surmanloukkuja. Nykyaikaisilla liukkailla välineillä laskuissa tilanteen hallinta riistäytyy “Herran huomaan”. Kiihtyvä vauhti ja tilanteen hallitsemattomuuden tunne kipsaavat painon tiukasti molemmille jaloille ja asetelma pahalle polvivammalle on valmis. Vauhdissa painon ollessa molemmilla jaloilla suksien erkaantuessa leikkaamaan sivulle nurinmenoa ei voi estää.

Esimerkkinä vaatimattomasta vammamekanismista on nuoren miehen nousu autosta, jalan lipsahtaminen liukkaalla ja koko vartalon painon putoaminen vartalon alle vääntyvän alaraajan päälle.

Miten eturistisidevamma tunnistetaan?

Liikunnan jatkaminen ei yleensä ole vammautuneella polvella mahdollista. Nivelen sisään vuotava veri aiheuttaa polven turpoamisen yleensä jo noin tunnissa. Sen seurauksena koukistusliikelaajuus vähenee. Usein polven täysi ojentaminenkaan ei onnistu. Polven päälle saattaa silti voida varata, mutta polvi saattaa “nuljahdella”.

Lääkäriin kannattaa mennä jo samana päivänä mahdollisen luunmurtuman poisulkemiseksi röntgenkuvauksella. Ellei murtumaa ole voi vammaa jopa vain seurata muutamia päiviäkin. Sivusiteen tai eturistisiteen repeämän tunnistaminen ei ensimmäisen viikon aikana juurikaan tahdo onnistua kuin kokeneen ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin tekemän tutkimuksen avulla. Sivusiteen saranatukihoito on hyvä aloittaa mahdollisimman pian vamman jälkeen.

Sen sijaan nivelkierukkavamman ja eturistisidevamman tunnistamisella ei ole aivan tulenpalavaa kiirettä. Näiden tunnistamisen voi jättää tapahtuvaksi esimerkiksi viikon hiihtomatkan jälkeen kotiseudun yksityiselle lääkäriasemalle, missä tiedetään hoidettavan suuria määriä polvivammoja. Esimerkiksi Tampereelle Koskiklinikassa tällainen potilas ohjautuu päivystyksenomaisesti polvivammoihin erikoistuneelle ortopedille. Erikoislääkäri varmistaa vamman luonteen magneettitutkimuksella. Tampereella Koskimagneetissa tutkimus tehdään parissa päivässä.

Miten eturistisidevamma hoidetaan?

Eturistisiteen tähystyskorjaus edellyttää tekijäkseen satoja tai mieluummin tuhansia rutiinitähystystutkimuksia tehnyttä ortopedia ja yksikköä, missä eturistisidekorjauksia tehdään standardoidulla tekniikalla riittävästi. Instrumenttihoitajankin on oltava asiansa tunteva jo monivaiheisen leikkauksen sujuvuudenkin kannalta.

Eturistisidekorjaus voidaan järjestää esimerkiksi Tampereella Koskisairaalassa tarvittaessa jopa viikon, parin sisällä tapahtuvaksi. Potilas viipyy leikkauspöydällä puudutuksetkin huomioiden noin 1-2 tuntia. Leikkaus vaatii selkäpuudutuksen, josta toipuakseen potilas viipyy sairaalassa noin 5 tuntia. Toimenpide alkaa polven täydellisellä tähystystutkimuksella.

Mahdollinen lisävamma, nivelkierukan repeämä, hoidetaan vamman vaatimalla tavalla. Eturistisiteen repeämä varmistetaan. Revennyt tumppi poistetaan tähystyksessä. Eturistisidesiirteenä käytetään joko polvilumpiojänteen keskikolmannesta tai kahta polven sisäsivun koukistajajännettä. Koskisairaalassa käytämme ensisijaisesti jälkimmäistä vaihtoehtoa. Siirteen otto vaatii vain noin 3-4 cm mittaisen viillon säären yläosan seutuun sisäsivulle. Jänteistä valmistetaan kaksikerroin taittaen nelinkertainen noin 11 cm mittainen ja 6,5-8,5 cm paksuinen valmis siirre, joka vedetään tähystäen täsmälleen entisen eturistisiteen kiinnittymiskohtiin tehtyihin poranreikiin (reisiluussa ja sääriluussa). Siirre kiinnitetään ruuvein.

Miten leikkauksesta toipuu?

Muutamia päiviä on syytä välttää kaikkea tarpeetonta pystyssä oloa turvotusten vähentämiseksi. Rajalle saa asettaa vartalon painon heti leikkauksen jälkeen. Potilaat kertovat huomanneena polvensa “nuljahtelun” vähentymisen muutamassa päivässä. Polvea voi taivuttaa vapaasti. Sauvoja suositellaan käytettäväksi kolme viikkoa. Leikkauksenjälkeinen nivelen sisäinen nesteily häviää 2-3 viikossa. Opiskelijat ja henkisen työn tekijät haluavat yleensä palata tehtäviinsä jo viikonkin kuluttua leikkauksesta. Ruumiillisen työn tekijöiden sairaslomaa jatketaan mielellään kahdenkin kuukauden mittaiseksi, jotta leikkauksen lopputulosta ei vaarannettaisi.

Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tukena käytetään mielellään fysioterapeuttia. Oma-aloitteisen ohjeiden mukaisen kuntoutuksen omaksuminen varmistaa hyvän lopputuloksen. Viimeinen rajoitus poistuu 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta, mutta huipputason palloilija saavuttaa vammaa edeltäneen tasonsa urheilijana aikaisintaan puolen vuoden kuluttua leikkauksesta.

Julkaistu: 9.12.2001