Terve.fi

Eturistisidevamman oireet


Polven eturistisiteen repeäminen on yksi yleisimmistä polvivammoista, jonka useimmiten saa urheilulajien ja vapaa-ajan harrastusten yhteydessä.

Yleisimpiä eturistisiteen vammamekanismeja ovat virheellisen alastulot hypyistä ja nopea pysähtyminen yhdistettynä äkilliseen suunnanmuutokseen, esimerkiksi jalkapallossa tai salibandyssa. Polven kiertyminen ja vääntyminen aikaansaavat sääriluun yläosan kiertoliikkeen, joka katkaisee eturistisiteen.

Eturistiside on tärkeimpiä polvea vakauttavia rakenteita, joten sen vaurioituminen voi aiheuttaa runsaasti polvivaivoja.

Välittömästi eturistisiteen repeämisen jälkeen polvessa on yleensä voimakas kipu, ja se turpoaa. Lähes aina nivelestä löytyy verta. Polvinivelen ojentaminen ja koukistaminen voi olla rajoittunutta. Kipu voi olla vaikeasti paikallistettavaa, tai painottua polven ulkosivulle.

Kun alkuvaihe menee ohitse ja kipuoireet helpottuvat, voi polvi rasitettaessa lonksua, tuntua kipeältä tai pettää alta.

Lähteet:

Arokoski J. ym. (toim.). Fysiatria. Duodecim 2015.

Ristiniemi J. Polven vammat. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2017.

Suomalainen P., Sillanpää P. & Järvelä T. Eturistisiderepeämän hoito. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014;130(5):489-94.

Kallio T. Polven ristisidevammat urheilijalla. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2010;126(3):289-95.

Saarelma O. Tietoa potilaalle: Polvivamma, kierukkavamma, ristisidevamma, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Julkaistu: 5.8.2019