Voi hyvin

Enneagrammi - tunne itsesi ja kasva ihmisenä


Enneagrammi on itsetuntemuksen väline, joka auttaa sinua ymmärtämään paremmin myös kumppaniasi ja työtovereitasi. Löydä omat vahvuutesi!
Kuvat Istock

Enneagrammiohjaaja Emilia Vasko-Kujala huomioi aiemmin toiset mestarillisesti. Hän kuunteli kumppaniaan tarkasti mutta jätti kertomatta, miten oma päivä oli sujunut. Hän huomasi ystävän väsymyksen vaan ei omaansa.

Sitten hän tutustui enneagrammiin. Se on yhdeksän persoonallisuustyypin teoria, joka tähtää itsetuntemukseen ja ihmisenä kasvamiseen. Malli lisää ymmärrystä myös ihmissuhteissa ja työssä.

Vasko-Kujalan elämä mullistui. Hän tajusi olevansa uhrautuva kakkostyyppi, joka eli muita varten ja manipuloi saadakseen hyväksyntää.

Sittemmin hän on opetellut tunnistamaan tarpeitaan, sanomaan eriävän mielipiteensä ja lakannut kalastelemasta rakkaudenosoituksia. Hän myös opettaa menetelmää työssään henkisenä valmentajana.

Vasko-Kujalan mielestä enneagrammi on poikkeuksellisen viisas ja käytännöllinen työväline, joka lisää valinnanvapautta elämässä. Se tuo esiin tapoja, joilla ihminen rajoittaa itseään.

– Tarvitsemme usein itseämme suuremman kartan, jonka avulla tarkastella asioita. Enneagrammi on riittävän tarkka ja konkreettinen. Se ei ole ainoa, mutta se on toimiva, hän sanoo.

Ego on Vasko-Kujalan mukaan taitava naamioimaan kohtia, joita ei halua ihmisen työstävän. Jos etsii lisää vapautta, ainoa tie vie niiden läpi.

Tarkkaile motiivejasi

Enneagrammi on yhdistelmä modernia psykologiaa ja ikiaikaista viisautta. Sana tulee kreikan kielen sanoista yhdeksän (ennea) ja kuvio (grammos).

Mallin mukaan jokainen ihminen on eri persoonallisuustyyppien sekoitus. Silti niistä yksi on vahvin kotipesä, joka kertoo arvoista, motivaatioista ja suhteesta maailmaan.

Kyseessä on persoonan selviytymisstrategia, joka muodostuu geenien lisäksi varhaislapsuudessa ja ohjaa sittemmin valintoja. Samalla todellisuus välittyy rajallisesta näkökulmasta, ikään kuin persoonan linssien läpi. Enneagrammissa puhutaan harhasta. Enneagrammi on käytännöllinen työväline, joka tuo esiin tapoja, joilla ihminen rajoittaa itseään.

Oma persoonallisuustyyppi selviää itsetarkkailulla: miksi toimin näin? Mihin todella pyrin? Käyttäytymispiirteiden sijaan kyse on pikemminkin niiden syistä ja tavoitteista, Vasko-Kujala selventää.

Esimerkiksi kuutostyyppi hakee ympäristöstään usein turvallisuuden tunnetta, yhdeksikkö puolestaan ihmisten sopusointua. Ykkönen kavahtaa virheitä ja epäjärjestystä, seitsikko tylsyyttä ja syvyyttä.

Kakkostyyppinä Vasko-Kujalalla on taipumus tehdä asioita, jotta hänestä pidettäisiin. Häntä auttoi oivallus, ettei moinen ollut hänen elämäntehtävänsä.

Sisäiset motivaatiot ovat Vasko-Kujalan mukaan syvempiä kuin esimerkiksi raha tai terveys. Niitä ei ole aina helppo havaita, mutta ne ohjaavat kaikkia valintoja.

– Oli helpottavaa tajuta, että muut eivät pidäkään minusta siksi, että olen samaa mieltä. He pitävät minusta ihan muista syistä, hän sanoo.

Enneagrammissa ihmisen tyyppi pysyy samana läpi eliniän, mutta sen psykologinen terveystaso vaihtelee elämäntilanteittain. Haastava käytös viestii usein alhaisesta tasosta, ei niinkään tietystä persoonallisuustyypistä, Vasko-Kujala kertoo.

Ihmissuhteiden avartaja

Työnohjaaja ja kouluttaja Seija Taivainen kokee, että enneagrammi on helpottanut hänen parisuhdettaan. Puolison erilaisuudesta tuli ymmärrettävää, jolloin ärsytys ja tarve muuttaa toista ovat vähentyneet.

Taivainen on tunteikas nelostyyppi, kumppani taas vetäytyvä yhdeksikkö. Aiemmin Taivainen koki tulevansa tunneyhteyden tarpeineen helposti torjutuksi.

Enneagrammi on yhdistelmä modernia psykologiaa ja ikiaikaista viisautta. Sana tulee kreikan kielen sanoista yhdeksän (ennea) ja kuvio (grammos).

– Olen ymmärtänyt, että toinen menee lukkoon tavastani vaatia voimakkaasti vastausta. Osaan hiljentää, jolloin toisella on tilaa tulla vastaan tahdillaan, hän kertoo.

Kirjassaan Hyvissä väleissä – Hyödynnä enneagrammia arjessa Taivainen antaa vinkkejä persoonallisuustyyppien väliseen vuorovaikutukseen. Hän ohjaa myös enneagrammiin perustuvia parisuhdekursseja.

Taivaisen mukaan moni kurssilainen huojentuu. Eihän minussa olekaan vikaa! Kuten ei kumppanissakaan. Syyttäminen vähenee, kouluttaja kertoo.

– Kursseilla tulee aina oivallus, että kumppanin tapa lörpötellä tai haluta rauhaa ei johdukaan minusta itsestäni. Toinen ei ärsytä tahallaan tai ilkeyttään, vaan se on hänen tapansa olla.

Kullakin enneagrammityypillä on erilaisia haasteita joko tunteiden, mielen tai kehon kanssa. Taivaisen mukaan ristiriitoja syntyy helposti, jos toinen on vahva tunnetyyppi, kuten nelonen tai kakkonen. Tunteet korostuvat usein joko liikaa tai ne mitätöidään.

– Tunneihmisen on tärkeää ymmärtää, että tunne ei ole koko totuus. Toisen on hyvä tietää, että tunne on tärkeä eikä sitä voi sulkea pois, Taivainen sanoo.

Emilia Vasko-Kujala on hyötynyt siitä tiedosta, miten kukin tyyppi ilmaisee rakkautta. Hänelle kakkosena hellittelysanat ovat tärkeitä, mutta toisen huolenpitoa on vaikea ottaa vastaan.

Nykyään hän ymmärtää rakkaudenosoitukseksi myös sen, kun puoliso kiikuttaa teetä ja hunajaa.

– Enneagrammi tuo mahdollisuuden avautua suuremmalle määrälle rakkautta. Silloin minun ei tarvitsekaan niin usein kuulla, miten söpö tai suloinen olen.

Vasko-Kujala ymmärtää nykyään myös veljiään paremmin. Toinen innostuu seitsikoiden tapaan helposti, mutta innon kohde vaihtuu pian. Aiemmin sellainen tuntui sisaresta epäluotettavalta.

– Enneagrammi näkyy maailman monimuotoisuuden hyväksyntänä. Ensimmäinen asenne ei ole tuomitseminen, vaan ahaa, miksiköhän tuo toimii noin.

Tasapainoisempi työntekijä

Työelämässä enneagrammia käytetään esimerkiksi valmennuksessa ja esimieskoulutuksessa.

Se auttaa kehittämään omia vahvuuksia ja heikkouksia, työnohjaaja Taivainen toteaa. Ristiriidat vähenevät, kun työtovereiden pikkutarkkuudesta tai suurpiirteisyydestä tulee ymmärrettävämpää.

Tyyppien mieltymysten ymmärtämisestä on apua monessa ammatissa, kuten myyntityössä.

Esimerkiksi kolmosen piirteitä omaava asiakas saat­taa hakea samasta tuot­teesta tehokkuutta, nelonen omaperäisyyttä ja kahdeksikko vallan tunnetta.

Esimiehiä kouluttava Vasko-Kujala uskoo, että työntekijä voi kasvaa enneagrammin avulla tasapainoisemmaksi.

Kunnianhimoinen kol­monen suorittaa helposti liikaa, jolloin vaarana on työuupumus. Kolmosen kannattaa auttaa muita loistamaan ja viljellä tavoitteetonta vapaa-aikaa, Vasko-Kujala ehdottaa.

Täydellisyyteen pyrkivä ykkönen taas hyötyy tehtävistä, joissa saa hioa virheetöntä huippulaatua. Rutiinitehtävät voi tällöin hoitaa keskinkertaisemmin, ehkä jopa ilolla ja huumorilla.

Vasko-Kujalan mukaan monella työpaikalla on seitsikko, joka ottaa usein luontaisesti viihdyttäjän roolin. Kääntöpuolena on roolin ahtaus.

– Seiskoja arvostetaan paljon ilmapiirin ylläpitämisestä. Jos seiska on huonolla tuulella, sitä pidetään hälyttävänä, Vasko-­Kujala sanoo.

– Esimiehenä puuttuisin tällaiseen asenteeseen jämäkästi. ’Hei, täällä saa kaikilla olla huono päivä. Ei vaadita, että Pirjo piristää meitä tänään.’

Pois piilosta

Enneagrammia on arvosteltu näennäist­ie­teelli­syydestä ja ym­päri­pyöreydestä, jonka puitteissa mukaan mahdutetaan laaja kirjo ihmispiirteitä. Kunkin tyypin sisäinen vaihtelu on suurta.

Lukuisten psykologisten terveydentasojen lisäksi jokaisella tyypillä on ”siipi” viereisessä numerossa. Seitsikkosiipi tuo tunnollisen kuutosen olemukseen iloa ja keveyttä, viitossiipi vakavuutta ja analyyttisyyttä.

Työelämässä enneagrammia käytetään valmennuksessa ja esimieskoulutuksessa. Se auttaa kehittämään omia vahvuuksia ja heikkouksia.

Seija Taivaisen mukaan enneagrammi perustelee toimivuutensa käytössä. Ihminen on mysteeri, jota­­ mikään malli ei selitä tyhjentävästi, hän sanoo.

– Enneagrammi ei kerro koko totuutta, mutta se kertoo osan siitä. Kaikkien työkalu se ei ole, sillä kaikilla ei ole halua tutustua itseensä tai pysähtyä. Mutta yleensä ihmiset innostuvat.

Emilia Vasko-Kujala kokee, ettei enneagrammin teoriassa ole merkittäviä virheitä. Se muuttuu sitä loogisemmaksi, mitä syvemmälle itseensä ihminen rohkenee katsoa.

Työssään Vasko-Kujala näkee, kuinka itsetuntemus lisää oppilaiden elämänlaatua. Enneagrammi tuo myös vertaistukea: kas, en olekaan ainoa!

Esimerkiksi moni kahdeksikko on kokenut voimakkaasta olemuksestaan syyllisyyttä.

– Moni on luullut olevansa outo tai viallinen. Osa on laittanut itsensä piiloon ja esittänyt jotain muuta kuin on. On upeaa nähdä, kun ihminen uskaltaa tuoda tyyppinsä esiin, henkistä Kehto-koulua pitävä valmentaja sanoo.

Enneagrammi ei kuitenkaan ole lupa käyttäytyä miten tahansa.

– Tavoitteena on vastuu käytöksestä ja sen vaikutuksesta maailmaan.

Kasva kohti vahvuuksia

Enneagrammissa kullakin tyypillä on kasvusuuntansa kohti toisen tyypin vahvuuksia. Tunteissaan piehtaroiva nelonen kasvaa, kun hän hakee arkeensa itsekuria ja rutiineja terveen ykkösen tavoin. Teeskentelylle altis kolmonen hyötyy terveen kuutosen rehellisyydestä ja rohkeudesta.

Kakkosena Emilia Vasko-Kujala harjoitteli terveen nelosen aitoutta. Hän huomasi, että kiinnostikin rehellisine mielipiteineen muita enemmän kuin myötäilevänä miellyttäjänä.

Jotkut ystävyyssuhteet hiipuivat, kun hän lopetti suostumasta pelkäksi kuuntelijaksi. Muista ihmissuhteista on tullut tasavertaisempia.

Pohjimmiltaan enneagrammi on syvällinen hen­kisen kasvun työkalu. Tarkoitus on lähentyä sielun ominaisuuksia, kuten iloa, viisautta, rauhaa, voimaa ja lujuutta.

Perfektionistisen ykkö­sen läksynä on hyväksyä, että todellisuus on jo sellaisenaan täydellinen. Kak­kosen opetuksena on sallia elämän virrata tahdillaan, kolmosen keskittyä supertähteytensä sijaan yhteistyöhön.

– Enneagrammi johdattaa alueille, jossa olemme muutakin kuin persoonamme. Olen nähnyt todella suuria avautumisia ja vapautumisia. ♥

Teksti: Johanna Pohjola

Lue lisää: Seija Taivainen: Hyvissä väleissä - Hyödynnä enneagrammia arjessa. Atena Kustannus 2017.

Don Richard Riso ja Russ Hudson: Enneagrammin viisaus. Opas yhdeksään persoonallisuustyyppiin. Viisas Elämä 2016.

Enneagrammi-tyypit

1 Uudistaja

Periaatteellinen, järkevä ja tunnollinen täydellisyydentavoittelija. Itselleen ankara, tarkka ja järjestelmällinen laadunvalvoja. Etsii virheitä ja kärsii tukahdutetusta vihasta. Vaarana ilottomuus, ylikriittisyys ja joustamattomuus. Parhaimmillaan viisas, seesteinen ja tarkkanäköinen pioneeri.

2 Auttaja

Hoivaava, empaattinen ja lämminsydäminen auttaja. Antelias ja uhrautuva huolehtija. Vaikeus huolehtia itsestään ja tunnistaa tarpeensa. Vaarana miellyttäminen, omahyväisyys ja eläminen muiden kautta. Parhaimmillaan aidosti nöyrä ja pyyteetön ehdottoman rakkauden ilmaisija.

3 Tekijä

Tehokas, kunnianhimoinen ja menestyshaluinen tähti. Itsevarma, tavoitteellinen ja aikaansaava suorittaja. Tarkka imagostaan ja ulkoisesta roolistaan. Ongelmina teeskentely, turhamaisuus, työriippuvuus ja kilpailuhenkisyys. Parhaimmillaan aito, avoin ja innostava esikuva.

4 Individualisti

Romanttinen, herkkä, intuitiivinen ja nautinnonhaluinen kaipaaja. Tunnetasolla intensiivinen. Kärsii viallisuuden tunteesta ja hylätyksi tulemisen pelosta. Ongelmina dramaattisuus, itsesääli, alakulo ja vetäytyminen. Parhaimmillaan luova, tyyni ja hyväksyvä inspiroija.

5 Tutkija

Älyllinen, objektiivinen, oivaltava ja utelias tarkkailija. Itsenäinen, analyyttinen, etäinen ja omavarainen uppoutuja. Ongelmia eristäytyminen, vetäytyminen ja niukkuus muille jakamisessa. Parhaimmillaan omaperäinen, uraauurtava, antelias ja aikaansa edellä oleva visionääri.

6 Lojaali

Luotettava, sitoutunut, käytännöllinen ja vastuuntuntoinen varmistaja. Lämmin, ystävällinen, terävä-älyinen ja turvallisuushakuinen ennakoija. Ongelmia ahdistuneisuus, epävarmuus, päättämättömyys ja ylivalppaus. Parhaimmillaan rohkea, luottavainen ja sisäisesti vakaa.

7 Innostuja

Myönteinen, elämäniloinen, hauska ja spontaani innostuja. Kiireinen, idearikas ja moni­taitoinen kokemusten ahnehtija. Ongelmana hajamielisyys, pinnallisuus, heikko keskittymiskyky ja projektien kesken jääminen. Parhaimmillaan iloinen, taitava ja elämästä kiitollinen uudistaja.

8 Haastaja

Voimakas, hallitseva ja itsevarma vaikuttaja. Päättäväinen ja suojelun­haluinen haastaja. Hallin­nan tarpeessaan usein uhkaava, määräilevä ja hyökkäävä. Pelkää näyttää haavoittuvuuttaan ja päästää muita lähelleen. Par­haimmillaan jalo, viaton ja sanka­rillinen maailmanparantaja.

9 Rauhantekijä

Rento, vaatimaton ja hyväntahtoinen toisten tahtoon mukautuja. Kannustava, luottavainen ja mukavuudenhaluinen sillan­rakentaja. Vaarana viivyttely, henkinen laiskuus ja oman elämän välttäminen. Parhaimmillaan lannistumaton, maailmaa syleilevä ristiriitojen ratkaisija.

Teksti: Johanna Pohjola

Julkaistu: 3.5.2018