Terve.fi

Crohnin taudin hoito

Crohnin taudin hoito
Crohnin taudin hoidon tarkoitus on rauhoittaa taudin tila ja saavuttaa tasainen Crohnin taudin tila.
Julkaistu: 30.7.2019
Ennen Crohnin taudin hoidon aloittamista taudin paikantuminen ja laajuus, vaikeusaste ja luonne selvitetään. Hoito ei ole parantavaa, mutta hoidon tavoite on oireiden ja tautiin liittyvien jälkiseuraamusten välttäminen. Taudin hoidossa pyritään rauhoittamaan aktiivinen tauti ja ylläpitämään hoidolla saavutettu tasainen taudin tila. Hoitovaste arvioidaan 3–6 kk:n kuluttua lääkehoidon aloituksesta. Lääkehoidon ongelmana ovat tehokkaiden lääkkeiden haittavaikutukset ja toisaalta hyvin siedettyjen lääkkeiden tehottomuus.
Crohnin taudin hoidossa käytetään elimistön puolustusjärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, joista ensisijaisia ovat kortikosteroidit (budesonidi, prednisoloni) sekä 5-ASA ja sen johdannaiset (mesalatsiini ja sulfasalatsiini). Atsatiopriinia, 6-merkaptopuriinia ja metotreksaattia käytetään usein hyvän hoitotilanteen ylläpitoon. Jos edellä mainituista lääkkeistä ei saada riittävää hoitovastetta, voidaan taudin hoidossa käyttää biologisia, sytokiinivälitteisiä lääkkeitä kuten infliksimabi, adalimumabi ja vedolitsumabi.
Millainen on Crohnin taudin ennuste? Lue lisää Crohnin taudista.
Crohnin tautia hoidetaan tarvittaessa myös leikkauksin. Leikkauksissa suolta leikataan sieltä, missä on pahimmat tautimuutokset, pyrkien kuitenkin säästämään suolen pituutta mahdollisimman paljon.
Suurella osalla sairastuneista päädytään leikkaukseen jossain vaiheessa taudin kulkua. Leikkauksessa poistetaan pahiten tulehtunut osa suolesta pois. Muita leikkaushoidon aiheita voivat olla fistuloiden kehittyminen, suolen tukkeuma tai verenvuoto.
Ravintoaineiden riittävä saanti on tärkeää taudissa ja monipuolista ruokavaliota kannattaa pitää yllä. Tarvittaessa ruokavalion tukena käytetään ravintolisiä, kuten kalsiumia, D- ja B12-vitamiinia. Tupakoinnin on todettu vaikuttavan huonontavasti Crohnin taudin hoitotasapainoon, joten Crohnin tautia sairastavilla tupakoinnin lopettaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Lähteet:
Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (toim.), Crohnin tauti, Patologia, Kustannus Oy Duodecim 2012.
Crohnin tauti, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.
Hannonen P. ym. Mitä biologiset lääkkeet ovat muuttaneet tulehduksellisten reuma-, iho- ja suolistosairauksien hoidossa? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2016.
Kolho & Färkkilä. Tulehdukselliset suolistosairaudet – mikä vialla? Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 2017.
Kommentoi »