Sairaudet

Autismin riski kohoaa isän iän mukana

Sekä äidin että isän iän on todettu olevan yhteydessä hermoston kehityshäiriöihin. Brittiläis-yhdysvaltalais-israelilaisessa tutkimuksessa on selvitetty isän iän yhteyttä autismiin ja autismin kaltaisiin piirteisiin (autism spectrum disorders).

Teksti Uutispalvelu Duodecim
22.9.2006 Terve.fi

Tutkimuksen aineistona oli kuutena peräkkäisenä vuotena Israelissa syntyneet lapset. Näistä ikäluokista käytännöllisesti katsoen kaikki miehet ja kolme neljäsosaa naisistakin aloitti asevelvollisuuden suorittamisen 17-vuotiaana. Useimpien osalta isän ikä pojan syntyessä oli tiedossa, äidin ikä vain osalta lapsista. Kutsuntojen yhteydessä tehtyjen lääkärintarkastusten rekisteristä saatiin tiedot autismista ja autismin kaltaisista piirteistä.

Mitä vanhempi isä oli ollut lapsen syntyessä, sitä suurempi autistisen häiriön riski oli. Kun isä oli yli 40-vuotias, hänen jälkeläisensä autisminkaltaisen aivotoiminnan häiriön riski oli lähes kuusinkertainen verrattuna alle 30-vuotiaiden isien lapsiin, kun syntymävuosi, sosioekonominen asema ja äidin ikä otettiin huomioon. Äidin iällä ei havaittu olevan yhteyttä autismin kaltaisiin aivotoiminnan häiriöihin, kun isän ikä vakioitiin. Näyttää siltä, että mitä vanhempana mies saa lapsia, sitä todennäköisemmin hänen lapsensa on autistinen. Mahdollisina mekanismeina tutkimusryhmä esittää muutoksia miehen ituradassa tai geenien toiminnan muutoksia.

Lähde: Archives of General Psychiatry 2006;63:1026-1032

Lue lisää:

Miksi isätkin lihovat raskausaikana?

Isän ikä saattaa haitata lapsen älyllistä kehitystä

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi