”Ajatukseni ovat yhä toisessa miehessä – eroaminen pelottaa silti lapsenkin kannalta”

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
”Ajatukseni ovat yhä toisessa miehessä – eroaminen pelottaa silti lapsenkin kannalta”
Rakkausklinikalle kirjoittava nainen on ollut miehensä kanssa yli kymmenen vuotta suhteessa, jonka kokee rakkaudettomaksi. Pari vuotta sitten hän ihastui tulisesti toiseen mieheen, eikä ole sen jälkeen päässyt yli tunteistaan. Naisen on vaikea nähdä tulevaisuutta ja hän pohtii eroa.
Julkaistu 30.9.2022

Rakkausklinikalle kirjoittava nainen elää perhearkea, mutta ihastui pari vuotta sitten toiseen mieheen. Nainen kertoo, että ei ole omassa liitossaan koskaan kokenut vastaavia tunteita kuin ihastuksensa kanssa. Suhteen paljastuttua hän päätyi kuitenkin jatkamaan liittoa oman miehensä kanssa, mutta asiat eivät ole palautuneet ennalleen. Nainen ei näe tulevaisuutta suhteelleen, mutta toisaalta eroaminen pelottaa jo lapsenkin takia.

Intensiivinen suhde toiseen mieheen on alleviivannut oman parisuhteen puutteita, toteaa perheneuvoja Juha Petterson. Hän toivoo, että kirjoittaja on pystynyt käymään suhteen päättymisen jälkeen rehellistä ja avointa keskustelua miehensä kanssa. Petterssonin mielestä on järkevää antaa omille ajatuksille vielä aikaa selkeytyä, ja siinä voi olla apua terapiasta. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että päätös jatkaa parisuhteessa tuntuu valinnalta, ei pakolta tai ainoalta vaihtoehdolta.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

Pohditko sinä parisuhdeasioita tai onko sinulla haasteita parisuhteessasi? Voit lähettää oman kysymyksesi Rakkausklinikan perheneuvojille anonyymisti tästä.

”Vaikea nähdä tulevaisuutta”

”Olen ollut mieheni kanssa yhdessä yli kymmenen vuotta ja meillä on pieni lapsi. Kaikki on ollut aina sinänsä kunnossa, ja arki sujunut ilman suurempia riitoja. Mutta minulla on ollut aina tunne, että tästä suhteesta puuttuu jotain, ainakin rakkautta ja kykyä keskustella. Ihastuin pari vuotta sitten toiseen mieheen, joka myös oli tahollaan varattu. Koin tunteita, joita en koskaan aikaisemmin ollut tuntenut. Suhde paljastui miehelleni ja ajauduimme eron partaalle. Päätimme kuitenkin jatkaa yhdessä, kuten myös tämä toinen mies tahollaan. Nyt en tiedä, mitä tekisin. Ajatukset ja tunteet ovat edelleen tässä toisessa miehessä, ja on vaikea nähdä tulevaisuutta nykyisen mieheni kanssa. Silti eroaminen pelottaa lapsenkin kannalta.”

Perheneuvoja Juha Petterson vastaa:

Kymmenen vuotta on pitkä aika ja sellaisessa ajassa ihminen voi muuttua paljon. Omat toiveet alkavat hahmottua selkeämmin, mikä on tarpeen, että voi voida hyvin elämässä ja parisuhteessa. Kirjoitat siltä, ettei nykyinen parisuhteesi vastaa odotuksiasi. Siitä puuttuu olennaista, ainakin rakkautta ja kykyä kommunikoida. Tätä taustaa vasten ei tunnu yllättävältä, että olet jäänyt kaipaamaan jotain muuta ja toisenlaista ihmissuhdetta. Mietin, minkälaisia tunteita oikeastaan tunsit toisen miehen kanssa, ja mitä puolia itsestäsi pystyit tuomaan esille hänen kanssaan? Sellaisia itsesi puolia, jotka ovat puolisosi kanssa olleet näkymättömissä, mutta sinulle tärkeitä? Kokemasi intensiiviset tunteet toisen miehen kanssa ovat joka tapauksessa alleviivanneet parisuhteesi puutteita.

Kirkon perheneuvoja Juha Petterson suosittelee kirjoittajalle asioiden läpikäymistä myös terapiassa joko yksin tai kumppanin kanssa.

Et viestissäsi kuvaa tarkemmin, minkälainen suhde sinulla tähän toiseen mieheen oli: Mitä kaikkea välillänne ehti tapahtua, minkälaisia mahdollisia lupauksia ja suunnitelmia ehditte tehdä? Tunteistanne huolimatta päädyitte kummatkin tahoillanne jatkamaan parisuhteitanne. Et kuitenkaan pystynyt palaamaan aiempaan tilanteeseen, sillä ihastuminen oli tullut ilmi ja parisuhteenne ajautui kriisiin, joka vei teidän eron partaalle.

Pystyitkö kertomaan miehellesi, että kaipaisit syvempää keskusteluyhteyttä ja rakkautta?

Pohdin, minkälaisia keskusteluja kävitte miehenne kanssa suhteenne tultua ilmi ja minkä sävyisiä ne olivat? Pystyittekö rehellisesti ja avoimesti puhumaan tunteistanne, kuten pettymyksistä ja yksinäisyydestä? Siitä, miten parisuhteenne koette ja mitä oikeastaan odotatte siltä? Pystyitkö kertomaan miehellesi, että kaipaisit syvempää keskusteluyhteyttä ja rakkautta?

Viestisi perusteella välillänne käydyt keskustelut eivät päättyneet sinua tyydyttävällä tavalla. Mahdollinen yhteinen tulevaisuutenne on vielä auki, koska sinun on vaikeaa kuvitella yhteistä tulevaisuutta miehesi kanssa. Ei vähiten siksi, että kaipaat edelleen toista suhdetta ja sitä, mitä siinä sait kokea.

Kun on sisimmässään herännyt eloon, paluu entiseen epätyydyttävään elämään voi tuntua mahdottomalta.

Jotta pystyisit jatkamaan nykyisessä suhteessa, on varmasti tärkeää käydä läpi suruprosessi. Sinun pitäisi surra sitä, että joudut luopumaan toisesta miehestä ja haaveista, jotka liittyvät häneen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luopuisit niistä toiveista ja odotuksista, joita asetat parisuhteellesi. Et todennäköisesti pysty enää tyytymään siihen, minkälainen parisuhteenne on ollut. Kun on sisimmässään herännyt eloon, paluu entiseen epätyydyttävään elämään ja siihen sitoutuminen voi tuntua mahdottomalta.

Olet pohtinut eroa, mutta se tuntuu pelottavalta ajatukselta lapsenkin takia. Mitä muita syitä voi olla sille, että eroaminen tuntuu vaikealta? Monesti erossa pelottaa yksin jääminen tai mahdolliset taloudelliset vaikeudet, ja ero voi tuntua sotivan omaa arvomaailmaa vastaan. Mitä tekisit ja valitsisit, jos pelon tunne ei estäisi sinua? Mikä on saanut sinut jäämään suhteeseen vaikeasta tilanteestanne huolimatta? Haluaisitko vielä yrittää muuttaa tilannettanne paremmaksi, vai tuntuuko oikealta ajatella elämää erillään, yhteistä vanhemmuutta jakaen?

Usein ei ole tarjolla selkeästi oikeaa ja hyvää vaihtoehtoa, vaan vähemmän huono.

Tulevaisuuden kannalta on varmasti tärkeää, että voit kokea valinneesi vapaasti jatkaa nykyisessä suhteessa, jos siihen vaihtoehtoon päädyt. On vaikeaa kokea mitään ihmissuhdetta rakkaudelliseksi, jos se perustuu pakkoon ja tuntuu ainoalta mahdolliselta vaihtoehdolta. Kun pystyt valitsemaan vapaasti, pystyt hyvällä tavalla kokemaan vastuun omasta elämästäsi ja omasta hyvinvoinnistasi: Voit päätöksilläsi vaikuttaa siihen, mitä elämässäsi tapahtuu.

Voi olla viisautta antaa omille ajatuksille ja tunteille vielä aikaa selkeytyä. Terapia yksin tai parina voisi auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät ja tilanteet ovat vaikuttaneet siihen, missä kohtaa elämässäsi olet nyt. Terapeutin kanssa voisit jäsentää myös niitä mahdollisuuksia, joita elämässäsi tällä hetkellä on. Toisilta saatu tuki on tärkeää, koska joudumme monesti tekemään elämän isoja päätöksiä hyvin vähän tiedon varassa ja epävarmoina. Emme voi tietää tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mitä valinnoistamme seuraa. Usein ei ole tarjolla selkeästi oikeaa ja hyvää vaihtoehtoa, vaan vähemmän huono. Joudumme vain luottamaan ja uskomaan siihen, että vähemmän huono on alku paremmalle. Sellaiselle elämälle, jonka koemme omaksemme, ja josta ei tarvitsisi enää vain haaveilla.

Ystävällisin terveisin

Juha Petterson, perheneuvoja

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna reilut 17 000 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 41 254 kertaa ja puhelimitse 10 546 kertaa.

Kaipaatko sinä neuvoja parisuhteeseesi? Voit lähettää kysymyksesi Rakkausklinikalle anonyymisti tästä. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia joka perjantai.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista. 

1 kommentti