Terve.fi

Tiedätkö mikä on psoriasis? Suomalaiset epätietoisia psoriasiksen taudinkuvasta

Tiedätkö mikä on psoriasis? Suomalaiset epätietoisia psoriasiksen taudinkuvasta
Mikä on psoriasis? Vaikka psoriasis tiedetään sairaudeksi, kaksi kolmasosaa vastaajista tuntee mielestään huonosti psoriasiksen sairautena. Alle puolet vastaajista oli tietoisia, että psoriasis vaikuttaa koko terveyteen, ei vain ihoon ja niveliin.
Julkaistu: 27.10.2015

Maailman psoriasispäivä 29.10. hälventää psoriasikseen liittyviä ennakkoluuloja. Ennakkoluulot lisäävät psoriasiksen henkistä kuormittavuutta.

Psoriasisliitto selvitti psoriasista sairastaviin kohdistuvia asenteita Otantatutkimuksen toteuttamalla Mitä tiedät psorista -kyselyllä. Vaikka psoriasis tiedetään sairaudeksi, kaksi kolmasosaa vastaajista tuntee mielestään huonosti psoriasiksen sairautena. Alle puolet vastaajista oli tietoisia, että psoriasis vaikuttaa koko terveyteen, ei vain ihoon ja niveliin.

Kyselyn mukaan suomalaisten asenteet psoria sairastaviin tuntuisivat olevan pääosin kohdillaan. Samalla yli 90 prosenttia vastaajista uskoo kuitenkin, että psoriasista sairastavia kohtaan on yhä ennakkoluuloja.

Asenteet psoriasista sairastavia kohtaan ovat keskimääräistä myönteisemmät yli 30-vuotiaiden, naisten ja korkeasti koulutettujen keskuudessa. Asenteet ovat selvästi myönteisemmät myös jos tuttavapiirissä on joku psoriasista sairastava.

Alle 30-vuotiaiden keskuudessa psoriasis tunnetaan huonommin, mikä näkyy selvästi varautuneempana suhtautumisena. Esimerkiksi 15 prosenttia nuorista pitää psoriasista tarttuvana tautina ja joka neljäs ei haluaisi istua samoilla lauteilla saunassa psoriaatikon kanssa. Myös miesten tietämys psoriasiksesta on jonkin verran keskimääräistä heikompi ja asenteet jonkin verran kielteisemmät.

Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä, että psoriasista tehdään tunnetuksi. Noin kaksikolmasosaa vastaajista olisi kiinnostunut saamaan lisätietoa, mikäli joku kertoisi sairastavansa psoriasista.

”Psoriasis ei tartu, mutta psoriaatikot kokevat fyysisten oireiden lisäksi sairauden usein myös henkisesti kuormittavana. Kysely osoittaa, että tarvetta lisätiedolle edelleen on”, toteaa Psoriasisliiton toiminnanjohtaja Sonja Bäckman.

Mitä tiedät psorista -kyselytutkimus

Psoriasisliitto täyttää 40 vuotta lokakuussa 2015. Juhlavuoden kunniaksi Psoriasisliitto teetti Otantatutkimuksella Mitä tiedät psorista -tutkimuksen. Tutkimus toteutettiin webpaneelissa huhtikuussa 2015. Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä ja näyte edustaa valtakunnallisesti 15–74-vuotiaita internetiä käyttäviä suomalaisia. Näyte kiintiöitiin iän ja sukupuolen mukaan alueittain.

3 kommenttia