Terve.fi

Makeutusaine aspartaami ei aiheuta syöpää tai geenimuutoksia - laajin koskaan tehty turvallisuusarvio valmistui

Makeutusaine aspartaami ei aiheuta syöpää tai geenimuutoksia - laajin koskaan tehty turvallisuusarvio valmistui
Keinomakeuttaja aspartaami on turvallista käyttää nykyisen kulutuksen ja suositusten mittakaavassa.
Julkaistu 13.12.2013

Näin totesi EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen Efsa lausunnossaan.

Perinpohjaisin riskinarvio, joka on aspartaamista koskaan tehty…"

Efsan asiantuntijapaneeli arvioi, että aspartaamin nykyinen enimmäissaantisuositus 40 milligrammaa painokiloa kohden vuorokaudessa on turvallinen väestölle.

Aspartaami ei kuitenkaan sovellu harvinaista fenyyliketonuriaa eli PKU-tautia sairastaville, joiden on rajoitettava aspartaamin hajoamistuotteen fenyylialaniinin saantia.

Lisäaineita käsittelevän Efsan paneelin puheenjohtaja, tohtori Alicja Mortensen pitää nyt julkaistua tieteellisen näytön arviointia perinpohjaisimpana riskinarviona, joka aspartaamista on koskaan tehty.

Hurjat huhut aspartaamista kumottiin

Efsa torjuu maailmalla liikkuneet huhuja aspartaamin vaikutuksista. Makeutusaine ei asiantuntijoiden mukaan aiheuta geenimuutoksia tai syöpää, kuten on väitetty.

Sen ei myöskään ole osoitettu vaikuttavan käyttäytymiseen tai haittaavan lasten tai aikuisten hermoston, aivojen tai tajunnan toimintaa.

Nykyinen enimmäissaantisuositus on lausunnon mukaan turvallinen myös raskaana oleville naisille ja heidän vauvoilleen.

Hajoamistuotteita löytyy luonnostaan ruuasta

Elimistössä aspartaami hajoaa asparagiinihapoksi, fenyylialaniiniksi ja metanoliksi. Hajoamistuotteita löytyy Efsan mukaan myös muista tavallisista ruoka- aineista ja juomista. Lisäksi ne hajoavat edelleen elimistössä nopeasti.

Esimerkiksi metanolista kertyy vereen mitattavia pitoisuuksia ainoastaan, jos aspartaamia nautitaan runsaasti eli yli 50 milligrammaa ruumiin painokiloa kohden. Metanolia saadaan myös joistain vihanneksista ja hedelmistä. Aspartaamin osuus päiväsaannista arvioidaan vähäiseksi.

Fenyylialaniini on proteiinien sisältämä aminohappo. Sitä löytyy muun muassa soijasta, naudanlihasta ja maksasta.

Yli 200 kommenttia läpikäyty

Aspartaamin arvioinnin aikana järjestettiin kaksi julkista kuulemiskierrosta, joiden kautta Efsa sai yli 200 kommenttia. Niiden ansiosta perusteluja tarkennettiin, mutta mikään esiin tuotu tieto ei asiantuntijoiden mielestä antanut aihetta muuttaa tieteellistä riskinarviota.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kertoo, että Efsa on julkaissut aspartaamin turvallisuudesta arviot vuosina 2006, 2009 ja 2011. Sitä ennen riskinarviointi kuului Euroopan elintarvikealan tiedekomitealle, joka on arvioinut aspartaamin turvallisuutta vuosina 1984, 1987, 1988 ja 2002.

Suurin suositeltu päiväsaanti eli ADI-arvo on peräisin vuodelta 1984, eikä sitä uusista arvioista huolimatta ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Aspartaamin tämänkertainen uudelleenarviointi on osa EU:n toimeksiantoa, jossa Efsa arvioi kaikki elintarvikkeiden lisäaineet vuoteen 2020 mennessä.

Sallitut lisäaineet löytyvät EU:n Food Additives -tietokannasta, joka on julkaistu verkossa.

Linkit:

8 kommenttia