Terveys

Kaikkien tulee hallita ensiaputaidot

Ohikiitävä hetki saattaa muuttaa ihmisen elämän ja hänen tulevaisuutensa. Tilanne, jossa lähimmäisesi voi tarvita ensiaputaitojasi, saattaa olla sairauskohtaus kotona tai työpaikalla, tapaturma harrastuksen parissa tai kesämökillä tai vaikka kolaripaikalle joutuminen työ- tai vapaa-ajan matkalla.

Teksti Ari-Matti Huotari
24.11.2013 Terve.fi

Näihin tilanteisiin joudutaan yleensä odottamatta ja äkillisesti, jolloin on vaikea alkaa selvittämään puhelimitse tai Internetistä, miten tulisi toimia. Perusensiaputaitojen hallinta ja nopea, määrätietoinen toiminta näissä tilanteissa saattaa pelastaa ihmishengen.

Apua nopeasti

Ensiaputilanteissa aika on usein ratkaiseva tekijä. Ajoissa aloitettu ensiapu saattaa olla jopa hengen pelastava, kuten suurissa verenvuodoissa ja elvytystilanteissa. Hengitysteiden avaaminen tajuttomalla saattaa estää hänen tukehtumisensa. Ensiavulla voidaan usein myös pienentää syntyviä kudosvaurioita, kuten verenvuodoissa, murtumissa, palovammoissa ja paleltumissa.

Dramaattisimmissa tilanteissa, kuten sydän- tai hengityspysäyksissä, syytä ei yleensä pystytä kotikonstein hoitamaan. Oikein annetulla ensiavulla voidaan kuitenkin pitää yllä peruselintoimintoja sydämen tai hengityksen pysähdyttyä ja estää tai hidastaa tilanteen pahenemista, kunnes sairastunut tai vammautunut saadaan terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.

Sydämen tai hengityksen pysähdyttyä aivot alkavat kärsiä hapenpuutteesta jo muutamassa minuutissa, joten elintoimintoja tukeva ensiapu tulee aloittaa välittömästi.

Sairaskohtauksen saaneen tai tapaturman uhrin ollessa eloton ja reagoimaton, ainoa asia, joka saa viivästyttää sydämen ja hengityksen elvytyksen aloittamista on hätäilmoituksen teko. Jos olet yksin, soita numeroon 112, kerro mitä ja missä on tapahtunut, ja noudata sieltä saamiasi ohjeita.

Hanki perusensiapuvalmiudet

Perusensiapuvalmiuksiin kuuluvat tiedot, kuinka toimia hengitystä tai sydämen toimintaa uhkaavien sairauskohtauksien sattuessa eli elvytystaidot, sekä kuinka käsitellään tajuntansa menettänyttä eli miten hengitystiet avataan leukaa kohottamalla ja pidetään avoinna kääntämällä tajuton kylkiasentoon. Kouristelevan potilaan turvallisin asento on myös kylkiasento heti kun kouristelun väheneminen sen mahdollistaa.

Perustaitoihin kuuluvat myös haavojen verenvuodon tyrehdyttäminen haavaan painamalla tai painesiteellä, kohottamalla vuotoalue koholle, jos mahdollista ja asettamalla vuotopotilas pitkälleen ja alaraajat koholle. Valtimorungon painaminen vuodon tyvipuolelta vähentää vuotoa. Raajojen vammoissa, joissa muilla keinoin ei saada vuotoa tyrehtymään, voi käyttää myös raajan ympärille tulevaa kiristyssidettä. Murtumien tukeminen vähentää niiden aiheuttamaa kipua sekä vähentää murtumaan liittyvää verenvuotoa, jota saattaa tapahtua myös kudoksiin.

Perustietoa ensiavusta ja toiminnasta erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa löydät ensiapukirjallisuudesta ja Internetin kautta. Osan ensiapuohjeista voit tilata myös käsipuhelimeen. Suositeltavampaa on hankkia perusensiaputaidot ensiapukursseilla, joita järjestävät monet työpaikat ja Suomen Punainen Risti.

Opittuja taitoja täytyy myös pitää yllä harjoittelemalla ja osallistumalla ensiapukursseille säännöllisesti. Useilla paikkakunnilla toimii työpaikkojen tai SPR:n ensiapuryhmiä, joissa on mahdollista kehittää ensiaputaitojaan ja valmiuttaan toimia ensiapua vaativissa tilanteissa.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi