Terveys

7 lääkettä, joita ei tule antaa lapselle

Lääke ja lapsi: Lapset saavat lääkkeistä aikuisia herkemmin haittavaikutuksia, joten kannattaa aina harkita tarkkaan ennen kuin tarjoaa lapselle lääkettä. Turvallisiinkin lääkkeisiin liittyy aina riski ja mahdollisuus haittavaikutuksiin, joten "sormituntumalla" tai ilman todettua tarvetta ei lasta ole syytä lääkitä.

Teksti Mari Kataja
28.10.2009 Terve.fi

Lapset saavat lääkkeistä aikuisia herkemmin haittavaikutuksia, joten kannattaa aina harkita tarkkaan ennen kuin tarjoaa lapselle lääkettä. Turvallisiinkin lääkkeisiin liittyy aina riski ja mahdollisuus haittavaikutuksiin, joten “sormituntumalla” tai ilman todettua tarvetta ei lasta ole syytä lääkitä. Tässä muutama esimerkki lääkkeistä, jotka eivät sovi lapsille:

Aspiriini – asetyylisalisyylihappo

Perinteistä tulehduskipulääkettä, aspiriinia eli asetyylisalisyylihappoa, ei suositella alle 16-vuotiaille kuin lääkärin määrittelemissä erityistapauksissa. Asetyylisalisyylihappo voi tiettyjen viruksen aiheuttamien sairauksien aikana laukaista harvinaisen Reyen oireyhtymän, joka aiheuttaa maksan ja aivojen toimintahäiriöitä. Sen sijaan ensisijainen kuume- ja kipulääke lapsille on parasetamoli.

Itsehoidon flunssalääkkeet

Useimmat ilman reseptiä saatavat flunssalääkkeet ovat yhdistelmälääkkeitä eli niissä on useaa eri lääkeainetta. Osa flunssalääkkeistä sisältää edellä mainittua asetyylisalisyylihappoa, jota ei suositella lainkaan alle 16-vuotiaille. Lisäksi flunssalääkkeissä voi olla piristäviä aineita, kuten kofeiinia, joka voi jo pieninä annoksina aiheuttaa lapsille sydämen tykytystä ja vapinaa.

Flunssaoireita voi yrittää lieventää kotihoidolla, kuten levolla, runsaalla nesteiden juonnilla ja höyryhengityksellä. Parasetamoli sopii kuumeen alentamiseen ja tukkoista nenää voi helpottaa keittosuolatipoilla/tukkoisuutta vähentävillä nenäsumutteella.

Itsehoidon yskänlääkkeet

Yskänlääkkeitä ei suositella lainkaan alle 2-vuotiaille ilman lääkärin ohjetta ja kaikissa limaa ohentavissa yskänlääkkeissä on joko 6 tai 12 vuoden ikärajoitus. Kaikissa tapauksissa turhaa yskänlääkkeiden käyttöä on syytä välttää, sillä yskänlääkkeiden tehosta, etenkään lasten lääkityksessä, ei ole nykyiset vaatimukset täyttävää näyttöä. Lisäksi kannattaa muistaa, että useimmat yskänlääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ja voivat aiheuttaa haittavaikutuksena sydämen rytmihäiriöitä, aistiharhoja, tajunnan häiriöitä ja jopa aivojen toiminnan häiriöitä.

“Akuuttiin infektioon liittyvä yskä on kiusallisuudestaan huolimatta hyvänlaatuinen oire, joka häviää yleensä itsestään ilman mitään hoitoa tai tutkimuksia”, sanovat professorit Olli Ruuskanen ja Matti Korppi lääketieteellisessä julkaisussa, Duodecimissä.

Pahoinvointilääkkeet

Älä anna lapsellesi pahoinvointilääkkeitä ilman lääkärin suositusta, sillä niihinkin liittyy riskejä ja haittavaikutuksia. Suomessa ilman reseptiä saatavista pahoinvointilääkkeistä toinen on tarkoitettu yli 6- ja toinen yli 12-vuotiaille, mikäli lääkäri ei toisin määrää.

Normaaliin mahatautiin liittyvä oksentelu ja pahoinvointi ovat yleensä lyhytkestoisia ja useimmiten lapset selviävät niistä ilman lääkitystäkin. Oksentelussa ja ripulitaudissa huomiota kannattaa enemmänkin kiinnittää riittävään nesteytykseen, jottei lapsi kuivu. Tarvittaessa tai taudin kestäessä pitkään on syytä kääntyä lääkärin puoleen.

Lasten matkapahoinvointi johtuu yleensä siitä, että lapsen aivot ei ole vielä tottunut tiettyyn liikkeeseen ja pahoinvointi yleensä häviää lapsen kasvaessa isommaksi. Matkapahoinvointia voi yrittää ehkäistä seuraaviin keinoin:

  • jos mahdollista, niin aseta lapsi autoon siten, että lapsi näkee ulos auton ikkunoista (esim. turvakoroke/turvaistuin kasvot menosuuntaan)
  • laita lapsi istumaan etupenkille
  • kehota lasta katsomaan horisonttiin
  • älä anna lapselle lukemista tai piirtämistä
  • vältä tupakoimista ja syömistä autossa
  • pidä usein taukoja
  • huolehdi, että lapsi saa raikasta ilmaa
  • yritä saada lapsi nukkumaan

Aikuisten lääkkeet

Edes pienen murto-osan antaminen aikuisille tarkoitetusta lääkkeestä lapselle voi olla vaarallista. Mikäli lääkkeen ohjeessa ei ole mainintaa lasten annostelusta, älä anna lääkettä lapselle lainkaan.

Muille henkilöille määrätyt lääkkeet

Muille ihmisille määrättyjä lääkkeitä ei luonnollisestikaan saa antaa niin lapselle kuin aikuisellekaan. Edes sisarukselle määrättyä lääkettä ei sovi tarjota, sillä muun muassa annostus eri-ikäisille ja eripainoisille vaihtelee.

Vanhentuneet lääkkeet

Vanhentuneet lääkkeet voivat menettää tehonsa ja ne voivat olla jopa haitallisia erinäisten kemiallisten reaktioiden jälkeen. Toimita vanhentuvat lääkkeet lääkejätteenä apteekkiin, etteivät ne vahingossa päädy käyttöön. Muutoin lääkepakkauksen ohjeiden mukaan säilytettynä (lämpötila, valonarkuus, kosteus) lääkkeet kestävät pakkauksen päivämäärään asti.

Huomioi myös nämä!

Kiinnitä huomiota myös mahdollisiin vitamiinilisiin, joita tarjoat lapselle! Rasvaliukoisista vitamiineista A- ja D-vitamiinien saantiin tulee kiinnittää huomiota, sillä jos käytössä on useampi eri valmiste, voi vitamiinin saannin yhteismäärä nousta turhan korkeaksi.

Luontaistuotteidenkin kanssa on syytä olla tarkkaavainen, sillä pelkkä sana ‘luontaistuote’ ei takaa sitä, että tuote on turvallinen lapsellesi. Luontaistuotteet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia samaan tapaan kuin lääkkeetkin, kuten allergioita ja jopa maksavaurioita. Luontaistuotteen käytöstä kannattaa aina ensin keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi