Sairaudet

Patjan vaihtaminen hyväksi kroonisesta alaselkäkivusta kärsiville

Kroonisista alaselkäkivuista kärsivien kannattaa hankkia uusi patja.

28.6.2006 Terve.fi

Kroonisista alaselkäkivuista kärsivien kannattaa hankkia uusi patja, mutta vastoin yleistä käsitystä, kovan patjan sijaan olisi hyvä suosia pehmeämpiä alustoja. Tämä käy ilmi arvostetussa Lancet-lehdessä julkaistusta espanjalaistutkimuksesta.

Tutkimuksessa 313 jatkuvista alaselkäkivuista kärsivää aikuista satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai kovahkot joustinpatjat ja toinen puolikovat. Kolmen kuukauden makoilun seurauksena kummankin ryhmän sängystä noustessa sekä maatessa tuntemat kivut lievenivät, mutta vaikutus oli suurempi pehmeämpiä patjoja käyttäneillä.

Pehmeämmällä alustalla nukkuneet kokivat myös liikuntakykynsä parantuneen enemmän kuin kovalla alustalla nukkuneet. Tutkijat huomauttavat, etteivät tulokset välttämättä päde kuin joustinpatjoihin.

Tutkimus oli asetelmaltaan satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus. Tutkittavien oireita arvioitiin tutkimuksen alussa sekä lopussa.

Alaselkäkipu on hyvin yleistä ja arviolta 80 prosentilla on elämänsä aikana päivittäisiä toimia haittaavia selkäkipuja. Alaselkäkipu on kroonista eli pitkäkestoista, kun kipuilu kestää yli 12 viikkoa.

Uutispalvelu Duodecim (Lancet 2003;362:1599-604 )

 

Lue lisää
Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi