Terve.fi

Avioliitto parantaa mielenterveyttä - avioero vaarantaa sen

Avioliitto parantaa mielenterveyttä - avioero vaarantaa sen
Avioliiton olevan niin miehillä kuin naisillakin henkistä terveyttä positiivisesti edistävä tekijä. Sen sijaan avioerolla tutkimuksessa todettiin olevan päinvastaiset vaikutukset.
Julkaistu 16.12.2009

Otagon yliopistossa Uudessa-Seelannissa on toteutettu suuri kansainvälinen tutkimus, joka osoittaa avioliiton olevan niin miehillä kuin naisillakin henkistä terveyttä positiivisesti edistävä tekijä, joka muun muassa pienentää masennuksen, ahdistuneisuuden ja päihteiden väärinkäytön todennäköisyyttä.

Sen sijaan avioerolla tutkimuksessa todettiin olevan päinvastaiset vaikutukset. Avioeroon päätyminen ja leskeksi jääminen lisäsi molemmilla sukupuolilla mielenterveysongelmien esiintymistä. Naisilla se näkyi etenkin päihteiden väärinkäyttönä ja miehillä masennuksena.

Scottin mukaan naisten päihteiden väärinkäytön epätodennäköisyys avioliitossa olevilla naisilla selittyy sillä, että naiset ovat usein pienten lasten ensisijaisia hoitajia. Useat tutkimukset jo aikaisemmin ovat osoittaneet, että naisten alkoholinkulutus vähenee jyrkästi raskaaksi tulon jälkeen ja se jatkuu pitkälle lapsen ollessa pieni.

Tutkimus perustuu WHO World Mental Health –järjestön (WMH) 15 maassa ja 34 493 ihmiselle tehtyihin kyselyihin.

Vaikka avioliiton vaikutuksia henkiselle terveydelle on tutkittu paljon, on aihe yleisesti varsin kiistanalainen. Tutkimuksen toteuttaneen psykologi Kate Scottin mukaan tutkimuksen tuloksia voidaan kuitenkin pitää luotettavina, koska se kattoi kerättyjä tietoja niin monesta maasta ja usealta ihmiseltä.

”Tutkimuksemme osoittaa, että avioliitonomaiset suhteet tarjoavat paljon etuja henkiselle terveydelle niin miehillä kuin naisillakin, ja avioliiton päättämiseen liittyvät ahdistus ja sekasorto voivat tehdä ihmisistä alttiita mielenterveyshäiriöiden kehittymiselle”, Kate Scott toteaa tutkimuksestaan.

Kommentoi »