Terve.fi

Skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön periytyvyydessä on yhtäläisyyksiä


Psykiatriassa on jo kauan kiistelty siitä, ovatko skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö pohjimmiltaan kaksi eri sairautta vai ovatko ne sittenkin vain saman psykiatrisen sairauden eri ilmentymiä.

Psykiatriassa on jo kauan kiistelty siitä, ovatko skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö pohjimmiltaan kaksi eri sairautta vai ovatko ne sittenkin vain saman psykiatrisen sairauden eri ilmentymiä. Iso tutkimus tuo näyttöä siitä, että luokiteltiinpa skitsofrenia ja kaksisuuntainen mielialahäiriö miten tahansa, niillä on geneettiseltä kannalta enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja.

Karoliinisen instituutin tutkijat tutkivat kahta ruotsalaista kansallisen rekisterin tietokantaa, joihin on koottu tietoja yhdeksän miljoonaa ihmistä käsittävien perheiden psykiatrisista sairaushistorioista vuosilta 1973 – 2004. He tunnistivat 35 985 henkilöä, jotka olivat saaneet skitsofreniadiagnoosin ja 40 487 henkilöä, jotka olivat saaneet kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin potilaat, joiden diagnoosina oli skitsoaffektiivinen häiriö, joka on erillinen kummankin mainitun sairauden piirteitä käsittävä sairaus.

Tutkijat määrittivät sitten skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön riskit sen perusteella, miten paljon yhteisiä perintö- ja ympäristötekijöitä niillä oli. Tämä tehtiin tarkastelemalla jommankumman diagnoosin saaneiden potilaiden perheiden vanhempien, sisarusten, sisarpuolien ja adoptiolasten välisiä yhteyksiä.

Tutkijat päätyivät siihen, että skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön taustalla vaikuttaa monia samoja geenejä, osaksi siksi, että adoptoitujen lasten, joiden biologiset vanhemmat kärsivät jommastakummasta sairaudesta, riski sairastua niistä toiseen oli kohonnut. Ainutlaatuiset geneettiset tekijät vaikuttivat kuitenkin myös merkittävästi molemmissa sairauksissa ja selittivät noin 48 % skitsofreniaa sairastavien yksilöiden perinnöllisestä varianssista ja 31 % kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien yksilöiden perinnöllisestä varianssista.

Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava tietty varovaisuus. Yksittäisen tutkimuksen perusteella, olipa se miten suuri tahansa, ei pystytä sanomaan, miten skitsofreniaa ja kaksisuuntaista mielialahäiriötä voitaisiin parhaiten luokitella. Kaiken lisäksi aikaisempien tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Toistaiseksi tämä tietämys lienee arvokkaimmillaan tutkijoiden käytössä.

Lähde:

Lichtenstein P, et al. “Common Genetic Determinants of Schizophrenia and Bipolar Disorder in Swedish Families: A Population-Based Study,” Lancet (Jan. 17, 2009): Vol. 373, No. 9659, pp. 234–39.

Copyright © 2009 by President and Fellows, Harvard College. All rights reserved.

Artikkelin sisältö vastaa yhdysvaltalaista hoitokäytäntöä.

Julkaistu: 20.10.2009