Terve.fi

Mindfulness-menetelmä lievittää sydämen vajaatoimintaa

Mindfulness-menetelmä lievittää sydämen vajaatoimintaa
Mindfulness auttaa vähentämään masennusta ja lievittämään sydämen vajaatoiminnan oireita.
Julkaistu 23.9.2009

Sydämen vajaatoiminta saattaa päällisin puolin näyttää puhtaasti ruumiilliselta sairaudelta. Sydänlihas on liian heikko tai jäykkä pumpatakseen riittävästi verta koko kehon tarpeisiin. Tämä aiheuttaa ongelmia koko kehossa. Sairaudella on kuitenkin myös emotionaaliset ja psyykkiset ulottuvuutensa. Se voikin johtaa masennukseen, ahdistuneisuuteen ja suruun. Nämä kasaavat toki potilaan taivaalle synkkiä pilviä, mutta ne voivat myös omalta osaltaan pahentaa sydämen vajaatoimintaa.

Mindfulness-menetelmään (hyväksyvä ja tietoinen läsnäolo) perustuva ohjelma auttaa vähentämään masennusta ja lievittämään sydämen vajaatoiminnan oireita. Support, Education and Research in Chronic Heart Failure -tutkimuksessa (SEARCH) värvättiin hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa kehittävään ohjelmaan vapaaehtoisia. Tämä on kyky kiinnittää huomio siihen, mitä tietyllä hetkellä kokee. Tätä taitoa voidaan kehittää yksinkertaisten meditaatioharjoitusten avulla. Vapaaehtoiset osallistujat saivat myös tietoa sydämen vajaatoiminnasta ja osallistuivat vertaistukiryhmiin. Kahdeksanviikkoisen ohjelman aikana vapaaehtoiset kertoivat olleensa aikaisempaa vähemmän ahdistuneita ja masentuneita. Tämä lisäksi he kertoivat voineensa paremmin, mikä ilmeni parempina pisteinä sydämen vajaatoiminnan oireita ja elämänlaatua mittaavassa Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire -kyselyssä. Vertailun vuoksi todettakoon, että yhtäkään näistä edullisista muutoksista ei havaittu vertailuryhmässä, joka ei osallistunut mindfulness-ohjelmaan (American Heart Journal 2009;157:84-90).

Tämäntyyppinen ohjelma saattaisi toimia monestakin syystä. Se voisi tarjota sydämen vajaatoiminnasta kärsiville potilaille taitoja, joiden avulla he voisivat tulla toimeen sairautensa kanssa. Mindfulness-menetelmä voi auttaa potilaita selviämään hengenahdistuksensa kanssa edistämällä rentoutumista, vähentämällä ahdistuneisuutta ja rohkaisemalla potilaita optimistiseen ajatteluun. Myös sairaanhoitajien, lääkäreiden ja tukiryhmän muiden jäsenten lisääntynyt tuki on arvokasta.

Mindfulness ei ole mikään uusi idea. Se on keskeisessä osassa perinteisissä mietiskelykulttuureissa, kuten buddhalaisuudessa. Sen kehitti nykyaikaisessa muodossaan Massachusettsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Jon Kabat-Zinn. Menetelmä on kehittämisestään lähtien ollut laajasti käytössä kaikkialla Yhdysvalloissa. Sen on osoitettu parantavan kykyä tulla sairauden kanssa toimeen ja parantavan emotionaalista ja kukaties ruumiillistakin terveyttä. Perusmuodossaan menetelmä käsittää istumista hiljaa 20–30 minuutin ajan päivittäin ja keskittymistä hengitykseen tai johonkin muuhun ruumiilliseen tuntemukseen samalla, kun mieli ja keho pääsee jännityksistään ja huolistaan eroon.

Lisätietoa mindfulness-menetelmästä: health.harvard.edu/145.

Kaksi erinomaista tätä aihetta käsittelevää lähdettä: Jon Kabat-Zinnin kirjoittamat Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life ja Mindfulness for Beginners.

 

1 kommentti