Äidin tupakoinnista aiheutuvat haitat vauvalle raskauden ja imetyksen aikana

VauvaTupakansavun myrkyt, kuten nikotiini ja häkä, kulkeutuvat suoraan äidin elimistöstä napanuoran ja istukan välityksellä sikiöön. Siksi raskauden aikainen tupakointi on erittäin vahingollista syntyvälle lapselle. Syntyvän lapsen veressä on nikotiinia yhtä paljon tai jopa enemmän kuin äidillään. Sikiön kyky poistaa nikotiinia elimistöstään on aikuista huonompi. Häkä sitoutuu 170 kertaa happea herkemmin sikiön veressä happea kuljettavaan hemoglobiiniin. Näin happi syrjäytyy ja hapen kuljetuskyky heikkenee, joka puolestaan moninkertaistaa muiden haitallisten aineiden vaikutukset sikiössä ja istukassa. Tupakan savussa on häkää yhtä paljon kuin tulee auton pakoputkesta.

Tupakansavun nikotiini supistaa kohdun, istukan ja napanuoran verisuonia. Nollatoleranssi, mieluiten ennen raskautta, on paras keino suojella haittavaikutuksilta. Happi on elintärkeä myös sikiölle. Happi kulkeutuu napanuoran ja istukan kautta sikiöön. Hapenpuute häiritsee solujen jakautumista (kasvua!) ja 20. raskausviikon jälkeen sikiön aivojen ja keskushermoston nopeasti jakautuvat solut ovat erityisen alttiita tupakansavun vaikutuksille.
Raskauden aikainen tupakointi voi aiheuttaa:

  • keskenmenon (kaksinkertaistaa keskenmenon riskin)
  • ennenaikaisen synnytyksen (14% ennenaikaisista synnytyksistä johtuu äidin tupakoinnista)
  • keskosina syntyvillä alipainoisilla vauvoilla on enemmän ongelmia, jos lapsi on altistunut kohdussa tupankansavulle
  • istukan vajaatoiminnan ja ennenaikaisen irtoamisen riski lisääntyy raskauden aikana tupakoitaessa
  • lapsen alhaisen syntymäpainon (200-400 gramma, hapen saannin vähyyden vuoksi). Alipainoisuus saattaa viivästyttää lapsen normaalia kehitystä aina 10 ikävuoteen saakka.
  • kätkytkuoleman

Tupakoinnilla saattaa olla vaikutusta myös raskauden aikaisiin komplikaatioihin sekä lapsen alikehitykseen. Se kaksinkertaistaa lapsen riskin saada astma tai allergia.

Yhden savukkeen polton jälkeen sikiön sydän lyö tiheämmin puolen tunnin ajan. Samalla sikiön hengitysliikkeet vähenevät. Näitä löydöksiä voi tulla esille myös ultraäänitutkimuksissa, mutta normaali ultraäänitutkimustulos, ei poissulje tupakan mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia.

Tupakointi vaikuttaa myös hedelmällisyyteen.

Tupakointi ja imetys

Tupakoivan äidin rintamaidossa on nikotiinia viisinkertainen määrä veren pitoisuuksiin verrattuna. Vanhempien tupakointi kotona tarkoittaa lasten pakkotupakointia ja altistaa lapsen hengitystiesairauksille ja äkillisille välikorvantulehduksille. Savu pahentaa myös lasten allergia ja astmaoireita.

Tupakointi lisää imeväiskuolleisuutta ja vähentää imetysaikaa. Kuolleisuuden riski on noin puolet suurempi 20 kappaletta tai useampia savukkeita polttavilla kuin tupakoimattomilla äideillä. Myös äidin tupakoinnin ja kätkytkuolemien välillä on havaittu olevan yhteyttä. Äidinmaidon nikotiinipitoisuudet ovat viisinkertaiset veren pitoisuuksiin verrattuna. Nikotiinia on maidossa merkittäviä määriä vielä 3-5 tuntia savukkeen polttamisen jälkeen. Tupakoivat äidit lopettavat imettämisen aikaisemmin kuin muut (kolmasosa tupakoivista äideistä imettää yli 6 kk). Tupakan haju ja maku siirtyy äidin maitoon ja lapsi voi siksi hyljeksiä maitoa. Tupakoivan äidin rintamaito on myös ravintokyhempää ja C-vitamiinipitoisuus on matalampi.

Tupakoivien vanhempien lapset joutuvat keskimäärin puolta useammin sairaalahoitoon keuhkoputkentulehdusten ja keuhkokuumeen takia kuin tupakoimattomien kotien lapset. Äidin tupakointi vaikuttaa enemmän lapsen terveyteen kuin isän tupakointi. Sairastumisriski on yhteydessä kotona poltettujen savukkeiden määrään. Toistuvia välikorvantulehduksia joskus seuraava liimakorva on yhteydessä lapsen altistumiseen tupakansavulle. Savu altistaa lapsen äkillisille välikorvantulehduksille imetyksen kestosta riippumatta. Savukkeesta leviää ilmaan ja tupakoivan ihmisen suuhun, nenään ja keuhkoihin savun sisältämiä palamistuotteita. Suoraan ilmaan tulee kolme ja puoli kertaa enemmän tervaa ja lähes seitsemän kertaa enemmän häkää kuin mitä on tupakoijan keuhkoihin vetämässä savussa.

Raskaana oleva nainenTupakoinnin lopettaminen

Raskaus on hyvä syy lopettaa tupakointi. Yli puolet tupakoivista äideistä pystyy lopettamaan tupakoinnin ennen raskautta tai viimeistään raskauden alkuvaiheessa. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina. Lopettaminen ei raskauden loppuvaiheessakaan ole liian myöhäistä. Myös pelkästä tupakoinnin vähentämisestä on hyötyä. Odottavien äitien suuri enemmistö on savuttomia sillä enää vain 15% raskaana olevista naisista tupakoi Suomessa.

Osalle äidestä tupakoinnin lopettaminen on hyvin vaikeaa. Nikotiinin aineenvaihdusta nopeutuu raskauden aikana, mikä osaltaan vaikeuttaa tupakoinnista luopumista tai vähentämistä. Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on tarjota kaikki mahdollinen tuki tupakoinnin lopettamista harkitseville vanhemmille. Lopettamista helpottaa olennaisesti, jos toisetkaan eivät tupakoi perheessä. Äidin ja isän tulisi siis lopettaa samanaikaisesti.

Markkinoilla olevat nikotiinikorvaushoitovalmisteet soveltuvat hyvin lopettamisen tueksi. Niitä käytettäessä veren nikotiinipitoisuudet eivät nouse yhtä korkeiksi kuin savukkeita polttaessa. Nikotiinivalmisteita käytettäessä vältytään veren hiilimonoksidipitoisuuden nousulta. Valmisteita voidaan käyttää myös raskauden aikana:
"Tupakoitsijoiden synnyttämien lasten pienet syntymäpainot on liitetty nikotiinin verisuonia supistavaan vaikutukseen istukassa. Kuitenkin nikotiinikorvaushoito haittaa sikiön kehitystä vähemmän kuin tupakoinnin jatkaminen. Nikotiinihoidon katsotaan olevan aiheellista raskauden aikana, jollei 10-15 savuketta päivittäin polttavan naisen tupakoinnin lopettaminen muuten onnistu. Tällöin korvaushoito tulisi toteuttaa raskauden alkuaikana, jolloin sikiön kasvun on osoitettu hidastuvan vähemmän." (Kirsi Pietilä - Pekka Puska, Nikotiinikorvaushoidon turvallisuus, Suomen Lääkärilehti 1-2/2000)
Jos tupakoinnin lopettaminen osoittautuu mahdottomaksi, tupakoinnin vähentämisestäkin on hyötyä. Sama koskee tupakointia raskauden jälkeen. Tupakoinnista tulisi pidättyä ainakin 2-3 tuntia ennen imetystä.

Jos tupakoit ja suunnittelet rakaskautta niin lopeta tupakointo jo 2-6 kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Mikäli sinulla esiintyy vieroitusoireita, jotka estävät lopettamisen kannattaa turvautua nikotiinikorvaustuotteisiin. Lyhytaikainen nikotiinikorvaushoito on raskauden aikana sallittua kun lopettaminen ei ole muuten onnistunut. Raskauden aikana korvaustuotteiden käyttö on hyvä pitää mahdollisimman vähäisenä. Raskauden aikana ei suositella nikotiinilaastari, josta vapautuu nikotiinia jatkuvasti. Parempi vaihtoehto on esim. purukumi, kielenalustabletti tai imeskelytabletti tarvittaessa, vain silloin kun tupakkaa tekee mieli. Raskauden aikaisesta hoitosuosituksista saat lisätietoa apteekista.

Nikotiinikorvaushoidosta voi olla hyötyä äideille, jotka ovat aloittaneet tupakoinnin nuorena ja polttavat 10-15 savuketta päivässä. Myös aamutupakan polttaminen heti 5-15 minuutin kuluessa heräämisestä kuvaa voimakasta nikotiiniriippuvuutta. Motivoituneet äidit hyötyvät eniten korvaushoidosta.

Mikäli raskaus on tullut sattumalta tai yllättäen on tärkeää, että tupakointi lopetetaan heti kun raskaustesti näyttää positiivista. Alkuraskauden mahdollinen pahoinvointi voi olla tässä tilanteessa eduksi ja tupakkaa ei edes tee samalla tavalla mieli.

Imetyksen aikaisesta nikotiinikorvauksesta kannattaa jutella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Vanhempien tupakoinnin vaikutus lapseen

Lapsen tupakointi on selvästi yhteydessä vanhempien tupakointiin. Tupakoivien perheiden lapset alkavat polttaa useammin kuin tupakoimattomien. Lasten tupakointiin ei vaikuta mainittavasti se, tupakoiko perheessä vain toinen vanhemmista vai molemmat. Vanhempien tupakointi ei siten ole vain heidän oma asiansa vaan se vaikuttaa myös heidän lastensa terveyteen nyt ja tulevaisuudessa.

1 kommenttia

Kommentoi

Löydä lisätietoa hakusanalla

Mitä seuraavaksi?

Verkkovastaanotto

Kysy lääkärin mielipidettä kätevällä etävastaanotolla. Mikäli et tarvitse vastausta heti, lähetä kysymys jollekin kymmenistä Terve.fi:n asiantuntijoista.

Varaa aika lääkärille

Varaa aika lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle:


Kommentit

Vierailija (ei varmistettu)
Aiheutuuko nuuskan lopettamisesta heti kerralla vauvalle mitään ongelmia?

Lisää uusi kommentti

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Mollomin tietosuojalausekkeen.