Terve.fi

Ylipaino, varsinkin vatsan seudulla, on riskitekijä


Pelkkä paino ei useinkaan ilmaise, onko ihminen ali- normaali- vai ylipainoinen. Suhteellinen paino ilmaistaan yleensä painoindeksillä (body mass index, BMI), joka on paino jaettuna metreinä ilmaistun pituuden neliöllä. Esimerkiksi 70 kg painoisen, 170 cm pitkän ihmisen painoindeksi on 70 / (1,7×1,7) = 24.

.

Aikuisten normaalipainon yläraja on painoindeksi 25. Tämä raja on valittu, koska sen yläpuolella olevaan painoindeksiin liittyy suurentunut monien sairauksien vaara. Liikapainoisuus eli lievä lihavuus on painoindeksin alueella 25-29,9. Merkittävä lihavuus on painoindeksin alueella 30-39,9. Yli 40 painoindeksiä sanotaan lääketieteessä sairaalloiseksi lihavuudeksi.

Vyötärölihavuus arvioidaan mittaamalla vyötärön ympärys. Naisilla 90 cm:n ja miehillä 100 cm:n ympärysmitan ylittyminen lisää selvästi sairastumisvaaraa. Vyötärölihavuuteen liittyy niin sanottu metabolinen oireyhtymä – tähän liittyvät korkea verenpaine, diabetes ja epäedullinen veren rasvaprofiili. Metabolista oireyhtymää sairastavat ovat myös riskissä sairastua sepelvaltimotautiin.

Lieväkin lihavuus (painoindeksi yli 25) lisää monien sairauksien, kuten verenpainetaudin ja diabeteksen vaaraa. Merkittävään lihavuuteen (painoindeksi yli 30) liittyy kuoleman riskin selvä kasvu. Erityisen haitallinen on nuorena alkanut vyötärölihavuus.

Julkaistu: 28.6.2007