Terve.fi

Vasta kova ryyppääminen saa aikaan haimatulehduksen

Vasta kova ryyppääminen saa aikaan haimatulehduksen
Alkoholi lisää haimatulehduksen riskiä. Miten paljon alkoholia on juotava, että riski kasvaa?
Julkaistu: 11.6.2009

Viina on tunnettu kroonisen haimatulehduksen riskitekijä, mutta yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan alkoholin haitat näkyvät vasta yli viisi annosta päivässä juovilla. Suurin osa haimatulehdukseen sairastuvista ei juo niin paljon. Heillä sairaus joko ei johdu alkoholista tai se seuraa alkoholin ja muiden tekijöiden kuten tupakan yhteisvaikutuksesta, tutkijat kirjoittavat Archives of Internal Medicine -lehdessä.

Tutkimustaan varten tutkijat värväsivät tuhat potilasta, jotka sairastivat toistuvaa tai kroonista haimatulehdusta, sekä 700 tervettä verrokkia. Värvätyt olivat keskimäärin 50-vuotiaita ja neljännes heistä oli täysin raittiita. Kroonista haimatulehdusta sairastavista miehistä kaksi viidestä ja naisista joka kymmenes joi ainakin viisi alkoholiannosta päivittäin.

Toistuvia haimatulehduksia potevista miehistä vain kuudennes ja naisista yksi 18:sta joi niin paljon. Verrokkien luvut olivat vielä pienemmät. Yli viisi annosta päivittäin juovien riski sairastaa kroonista haimatulehdusta oli kolminkertainen verrattuna raittiiden tai kohtuullisesti alkoholia käyttävien riskiin. Kuitenkin vain neljännes sairastuneista joi niin paljon.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi tupakan ja haimatulehdusten yhteyttä. Tulosten perusteella tupakointiin liittyvä toistuvien ja kroonisten tulehdusten riski on sitä suurempi mitä pitempään ja enemmän henkilö tupakoi.

2 kommenttia