Terve.fi

Valohoidot

Valohoidot
Auringonvaloa on käytetty ihottumien hoitoon ilmeisesti niin kauan, kuin ihotauteja on hoidettu. Viime vuosisadan loppupuolella otettiin käyttöön ensimmäiset keinovalolaitteet, mutta vasta 1970-luvulla keinovalohoito koki läpimurron, kun käyttöön otettiin tehokkaat fluorisoivat valoputket.
Julkaistu: 28.11.2005

Sekä auringon että keinovalon parantava vaikutus on ultraviolettisäteissä. Keinovalossa käytetään säteitä, joiden aallonpituus on 280-400 nanometrin alueella. Ultraviolettisäteet toimivat immuunivastetta

vaimentavasti, mutta ihottumienparantavaa vaikutusmekanismia ei vielä tarkkaan tunneta.

Koska vaikutusmekanismi on juuri immuunivasteen aiheuttaman tulehdusreaktion vaimentaminen, käytetään valohoitoa erityisesti tulehduksellisten ihotautien hoidossa

. Tavallisimmat ihotaudit, joihin valohoidot tehoavat ovat:

– Ekseemat

– Psoriaasi

- Punajäkälä

– Akne

– Nokkosihottuma

Hyviä tuloksia on saatu myös vitiligon (pigmenttikato) hoidossa ja valoihottumien

karaisuhoidossa.

Valohoitomuodot

Hoitolaitteissa olevien valoputkien antaman säteilyn aallonpituuden perusteella valohoidot jaetaan kolmeen eri hoitomuotoon.

SUP (Selective Ultraviolet Phototherapy) on valohoidoista kevyin. Tässä hoitomuodossa käytetään hyväksi sekä UVA että UVB säteitä. SUP laitteita on runsaasti käytössä Suomessa ja niitä löytyy paitsi sairaaloiden ihotautipoliklinikoilta myös yksityisiltä lääkäriasemilta

. SUP on ensisijainen hoitomuoto ekseemoissa, mutta on melko tehoton psoriasiksessa.

UVB hoidossa käytetään valoputkia, jotka antavat vain UVB säteitä

. UVB on se osa auringonsäteilyä, joka aiheuttaa auringonpolttaman. UVB:ssä valotusajat ovat näin ollen selvästi alhaisemmat kuin SUP:ssa. UVB soveltuu sekä ekseemoiden että psoriaasin hoitoon.

PUVA sana tulee sanoista Psoraleeni +UVA

. Tässä hoidossa yhdistetään sinänsä melko tehotonta UVA-valoa ja valolle herkistävää, kasvikunnasta saatua psoraleenia. Psoraleenit ovat UVA-valoa absorboivia (itseensä imeviä) kemikaaleja, jotka tehostavat UVA-valoa. Psoraleenejä esiintyy luonnossa monenlaisia, mutta valohoidoissa eniten käytetyt ovat 5- metoksipsoraleeni, 8-metoksipsoraleeni ja trioksaleeni. Psoraleenit annostellaan suun kautta (Tabletti-PUVA), kylpynä (Kylpy-PUVA) tai voiteena (Salva-PUVA).

Solariumissa saatava valo ei ole tarkoitettu ihosairauksien hoitoon vaan ruskettumiseen. Solariumissa käytetyt valolamput antavat UVA-säteilyä, jolla on vähäinen vaikutus ihon tulehdustauteihin. Voimakas ruskettuminen solariumissa saattaa sen sijaan heikentää varsinaisen valohoidon tehoa juuri voimakkaan ihon pigmentoitumisen takia.

Valohoidon toteuttamien

Valohoidon suunnittelussa huomioidaan ihottuman laatu ja laajuus sekä potilaan valosieto. Hoitoa toteuttaessa noudatetaan kullekin valohoitolaitteelle suunniteltuja hoitokaavioita. Hoitokaaviossa on määritelty aloitusannos, annoksen asteittainen nostaminen ja enimmäisannos. Hoitojakson valotuskertojen määrä määräytyy taudin vaikeusasteen mukaan. Annoksen suuruus mitataan valohoitomuodosta ja laitteista riippuen, joko aikana (sekunti) tai tehotiheytenä (Joule/ cm2).

Aloitusannoksen on oltava alhainen, jotta vältyttäisiin ihon palamiselta. Ajassa mitattuna aloitusannos vaihtelee 20 sekunnin (UVB) ja 3 minuutin välillä (SUP). Annosta lähdetään nostamaan valmiiksi suunniteltujen kaavojen mukaan. Kaavat on tehty ajatellen suomalaisia potilaita. Jotta valoannosta voisi asteittain nostaa, tarvitaan säännöllisiä hoitokäyntejä 2 – 3 kertaa viikossa. Enimmäisannos vaihtelee myös hoitomuodon ja laitteen perusteella ollen noin 7 minuuttia UVB:ssä ja 18 minuuttia SUP:ssa. Hoitokertojen määrä vaihtelee taudin ja sen vaikeusasteen mukaan, mutta yleensä yksi hoitojakso sisältää vähintään 15, mutta yleensä 20 -30 hoitokertaa.

Valohoidon haitat

Valohoidon haitat ovat samat kuin auringonvalon. Ultraviolettisäteily nopeuttaa ihon vanhenemista ja saattaa aiheuttaa auringonpolttaman tai valoihottuman pahenemisen. Tärkein sivuvaikutus on kuitenkin ihosyövän riskin lisääntyminen. Tutkimustulokset osoittavat, että tabletti-PUVA lisää ihosyövän riskiä. Vaikka meillä ei toistaiseksi ole tieteellisiä todisteita, voimme otaksua, että myös muut valohoitomuodot lisäävät ihosyövän riskiä, mutta oletettavasti PUVA-hoitoa vähemmän.

Kommentoi »