Terve.fi

Välilevyn pullistuman hoito

Välilevyn pullistuman hoito
Välilevyn pullistuman hoito on yleensä lihaskunnon ylläpitoa ja kivun hoitoa. Välilevyn pullistuma paranee usein itsestään.
Julkaistu: 3.10.2018

Välilevyn pullistuman aiheuttaman lievän iskiasvaivan hoito on ns. konservatiivista. Konservatiivisessa hoidossa pääpaino on kivun hoidossa ja lihaskunnon ylläpidossa. Suurin osa pelkkiä kipuoireita aiheuttavaista välilevynpullistumista paranee itsestään, joskin selän lihaskipuja hitaammin. Noin 50 %:lla oireet häviävät kuukauden sisällä.

Konservatiivisen hoidon kulmakivi on kipulääkitys. Kivun lievitys aloitetaan yleensä parasetamolilla. Tulehduskipulääkkeistä saattaa olla hyötyä akuutin välilevyn pullistuman aiheuttamaan selkäkipuun, joskin tutkimusten mukaan vaikutus on melko vähäinen.

Mikäli parasetamolin ja tulehduslääkkeiden teho ei ole riittävä, kivun hoidon tehostamiseksi voidaan käyttää myös sentraalisesti vaikuttavia kipulääkkeitä (heikkoja opioideja), useimmiten kodeiinia tai tramadolia. Yksittäisissä tapauksissa voidaan hyötyä lihasta rentouttavien lääkkeiden (titsanidiini) käytöstä yhdessä kipulääkkeiden kanssa.

Välilevyn pullistuma - milloin lääkäriin?

Hoitoon tulee hakeutua välittömästi, mikäli ilmenee ulosteen pidättämiskykyä, virtsaamiskyvyttömyyttä, alaraajan lihasryhmän nopeaa heikkenemistä tai sietämätöntä vatsakipua. Mikäli konservatiivinen hoito ei ole riittävä ja oireet jatkuvat tai pahentuvat, joudutaan harkitsemaan operatiivista eli leikkauksellista hoitoa.

Vetohoito, manipulaatiohoito ja fysikaalinen hoito

Vetohoidon, manipulaatiohoidon ja fysikaalisten hoitojen vaikuttavuudesta ei ole tieteellistä näyttöä. Selän lihaksia vahvistavat harjoitukset tukevat rankaa ja voivat sitä kautta helpottaa oireita.

Vuodelepo, liikunta ja puudutushoito

Vuodelepo ei edistä iskiaspotilaan paranemista, vaikka joskus vuodelepo on tarpeen kivun vuoksi. Liikkuminen kivun sallimissa rajoissa on suositeltua. Akuuttia iskiaskipua puudutushoito saattaa tilapäisesti helpottaa, mutta tutkimustulokset hoidon suhteen ovat ristiriitaiset.

Mikäli konservatiivisella hoidolla ei saada riittävää vastetta, joudutaan harkitsemaan operatiivista hoitoa. Kirurgisen hoidon aiheita ovat caudaequina oireyhtymä, alaraajan lihasten voiman heikkeneminen ja alaraajan sietämätön säteilevä kipu, joka ei hellitä opioideilla. Yleisimmin pullistuman poistaminen tehdään mikroskooppiavusteisesti.

Pitkäaikaistulokset välilevyn pullistumien hoidossa ovat paljolti samat, hoidettiin ongelma sitten leikkaamalla tai konservatiivisesti. 4-6 viikon sisällä leikkaushoidosta aloitettava aktiivinen terapeuttinen harjoittelu parantaa toimintakykyä, lievittää kipua ja vähentää uusintaleikkausten riskiä.

Kipuoireen pitkittyessä alkuvaiheessa käytettävät parasetamoli ja miedot sentraalisesti vaikuttavat kipulääkkeet eivät useinkaan enää riitä kivun hoitoon. Tällöin lisätehoa kivun hallitsemiseksi ja yöunen eheyttämiseksi haetaan usein hermoperäisen kivun hoitoon käytettävistä valmisteista kuten masennuskipulääkkeistä (tavallisin valinta on amitriptyliini) sekä aikaisemmin epilepsian hoitoon käytetyistä valmisteista, kuten gabapentiinistä ja pregabaliini. Yleensä kivunhoitoon erikoistunut lääkäri määrää edellä mainitut lääkitykset.

Välilevyn pullistuman jatkotutkimukset

Mikäli jatkotutkimukset katsotaan aiheelliseksi, se tapahtuu yleensä kuvaamalla selkä CT- tai magneettikuvauslaitteella. Vaihtoehtoisesti tehdään lähete kirurgille tai fysiatrille, joka tutkii potilaan ja tekee sitten päätökset jatkotutkimuksista tai toimenpiteistä.

Sietämättömät kivut ovat jatkotutkimusten aihe, samoin oireiden paheneminen tai epäselvä diagnoosi. Jos oireet pysyvät pitkään samanlaisena eivätkä tunnu rauhoittuvan, voi olla hyvä tehdä jatkotutkimuksia

Lähteet:

Iskias, Lääketieteen termit, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Iskias, välilevytyrä, välilevyn pullistuma, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

Alaselkäkipu, Käyvän hoidon potilasversio 2014.

Alaselkäkipu, Käypä hoito suositus 2017.

Kipu, Käypä hoito suositus 2017.

Aikuisten alaselkäkipu, Fysiatria, Kustannus Oy Duodecim 2015.

Degeneratiiviset selkäsairaudet, Kirurgia, Kustannus Oy Duodecim 2010.

Kommentoi »