Terve.fi

Vaivaako tenniskyynärpää? Uusi hoito kehitteillä

Vaivaako tenniskyynärpää? Uusi hoito kehitteillä
Julkaistu 26.8.2011

Tenniskyynärpäästä kärsiville on kuitenkin tulossa yksi mahdollinen uusi hoitokeino, jonka teho alustavissa tutkimuksissa on ollut hyvä. Kreikassa tehdyssä tutkimuksessa tenniskyynärpäätä on nimittäin hoidettu potilaan omaa verta – tarkemmin sanottuna verihiutalerikasplasmaa (PRP) – sisältävillä pistoksilla, jotka ovat tuoneet helpotusta myös silloin, kun muut hoitokeinot ovat epäonnistuneet.

Tutkimuksessa 28 tenniskyynärpäästä kärsivää koehenkilöä satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista ensimmäisessä ryhmässä olleille annettiin yksittäisenä pistoksena kolme millilitraa autologista verta ja toisessa ryhmässä olleille kolme millilitraa verihiutalerikasplasmaa, joka eristetään potilaan omasta verestä.

Koehenkilöiden kivun määrää arvioitiin kuuden viikon, kolmen kuukauden ja puolen vuoden jälkeen hoidosta.

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että PRP-pistos lievitti potilaiden kipua erityisesti lyhyessä ajassa eli kuuden viikon jälkeen mitattuna. Sen sijaan kolmen ja kuuden kuukauden jälkeen hoitomuodoilla ei tutkimuksessa havaittu olleen tilastollisesti merkittävää eroa.

Tutkijat toteavat tutkimuksen päätelmissä, että PRP-pistokset näyttäisivät olevan tehokkaita tenniskyynärpään hoidossa, ja esimerkiksi parhaan PRP-pitoisuuden sekä pistosten määrän ja tiheyden määrittely voisi edelleen parantaa hoitotuloksia.

Kreikkalaistutkimus julkaistiin American Journal of Sports Medicine –lehden elokuun numerossa.

Arkistosta poimittua:

Kommentoi »