Terve.fi

Väitös: Keliaakikon sukulaisten keliakiariski selviää geenitestillä

Väitös: Keliaakikon sukulaisten keliakiariski selviää geenitestillä
Geenitesti on hyödyllinen arvioitaessa keliaakikon sukulaisten riskiä sairastua keliakiaan, lääketieteen lisensiaatti Hannele Karisen väitöstutkimuksesta ilmenee. Sukulaisten sairastumisriskiä voidaan kartoittaa niin sanotulla HLA-geenimäärityksellä.
Julkaistu 16.1.2008

Tutkimuksessa löydettiin kaksi uutta keliakiaan liittyvää geenialuetta kromosomeista 2 ja 10. Kromosomi 2:een paikantuva löydös on mielenkiintoinen, sillä tällä alueella sijaitseemuun muassa CTLA-4-geeni, jonka on epäilty liittyvän sekä keliakiaan että muihin autoimmuunitauteihin. Tutkimuksessa todettiin yhteys CTLA-4-geenin ja keliakian välillä.

Tutkimuksessa löydettiin myös entuudestaan tiedetty HLA-alue kromosomissa 6. Jos sukulaisella ei ole keliakiaan liittyviä HLA-geenejä, hänen riskinsä sairastua keliakiaan on olematon eikä keliakiaa tarvitse muulla tavoin seuloa.

Jos keliaakikon sukulaisella taas on edellä mainittuja HLA-geenejä, hänellä on riski sairastua keliakiaan jossain elämänsä vaiheessa. Tutkimuksessa myös todettiin, että vähäoireinen keliakia on yleinen keliaakikkojen sukulaisten keskuudessa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että keliakiaan liittyvien HLA-geenien määrä vaikuttaa keliakian vaikeusasteeseen siten, että tietyn geenialleelin suhteen homotsygootit henkilöt sairastuvat keliakiaan nuorempina ja vaikeammin.

Sukututkimus tehtiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Kuopion yliopistossa. Uusia keliakiaan liittyviä geenejä etsivä tutkimus toteutettiin yhteistyössä yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) kanssa. Tutkimukseen osallistui 60 itäsuomalaista perhettä. (Finfood)

Kommentoi »