Sairaudet

Uudet epilepsialääkkeet

Viimeisen vuosikymmenen aikana on otettu käyttöön useita uusia epilepsian hoitomuotoja, etenkin lääkkeitä.

28.6.2006 Terve.fi

Yhdysvaltalaisessa JAMA:ssa (The Journal of the American Medical Association) julkaistussa katsauksessa on selostettu tutkimustuloksia, jotka perustuvat Cochranen kontrolloitujen tutkimusten tietokantoihin. Niistä etsittiin kaikki englanninkielellä julkaistut satunnaistetut tutkimukset, jotka ovat selvittäneet epilepsialääkkeiden tehoa ja siedettävyyttä vuodesta 1990 alkaen. Lisäksi arvioitiin lääkkeiden farmakokineettisiä ominaisuuksia Medlinestä etsittyjen artikkelien avulla.

Tutkittavat lääkkeet olivat felbamaatti, gabapentiini, lamotrigiini, topiramaatti, tiagabiini, levetirasetaami, okskarbatsepiini ja tsonisamidi. Kukin tutkimus valittiin, mikäli niissä oli pääpaino siedettävyydellä ja teholla. Vähimmäisvaatimukset (20 aikuista koehenkilöä ja vähintään kuuden kuukauden kesto) täytti 55 tutkimusta.

Kaikki kahdeksan uutta lääkettä on hyväksytty Yhdysvaltain markkinoille viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaikki ovat hyvin siedettyjä ja vähentävät epilepsiakohtauksia merkitsevästi. Yksikään satunnaistettu tutkimus ei ole verrannut lääkkeitä keskenään tai vanhempiin lääkkeisiin. Vaikka ei ole olemassa tutkimustuloksia sen puolesta, että uudet lääkkeet olisivat tehokkaampia, useat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että uusien käytettävyys on parempi. Niillä on myös vähemmän interaktioita muiden lääkkeiden kanssa ja ne ovat siedetympiä kuin vanhat.

Lähde: The journal of the American Medical Association 2004;291:523

Epilepsia

Tällä palstalla julkaistaan Coronaria Oy:n terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja referaatteja kiinnostavista tutkimuksista.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi