Terve.fi

Unenpuute voimistaa lapsen ADHD:n oireita

Unenpuute voimistaa lapsen ADHD:n oireita
Nyt oirelistaan voidaan kenties lisätä univaikeudet, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan ADHD:ta sairastavilla lapsilla voi olla unenpuutetta. Lue lisää.
Julkaistu 9.3.2009

ADHD on lyhenne sanoista attention deficit/hyperactivity disorder, ja se tarkoittaa tarkkaavaisuus-yliaktiivisuushäiriötä. ADHD alkaa tyypillisesti viimeistään kouluikään mennessä ja sen oireita ovat keskittymiskyvyttömyys, impulsiivisuus ja yliaktiivisuus. Nyt oirelistaan voidaan kenties lisätä univaikeudet, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan ADHD:ta sairastavilla lapsilla voi olla unenpuutetta, kertoo Healthnews.com.

Riittävän nukkumisen on jo edellisissä tutkimuksissa todettu olevan erittäin tärkeää kaikille lapsille ja unenpuute voikin haitata heidän oppimiskykyään. Douglas Mental Health University Institutessa tehdyssä tutkimuksessa huomattiin, että monilla ADHD:ta sairastavilla lapsilla oli kroonista unenpuutetta ja heidän REM-univaiheensa olivat hajanaisia.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 15 ADHD:ta sairastavaa sekä 23 tervettä lasta. ADHD:ta sairastavilla ei ollut muita psykiatrisia sairauksia. Kaikki lapsen olivat iältään 7-11-vuotiaita, eikä kellään heistä ollut lääkitystä mihinkään sairauteen.

Lasten nukkumista ja unikäyttäytymistä nauhoitettiin polysomnografilla, jolla voidaan tutkia unenaikaisia oireita sekä monitoroida muun muassa aivosähkökäyrää, silmien ja raajojen liikkeitä, purentalihasten supistelua, sydänkäyrää, hengitystaajuutta ja hengitysteiden ilmavirtausta ja kehon asentoja. Myös lasten vanhemmilta kysyttiin tiettyjä heidän lapsiinsa ja näiden käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä.

ADHD:ta sairastavat lapset nukkuivat keskimäärin reilut puoli tuntia vähemmän ja heillä oli noin 16 minuuttia vähemmän REM-unta verrattuna terveisiin lapsiin. Tohtori Reut Gruber Douglas Mental Health University Instituteten käyttäytymis- ja unilaboratoriosta totesi, ettei unenpuute aiheuta sinällään ADHD:ta, mutta se voi pahentaa sen oireita.

Tutkimus julkaistiin maaliskuun alussa SLEEP-lehdessä.

Lue lisää:

Kommentoi »