Terve.fi

Työuupumuksen oireet

Työuupumuksen oireet
Työuupumuksen oireet ovat tärkeässa roolissa diagnoosia tehtäessä
Julkaistu: 5.4.2018
Työuupumuksesta kärsivä voi eristäytyä muusta työyhteisöstä. Työssä jaksamisen heikentymisen lisäksi väsymys vie voiton usein myös vapaa-ajalla. Tekemättömien töiden aiheuttama syyllisyyden tunne vaivaa kotonakin. Ammatillinen itsetunto kärsii, mikä johtaa riittämättömyyden tunteisiin ja jopa häpeään, kun tuntuu ettei ole työtehtäviensä tasalla. Näin ollen käsitys omasta työkyvystä heikkenee ja oman työpanoksen arvostus heikkenee. Kyynistyminen voi näkyä käytännössä asenteiden kovettumisena tai välinpitämättömyytenä.
Työuupumusta ei pidä sekoittaa stressiin, sillä stressi sinänsä on ihmiselle ominainen tapa pyrkiä sopeutumaan kasvaviin työpaineisin tai vaatimuksiin. Stressi ei myöskään ole pelkästään kielteistä, vaan sopiva määrä stressiä voi auttaa jaksamaan ja jopa parantaa suoritusta. Työuupumuksesta on kyse silloin kun stressijakso pitkittyy, muuntuneisiin haasteisiin sopeutuminen ei onnistu eikä normaalielämään palaaminen onnistu.

Työuupumukseen kuuluu kolme ominaispiirrettä:

  • Kokonaisvaltainen ja voimakas väsymys, joka ei parannu kunnon unilla eikä viikonlopun kuluessa tai edes lomalla.
  • Kyynistyneisyys. Työnilo ja kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä katoavat.
  • Ammatillisen itsetunnon lasku. Kokemus, ettei selviä enää tehtävistään. Uuden oppiminen voi vaikeutua.
Muita mahdollisia oireita: masennus, ahdistus, päihdeongelmat (mm. alkoholismi), muistin huononeminen, keskittymiskyvyn heikkeneminen, unihäiriöt, sydäntuntemukset, vatsaoireet ja pääkipu.
Työuupumuksen diagnoosi perustuu tyypillisten työhön liittyvien perusoireiden ilmaantumiselle. Näitä ovat jo mainitut voimakas kokonaisvaltainen väsymys, kyyninen suhtautuminen työhön sekä ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Usein taustalla saattaa olla jo monta sairauslomajaksoa.
Diagnoosia tehtäessä olisi tärkeää pystyä erottamaan taustalta mahdolliset hoitoa vaativat psykiatriset ongelmat. Työuupumukseen yhdistettyjä ongelmia ovat tyypillisesti masennus, päihteiden väärinkäyttö (mm. alkoholismi), persoonallisuushäiriöt, sekä ahdistuneisuushäiriöt. Työuupumuksen diagnoosia (Z73.0) ei pitäisi käyttää päädiagnoosina, vaan lisädiagnoosina esimerkiksi työuupumuksen aiheuttaman masennuksen yhteydessä.
Lähteet:
Rovasalo A. Työuupumus, Lääkärin käsikirja, Duodecim Kustannus Oy 2016
Henriksson M, Lönnqvist J, Työuupumus, Psykiatria, Duodecim Kustannus Oy 2017
Työuupumus Suomessa - Terveys 2000 - tutkimuksen tuloksia. Lääkärilehti. 2004;59(43):4109–4113
Räisänen K, Karila I. Miten työstressiä voi hallita? Aikakausikirja Duodecim. 2007;123(6):743–50
Kommentoi »