Terve.fi

Tupakasta eroon lopullisesti

Tupakasta eroon lopullisesti
Suomessa on arviolta 850 000 henkilöä, jotka ovat joskus tupakoineet, mutta onnistuneet lopettamaan sen.
Julkaistu: 20.1.2009

Tupakointi on erittäin merkittävä terveyshaitta, sillä se vaurioittaa lähes jokaista elintä elimistössä. Tupakointiin liittyy myös monia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä, hengityssairaudet ja aivohalvaus.

Tupakkariippuvuus on lujassa

Tupakka on riippuvuutta aiheuttava aine, johon syntyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus.

Nikotiini on tupakan tärkein fyysistä riippuvuutta aiheuttava aine. Sitoutuessaan aivojen nikotiinireseptoreihin nikotiini aikaansaa lisääntynyttä dopamiinin tuotantoa. Dopamiini aiheuttaa miellyttävyyden ja rauhoittavuuden tunnetta. Kun tupakoinnin lopetuksesta on kulunut muutama tunti, nikotiinin määrä verenkierrossa laskee ja fyysiset vieroitusoireet alkavat sekä ärtymys, ahdistuneisuus ja keskittymisvaikeudet lisääntyvät. Tässä tilanteessa tupakoitsija kokee tupakanhimoa (nikotiinin himoa) saadakseen lisää dopamiinia ja näin ylläpitääkseen miellyttävyyden ja rauhoittavuuden tunnetta

Kun tupakointi loppuu, fyysisiä vieroitusoireita tulee keskimäärin kahdeksalle kymmenestä ja osalla ne ovat erittäin hankalia. Fyysiset vieroitusoireet kestävät keskimäärin 3–4 viikkoa.

Tupakoivalle voi tulla kuukausienkin päästä voimakasta tupakanhimoa. Tämä yleensä liittyy enemmän psyykkiseen riippuvuuteen kuin on fysiologinen ilmiö.

Tupakasta pääsee eroon

Fyysisiä vieroitusoireita voidaan helpottaa lääkehoidoilla ja nikotiinikorvaushoidolla.

Nikotiiniriippuvuuden arviointi auttaa vieroitushoidon suunnittelussa. Nikotiiniriippuvuuden voi mitata kahdella yksinkertaisella kysymyksellä: miten paljon polttaa päivässä ja kuinka pian heräämisen jälkeen polttaa päivän ensimmäisen savukkeen. Riippuvuus luokitellaan asteikolla vähäinen, kohtalainen, vahva ja erittäin vahva.

Jos polttaa yli 10 savuketta päivässä ja aamun ensimmäiseen tupakkaan kuluu alle puoli tunti heräämisestä, niin kannattaa harkita nikotiinikorvaushoitoa tai lääkehoitoa. Parhaat vieroitustulokset on tutkimuksissa saatu vieroituslääkehoidoilla.

Nikotiinituotteet tupakan tilalle

Nikotiinikorvaushoitoon käytettävät tuotteet korvaavat osan aiemmin tupakasta saadun nikotiinin. Ne sopivat kaikille niille, joilla on nikotiiniriippuvuus.

Nikotiinikorvaushoitotuotteita ovat purukumi, laastari, inhalaattori ja kielenalus- tai imeskelytabletit. Ne eivät sisällä tupakan muita kemikaaleja, joten ne ovat turvallisia vaihtoehtoja.

Usein tupakoitsijat pelkäävät nikotiinikorvaustuotteiden nikotiinia, vaikka niistä imeytyy elimistöön vähemmän nikotiinia kuin savukkeista tai nuuskasta. Nikotiinikorvaushoito ei esimerkiksi lisää sydänkohtauksen riskiä ja se on aina parempi vaihtoehto kuin tupakoinnin jatkaminen.

Nikotiinikorvaushoitotuotteet on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat fyysisesti riippuvaisia nikotiinista.

Jos olet erittäin voimakkaasti riippuvainen nikotiinista, valitse vahvempi purukumi ja käytä alkuvaiheessa tarvittaessa lisäksi laastaria. Tavallisesti lopettaja tarvitsee noin 8–12 purukumia tai tablettia vuorokaudessa.

Korvaushoidon tehosta on näyttöä kahdeksaan viikkoon saakka, mutta tarvittaessa hoito voidaan jatkaa pitempään.

Uudet reseptilääkkeet avuksi

Reseptilääkkeitä on käytettävissä kaksi: bupropioni (Zyban) ja varenikliini (Champix). Bupropioni-hoitoon voidaan liittää nikotiinikorvaushoito, jolloin hoidon teho nousee.

Varenikliini vaikuttaa aivoissa samaan reseptoriin kuin nikotiini: tämä auttaa lievittämään tupakanhimoa ja vieroitusoireita samalla kun nikotiinin tupakointiriippuvuutta vahvistavat vaikutukset estyvät.

Varenikliini sitoutuu nikotiinireseptoriin voimakkaasti ja stimuloi dopamiinin vapautumista osittain, mikä lievittää tupakanhimoa ja vieroitusoireita nikotiinitasojen laskiessa tupakoinnin lopettamisen aikana. Varenikliinin sitoutuminen salpaa nikotiinireseptorin eikä nikotiini pysty enää stimuloimaan reseptoria. Tämä vähentää tupakoinnin mielihyvää tuottavia vaikutuksia. Varenikliinin kanssa ei voi käyttää nikotiinikorvaushoitoa.

Lopettamiseen täytyy valmistautua

Suomalaiset tupakoijat yrittävät tupakoinnin lopettamista keskimäärin kaksi kertaa ennen pysyvää lopettamista. Kolme neljästä aloittaa uudelleen tupakoinnin kolmen kuukauden kuluessa lopettamisesta.

Mitä useampia hoitomuotoja voidaan yhdistää, sitä todennäköisempää on onnistuminen. Tupakoinnin lopettaminen (ks. tupakoinnin lopetus -potilasohje) on suuri elämänmuutos, johon täytyy valmistautua. Lääkehoidoilla ja nikotiinikorvaushoidolla voidaan helpottaa fyysisiä vierotusoireita.

Kannattaa miettiä, millaisissa tilanteissa polttaa. Kun tunnistaa riskitilanteet etukäteen, voi seuraavassa vaiheessa jo suunnitella keinoja kiusausten välttämiseksi. Tupakoinnin lopettaminen on oppimisprosessi ja se on myös pitkäjänteinen projekti. Mitä paremmin siihen valmistuu, sitä suuremmat ovat onnistumisen edellytykset.

Kannattaa miettiä, mitä etuja ja haittoja tupakka henkilökohtaisesti tuottaa. Asiaa arvioidessa kannattaa olla rehellinen itselleen ja muistaa tasapuolisesti sekä hyvät että huonot puolet.

Joillekin sopii lopettaminen kerralla, kun taas toisille parempi vaihtoehto voi olla ”pienten askelten politiikka”. Jos pohdittuaan tulee siihen tulokseen, että tupakoinnin haitat ovat suuremmat kuin hyödyt, kannattaa ryhtyä rohkeasti toimeen.

Tupakointia ei voi lopettaa itseltään salaa. Ole henkisesti valmis taisteluun. Usko itseesi.

Tupakoinnin lopetus kannattaa

  • Tunnista riippuvuus: montako savuketta poltat päivässä ja kuinka pian heräämisen jälkeen poltat ensimmäisen?
  • Jos poltat yli 10 savuketta päivässä ja aamun ensimmäinen palaa alle puoli tuntia heräämisestä, harkitse nikotiinikorvaus- ja lääkehoitoa lopettamisen tukena.
  • Mieti, miksi poltat. Tee selkeä päätös lopettamisesta. Hävitä tupakat.
  • Varaudu tunnistamaan tupakointia laukaisevia tekijöitä. Opettele välttämään niitä.
  • Hoida vieroitusoireet. Nikotiinikorvaustuotteita myydään kaikissa savukkeita myyvissä paikoissa ja apteekeissa.
  • Reseptillä saatavia lääkkeitä on kaksi ja niitä käytetään tukemaan tupakoinnin lopettamista.
  • Lääkkeiden saanti edellyttää lääkärissä käyntiä.
2 kommenttia